MH17: как и кто?

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » MH17: как и кто? » Суд » Новости: Суд.


Новости: Суд.

Сообщений 61 страница 71 из 71

1

https://www.courtmh17.com  Архиввидео трансляций https://www.courtmh17.com/zittingsdagen.html

Судебные дни
Окружной суд Гааги выделил сроки для судебного разбирательства по делу MH17 в Судебном комплексе Схипхол (JCS). Суд зарезервировал эти периоды, чтобы обеспечить место для проведения слушаний по делу MH17.

Пока не известно, будет ли суд заседать каждый день. Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены.

9–13 марта 2020 года (слушания 9–10 марта 2020 года)
23–27 марта 2020 года (слушание 23 марта 2020 года)


С 8 по 12 июня 2020 года
15-19 июня 2020 г.
С 22 по 26 июня 2020 года
С 30 июня по 3 июля 2020 года


С 31 августа по 4 сентября 2020 года
7-11 сентября 2020 г.


С 28 сентября по 2 октября 2020 года
5-9 октября 2020 г.


2-6 ноября 2020 г.
9-13 ноября 2020 года


5 сессия - 15-16 апреля 2021

https://a.radikal.ru/a12/2104/d3/a458f358a882.png

61

Назначены дополнительные слушания в четверг, 22 апреля 2021 г., начало в 13:30 (14:30 Киев, Москва)  по центральноевропейскому летнему времени.
Слушание возобновится в четверг, 22 апреля 2021 г., в 13:30 по центральноевропейскому летнему времени.

62

https://www.courtmh17.com/nieuws/2021/r … -2021.html
Resume van de dag 15 april 2021
Vandaag is een nieuw zittingsblok van start gegaan. Aan de orde is geweest wat de stand van zaken is van het nadere onderzoek bij de rechter-commissaris. Ook is gesproken over de eerdere vordering van het Openbaar Ministerie tot het houden van een schouw. Daarnaast is gesproken over de afgelopen weekend door het programma Nieuwsuur uitgezonden reportage, waarin duidelijk is geworden dat Nieuwsuur beschikt over vele afgeluisterde telefoongesprekken die zouden zijn gevoerd door een verdachte in deze strafzaak. Onderwerp van gesprek is verder geweest de inmiddels ingediende vorderingen tot schadevergoeding van nabestaanden en het uitoefenen van het spreekrecht.

Nader onderzoek rechter-commissaris
De rechter-commissaris heeft voor deze zitting schriftelijk aangegeven hoe het staat met het nog te verrichten onderzoek. Een deel van dat onderzoek is afgerond. De resultaten daarvan zullen aan het dossier worden toegevoegd. Het overige onderzoek is nog gaande, zoals een onderzoek naar de mogelijkheden om van de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika satellietbeelden beschikbaar te krijgen. Ook wordt bijvoorbeeld nog gewacht op een reactie op de nodige rechtshulpverzoeken die zijn uitgegaan naar de Russische Federatie en Oekraïne om een aantal getuigen te horen.

Vordering tot een schouw
Het Openbaar Ministerie blijft bij het eerder gedane verzoek tot het houden van een schouw. Een schouw heeft volgens het Openbaar Ministerie een duidelijke meerwaarde bij de beoordeling omdat de schade beter zichtbaar is in het echt dan op papier of in een 3D-scan. De verdediging erkent dat het schadebeeld cruciaal is voor de berekeningen en bevindingen van de deskundigen, maar ziet niet goed in welke bijdrage een schouw zou kunnen leveren aan de door de rechtbank te nemen beslissingen, omdat zelfs de deskundigen het niet eens zijn over hoe de schade moet worden geduid. Als de rechtbank beslist tot een schouw, meent de verdediging dat ook de wrakstukken aanwezig moeten zijn die de deskundigen verdeeld houden.

Tapgesprekken
Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het dossier in deze strafzaak is de rechtbank nagegaan of de afgeluisterde tapgesprekken die afgelopen weekend onderwerp waren van de reportage van het programma Nieuwsuur, uit het dossier van deze strafzaak zouden kunnen zijn verkregen. Dat blijkt niet het geval te zijn, waarmee de bron van die tapgesprekken onduidelijk blijft. De verdediging plaatst daar vraagtekens bij. Zij wil dat de rechtbank het Openbaar Ministerie opdraagt onderzoek te verrichten naar hoe de tapgesprekken in handen zijn gekomen van Nieuwsuur.

De verdediging heeft ook verzocht om inzage in alle beschikbare bestanden en data van de afgeluisterde gesprekken waarover het Openbaar Ministerie (of andere leden van het JIT) beschikt. Zij acht die tapgesprekken van belang om aan te tonen dat haar cliënt niet de rol heeft vervuld die hem door het Openbaar Ministerie wordt toebedeeld.

Vorderingen tot schadevergoeding
Op 13 april 2021 zijn door 290 nabestaanden vorderingen tot schadevergoeding ingediend. Het rechtsbijstandsteam heeft een algemene toelichting gegeven op deze vorderingen en de keuzes die daarin zijn gemaakt. Zo is er met de nabestaanden voor gekozen om enkel de vergoeding van smartengeld te vorderen. Voor het bepalen van de hoogte van die vorderingen is gebruik gemaakt van vaste bedragen van € 40.000,- tot € 50.000,- per nabestaande per slachtoffer, afhankelijk van het soort relatie/band tussen nabestaande(n) en slachtoffer(s).

De verdediging acht zich vanwege de complexe vragen en de achtergrond van het Oekraïense en/of internationale recht, waarvoor bijzondere expertise nodig is, niet in staat verweer op de vorderingen te kunnen voeren. Zij heeft de rechtbank verzocht te beslissen of de vorderingen door de rechtbank kunnen worden behandeld in deze strafzaak. Het rechtsbijstandsteam heeft aangegeven juist met de nabestaanden te hebben gekozen voor het indienen van beperkte en overzichtelijke vorderingen om te voorkomen dat de rechtbank daar in deze strafzaak geen beslissing over zou kunnen nemen. Wat het Rechtsbijstandsteam betreft is het feit dat Oekraïens recht van toepassing zou zijn op de beoordeling van de vorderingen, geen reden om in deze strafzaak niet over de vorderingen te beslissen, omdat expertise ingewonnen kan worden.

Spreekrecht
De nabestaanden hebben aangegeven ruim van te voren duidelijkheid te willen over wanneer zij van hun spreekrecht gebruik kunnen maken. De rechtbank heeft laten weten dat als de inhoudelijke bespreking van het dossier plaats vindt in juni/juli 2021, de nabestaanden die willen vertellen welke gevolgen het neerstorten van MH17 heeft gehad voor hun leven, het spreekrecht kunnen uitoefenen in het zittingsblok van september 2021. De nabestaanden die zich ook uit willen laten over het bewijs, zouden hun spreekrecht dan later uit kunnen oefenen, als het onderzoek bij de rechter-commissaris is afgerond en is besproken op zitting.

Verdere verzoeken verdediging
De verdediging heeft nog een aantal verzoeken ingediend, zoals het (nader) horen van NFI-deskundigen en een deskundige van Almaz-Antey en het horen van twee getuigen ten aanzien van wie de rechtbank een eerder verzoek heeft afgewezen. Ook wenst zij dat de al door de rechter-commissaris gehoorde deskundigen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het Royal Military Academy de informatie verstrekken die ze naar aanleiding van vragen van de verdediging bij de rechter-commissaris nog moesten uitzoeken.

63

Summary of the day, 16 April 2021
Today the public prosecution service, defence counsel and counsel for the relatives all responded to each other about the requests submitted yesterday by defence counsel and counsel for the relatives. Today the court decided as follows on the requests relevant to progress in the investigation to be conducted by the investigating judge and on the request from the public prosecution service to arrange an inspection.
Additional questions to the expert from Almaz-Antey
Defence counsel has requested permission to ask the expert from Almaz-Antey more questions that could not be asked previously. This expert was interviewed by the investigating judge for four days, giving defence counsel ample opportunity to question this expert before. Next week this expert, as well as the expert from the Netherlands Aerospace Centre and the Royal Military Academy, will be questioned together for three more days. If time remains at the end of this examination, the investigating judge may give defence counsel the opportunity to ask the remaining questions. If no time is available for this, these questions may be put via the investigating judge to the expert and answered in writing.

Inspection
The court has determined that an inspection of the reconstruction of the MH17 will take place on 26 May 2021. The court believes that direct observation is necessary, because this will enable the court to see directly the findings arising from the investigation of the damage pattern, the nature and concentration of the damage and the location of the soot deposits.

Only a limited number of persons will be able to attend this inspection. This is because of the location where the inspection will take place, on a military and secure site, in a hangar of modest size. In addition, COVID-19 measures may still be in effect. A limited number of press representatives will be allowed, but the inspection will not be open to the public. The court will provide livestream coverage.

The way forward
The hearing will resume on 22 April 2021 at 13.30 hours. At that point the court will decide on the requests pending.

The next hearing will be on 21 May 2021. The court will adopt an agenda for the inspection, indicating which parts of the reconstruction and which pieces of wreckage will be inspected on 26 May 2021.

64

https://twitter.com/CourtMH17/status/13 … 1977167872
Инспекция реконструкции MH17 и обломков будет проведена в среду, 26 мая 2021 года. За инспекцией можно будет следить в прямом эфире. Начало в 10:00 по центральноевропейскому летнему времени ( CEST) Киев, Москва - 11:00

65

https://twitter.com/CourtMH17/status/13 … 8067117057
Сессия возобновится в понедельник 7 июня 2021 года.

66

https://www.courtmh17.com/en/news/2021/ … -2021.html
Hearings in the cases against all the accused will resume on 7 June 2021 at 10.00 hours. On that day the hearing on the merits will begin in the MH17 criminal proceedings.

More general topics will be covered on that first day. The investigation by the examining magistrate will be discussed, and remarks may be made about the inspection. The court will also deliver an introduction to the discussion of the case file over the following days.

The court open the MH17 criminal trial proper and, through examining and discussing the content of the prosecution file, to elucidate the key questions which it has already begun to address:

•    Was flight MH17 shot down by a BUK missile?
•    Was a BUK missile fired from an agricultural field near Pervomaiskyi?
•    Did the accused play a role in this?

The personal circumstances of the accused will also be discussed insofar as relevant information is available in the prosecution file.

The court is expected to be able to discuss the case file in three days, on 8, 9 and 10 June 2021. In the process, the court will conduct a summary discussion of the documents in the case file. Friday 11 June 2021 has been scheduled as an extension day.

Afterwards the prosecution will have the opportunity to discuss sections of the case file on 17 and 18 June 2021. The defence may subsequently be given the opportunity to discuss sections of the case file they deem relevant. The block of hearings will continue through 9 July 2021.

In September 2021 the relatives shall be granted the opportunity to address the court.

67

https://www.courtmh17.com/nieuws/2021/r … -2021.html
Итоги дня, понедельник, 7 июня 2021 г.
Start inhoudelijke behandeling, stand van zaken onderzoek rechter-commissaris, terugblik schouw.
Vandaag is de inhoudelijk behandeling van het strafproces MH17 van start gegaan. Op deze eerste dag is onder meer gesproken over de stand van zaken van het onderzoek bij de rechter-commissaris en is kort teruggeblikt op de schouw. Ook heeft de rechtbank een inleiding gegeven op de bespreking van het dossier de komende dagen.

Nader onderzoek rechter-commissaris
De rechter-commissaris heeft voor deze zitting weer schriftelijk aangegeven hoe het staat met het nog te verrichten onderzoek. Dat onderzoek is nog niet geheel afgerond.

De rechter-commissaris heeft laten weten dat zij (uitgebreide) verzoeken heeft ingediend bij de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika voor het beschikbaar stellen of inzien van satellietbeelden, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om satellietbeelden van een lancering op 17 juli 2014 van een (BUK-)raket vanuit een locatie ten zuiden van Snizhne, welke satellietbeelden kennelijk bij de Amerikaanse autoriteiten beschikbaar zijn. Die autoriteiten hebben verwezen naar een eerder door hen opgesteld memorandum uit 2016 en hebben laten weten vanwege ‘the obligation to protect intelligence sources and methods’ geen aanvullende informatie te kunnen verschaffen. De rechter-commissaris ziet in redelijkheid geen mogelijkheid meer verder uitvoering te geven aan de opdracht van de rechtbank om de satellietbeelden op te vragen of bepaalde gegevens daaromtrent in te zien en te beoordelen.

Beeldverslag en foto’s schouw
De uitvoering van de schouw op 26 mei 2021 heeft plaats kunnen vinden zoals gepland. Van die schouw is een beeldverslag en van wrakstukken zijn foto’s gemaakt die onderdeel uitmaken van het (belastende of ontlastende) bewijs.

Stukken voegen in dossier
Het Openbaar Ministerie heeft verzocht stukken aan het dossier toe te voegen. De verdediging heeft zich tegen het voegen van een aantal van deze stukken verzet omdat die niet neutraal of objectief zouden zijn. De rechtbank heeft beslist dat deze stukken wel zullen worden toegevoegd aan het dossier. Het gaat namelijk om zogenaamde visualisaties van (in een door het Openbaar Ministerie gekozen vorm bijeen gebrachte) stukken die zich al in het dossier bevinden. Ook in het toevoegen van een overzicht van inzageverzoeken ziet de rechtbank geen belemmering, omdat dat overzicht alleen informerend van aard is en geen bewijs vormt.

Vorderingen tot schadevergoeding nabestaanden
Op dit moment zijn namens 299 nabestaanden vorderingen tot schadevergoeding ingediend. De rechtbank heeft termijnen bepaald waarop de verdediging, het Openbaar Ministerie en het Rechtsbijstandsteam zich schriftelijk over die vorderingen uit kunnen laten. Die vorderingen zouden verder besproken kunnen worden in het zittingsblok van september 2021, als de nabestaanden die dat willen ook hun spreekrecht kunnen uitoefenen.

Inleiding inhoudelijke behandeling
De rechtbank heeft toegelicht hoe de bespreking van de stukken in het procesdossier er de komende dagen uit zal komen te zien.

Bij de bespreking van de stukken is de rechtbank gebonden aan de verwijten die het Openbaar Ministerie de verdachten maakt (de tenlastegelegde feiten). De rechtbank zal uiteindelijk moeten beslissen of de verdachten zich aan deze feiten schuldig hebben gemaakt. Daarbij zal zij de volgende vragen moeten beantwoorden:

Is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK- raket?
Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi?
Hebben de(ze) verdachten daarbij een rol gehad?
De stukken die zien op deze vragen, zal de rechtbank in hoofdlijnen en op een neutrale manier bespreken. Dat betekent dat zij de korte inhoud van die stukken mee zal delen. Waar de rechtbank conclusies of aannames bespreekt, gaat het om conclusies en aannames van het onderzoeksteam in de uitvoering van het opsporingsonderzoek. De rechtbank zal daarbij niet vertellen of zij die conclusies deelt en of zij onderzoeksbevindingen in het voordeel of in het nadeel van de verdachten vindt wegen. Dat is te zijner tijd in het vonnis te lezen.

Morgen
De rechtbank heeft de zitting onderbroken tot morgenochtend 10.00 uur. Dan zullen de stukken in het dossier die zien op de vraag of vlucht MH17 is neergeschoten met een BUK-raket worden besproken. Mogelijk kan morgen ook al een begin worden gemaakt met het bespreken van de vraag naar de afvuurlocatie.

68

https://www.courtmh17.com/nieuws/2021/r … -2021.html

Resumé van de dag 8 juni 2021
Bespreking: Is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK-raket? Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi?

De rechtbank heeft vandaag stukken uit het dossier besproken die zien op de door de rechtbank te beantwoorden vraag of vlucht MH17 is neergeschoten met een BUK-raket. Daarna is een aanvang gemaakt met het bespreken van de stukken die van belang zijn voor de daarop volgende vraag, namelijk of een BUK-raket is afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi.

Vraag 1: Is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK-raket?
Nadat vlucht MH17 op 17 juli 2014 was neergestort, is onderzoek gedaan naar verschillende mogelijke oorzaken. Andere oorzaken dan een aanslag, zoals technisch falen van het vliegtuig of een blikseminslag, zijn onderzocht, maar een ongeval is door het onderzoeksteam uitgesloten. Het strafrechtelijk opsporingsonderzoek heeft zich daarom gericht op de vraag welk soort aanval heeft geleid tot het neerstorten van MH17.

In het strafdossier komen verschillende mogelijke scenario’s aan de orde. Die scenario’s gaan er alle vanuit dat sprake is geweest van een explosie. Maar was dat dan een explosie binnen (als gevolg van een aanslag van binnen) of buiten het vliegtuig? En als het van buiten kwam, wat was dan de oorzaak van de explosie? Een aanval door een gevechtsvliegtuig (air-to-air) of een wapen vanaf de grond (surface-to-air)? Om welk wapen zou het kunnen gaan?

Hoofdscenario: aanval met een BUK-raket
In het strafdossier is het scenario dat vlucht MH17 is neergestort als gevolg van een aanval met een BUK-raket als hoofdscenario aangemerkt.

De rechtbank heeft verteld dat het strafdossier stukken bevat waarin de werking van een BUK-raket wordt uitgelegd en die werking besproken. Ook zijn stukken aan de orde gekomen waarin de verschillende typen en daarmee de verschillende mogelijke eigenschappen (zoals de kleur van de raket en de vorm van staalfragmenten in de springlading) van BUK-raketten worden besproken. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen een raket van het type 9M38 en het nieuwere type 9M38M1. Hoewel dit niet met zekerheid vast staat, omdat het niet in officiële documenten is vastgelegd, is de raket van het type 9M38 geschilderd in een witte kleur en de raket van het type 9M38M1 in een groene kleur met een witte keramische neus. Volgens de fabrikant Almaz-Antey draagt de raket 9M38 standaard een warhead (springlading) 9N314 met twee typen voorgevormde staalfragmenten (vierkante en een zogenaamde vuller) en bevat een nieuwer type warhead 9N314M drie typen voorgevormde staalfragmenten (namelijk een tegelvormig fragment, een staafvormig fragment en een typerend vlinderdasvormig fragment).

Het strafdossier bevat verder resultaten van onderzoek naar de schade aan de wrakstukken van het MH17-vliegtuig, waarvan delen zijn opgenomen in de reconstructie die staat op de vliegbasis Gilze-Rijen. De rechtbank heeft die resultaten besproken. Het gaat dan onder meer om resultaten van onderzoek naar de plaats van de schade, de begrenzing ervan en het soort schade (zoals doorborende schade, schampschade en schade door brand). Daaruit volgt onder meer dat de schade is geconcentreerd aan de linker bovenkant van de cockpit en dat het schadebeeld bestaat uit honderden kleine en grotere doorboringen, waarbij het plaatmateriaal naar binnen is gebogen. De waargenomen schade heeft volgens het opsporingsteam duidelijk een oorsprong buiten het vliegtuig. Uit verschillende onderzochte vliegtuigonderdelen volgt dat daarin kraters of perforaties zitten die zijn veroorzaakt door de inslag van staal.

Deskundigen van het Nederlands Lucht en Ruimtevaartcentrum (NLR), de Royal Military Academy (RMA) en Almaz-Antey hebben de schade aan de wrakstukken gezien en beoordeeld. Ook delen van hun bevindingen en de verklaringen die zij hebben afgelegd bij de rechter-commissaris zijn door de rechtbank genoemd.

Verder zijn voorwerpen en fragmenten die in delen van het MH17-vliegtuig, in lichamen van de inzittenden en op de crashsite zijn aangetroffen, onderzocht. Die voorwerpen en fragmenten zijn onder andere vergeleken met referentiemateriaal. Dat is materiaal dat afkomstig is van ontmantelde en (andere) tot ontploffing gebrachte (onderdelen van) BUK-raketten van eerder genoemde twee typen. De rechtbank heeft verschillende voorwerpen besproken waarvan uit een vergelijking met het referentiemateriaal in het opsporingsonderzoek het vermoeden is ontstaan dat deze voorwerpen afkomstig zijn van een BUK-raket.

Alternatieve scenario’s: aanslag van binnenuit, aanval door een gevechtsvliegtuig en een aanval met een ander grond-luchtdoelraket dan een BUK-raket
Door het onderzoeksteam is onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor een aanval op het MH17-vliegtuig, te weten een aanslag van binnenuit, een aanval door een gevechtsvliegtuig (air-to-air) en een aanval met een ander surface-to-air systeem dan een BUK-raket.

Het onderzoek naar een aanval van binnenuit heeft zich beperkt tot de vraag of het mogelijk is dat een explosief in het vliegtuig het neerstorten van het MH17-vliegtuig heeft veroorzaakt. Mede vanwege een analyse van de Cockpit Voice Recorder, waarop kort voor het stoppen van de opname een van buiten komende geluidsgolf met een hoge frequentie is opgemerkt, en het onderzoek aan de wrakstukken, heeft het onderzoeksteam geconcludeerd dat een aanslag van binnenuit niet aannemelijk is.

Voor een aanval door een gevechtsvliegtuig waren diverse aanwijzingen, zoals verklaringen van getuigen en getapte telefoongesprekken. Deze aanwijzingen zijn onderzocht in het opsporingsonderzoek, waarvan de resultaten door de rechtbank zijn besproken. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een rapport afkomstig van de Russische Federatie over een niet geïdentificeerd gevechtsvliegtuig (vermoedelijk een SU-25 of een MIG-29) dat het vuur zou hebben geopend op de cockpitcabine van het MH17-vliegtuig. Het onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat dit rapport wordt onderbouwd met bronnen waarvan de waarde niet evident is of die zelfs feitelijk onjuist zijn. Verder maken onder andere een ambtsbericht van de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) over de vraag of het MH17-vliegtuig kan zijn aangevallen door luchtdoelraketten onderdeel uit van het strafdossier. De analyse van de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data Recorder geven geen indicatie van de aanwezigheid van een SU-25 en het schadebeeld op het wrak komt niet overeen met schade die zou zijn ontstaan door een aanval door een gevechtsvliegtuig, aldus de MIVD.

Als het gaat om de mogelijkheid dat het MH17-vliegtuig is aangevallen met een andere grond-luchtdoelraket dan een BUK-raket, is het onderzoek besproken dat is verricht naar de systemen die in gebruik zijn bij de Russische en Oekraïense strijdkrachten. Daaruit volgt dat twee andere systemen naast het BUK-systeem in aanmerking zouden kunnen komen voor het neerschieten van een passagiersvliegtuig, namelijk een 2K11-Krug en een S-300V. De aangetroffen delen van een raket op de crashsite zouden niet afkomstig kunnen zijn van deze systemen. Het onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat niet aannemelijk is dat hiermee het MH17-vliegtuig is aangevallen.

Bij het onderzoek naar de mogelijke oorzaken voor het neerstorten van het MH17-vliegtuig is ook gebruik gemaakt van beschikbare radargegevens, die de rechtbank heeft besproken.

Vraag 2: Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi?
De rechtbank is vandaag al begonnen met het bespreken van de stukken in het strafdossier die gaan over de vraag of een BUK-raket is afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi. Deze bespreking zal in het resumé van morgen, als alle stukken over deze vraag zijn besproken, worden opgenomen.

Morgen
De rechtbank heeft de zitting onderbroken tot morgenochtend 10.00 uur. Dan zal verder worden gegaan met het bespreken van de stukken in het dossier die zien op de vraag naar de afvuurlocatie.

Gepubliceerd op 8 juni 2021, 19:45 CET

69

https://www.courtmh17.com/nieuws/2021/r … -2021.html
Resumé van de dag woensdag 9 juni 2021
Bespreking vragen: Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi? Hebben de verdachten daarbij een rol?

De rechtbank is vandaag verdergegaan met het bespreken van de stukken in het strafdossier die gaan over de tweede door de rechtbank te beantwoorden vraag.

Vraag 2: Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi?
Hoofdscenario: de  BUK-raket is afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi
De rechtbank heeft de stukken in het dossier besproken die het onderzoeksteam hebben gebracht tot de conclusie dat de vermeende BUK-raket vanaf dit landbouwveld is afgevuurd.

De rechtbank heeft allereerst benoemd op welke wijze het afvuren van een BUK-raket vanaf een bijbehorende BUK-Telar in de omgeving kan worden waargenomen: bij het lanceren zal een steekvlam te zien zijn, een harde knal kan gehoord worden en een verticaal rookspoor kan onstaan dat zichtbaar zal zijn in de lucht. Het dossier bevat twintig getuigenverklaringen met betrekking tot waarnemingen die volgens het onderzoeksteam wijzen op een raketlancering vanuit de omgeving van Snizhne, Torez en Pervomaiske. De rechtbank heeft met name stilgestaan bij drie getuigen die verklaren dat zij vlakbij een raketlancering vanaf een landbouwveld nabij het dorp Pervomaiskyi waren. Vervolgens heeft de rechtbank een aantal foto’s van een rookspoor besproken die door getuigen op 17 juli 2014 rondom het tijdstip van het neerstorten van vlucht MH-17 zijn gemaakt. De rechtbank heeft ook stil gestaan bij een vergelijking van satellietbeelden van 16 juli 2014 en 20 en 21 juli 2014 door het onderzoeksteam en andere organisaties. Volgens het onderzoeksteam is het landbouwveld nabij Pervomaiskyi een bruikbare  locatie voor het lanceren van een BUK -raket en wordt voldaan aan drie andere belangrijke voorwaarden: de positie was in handen van de separatisten, de positie was bewaakt en er kon dekking worden gezocht. De rechtbank vermeldt dat ook een video is veiliggesteld vanaf de blog ukraine@war. Daarop is volgens het onderzoeksteam te zien dat een BUK-Telar op 17 juli 2014 tussen 13:00 en 14:00 uur vanuit Snizhne zuidwaarts rijdt in de richting van Pervomaiske en Pervomaiskyi. Het onderzoeksteam ziet verder bevestiging in zijn vermoeden dat het landbouwveld bij Pervomaiskyi de daadwerkelijke afvuurlocatie is, in afgeluisterde telefoongesprekken en een chatgesprek. In dat chatgesprek geeft een van de deelnemers aan het gesprek aan dat hij erbij was toen MH17 werd neergeschoten. Zendmastgegevens plaatsen zijn telefoon op 17 juli 2014 rondom het tijdstip van het neergaan van MH17 in de nabijheid van het veld bij Pervomaiskyi.

Alternatieve locaties
Amvrosiivka wordt in dit verband door twee getuigen genoemd. Deze locatie wordt door het onderzoeksteam verworpen, omdat deze plek – gelet op de reikwijdte van de BUK-raket – op te grote afstand zou liggen van het punt waar vlucht MH17 van de radar verdween en er ook overigens niets zou zijn dat deze locatie aanwijst.

Er zijn aanwijzingen die duiden op Zaroshchenske als afvuurlocatie. Deze locatie valt binnen de berekeningen van het afvuurgebied aan de hand van het schadebeeld door Almaz Antay, wordt door een getuige genoemd en er zouden satellietbeelden zijn die BUK-raketinstallaties laten zien in een veld bij Zaroshchenske op 17 juli. De rechtbank heeft het onderzoek besproken dat naar deze aanwijzingen zijn gedaan en aangegeven op grond van welke bevindingen het onderzoeksteam deze alternatieven heeft verworpen.

Berekening van het afvuurgebied door deskundigen
Het dossier bevat het verslag van deskundigen van NLR (Nederlands Lucht en Ruimtevaartcentrum), van het Belgische RMA (Royal Military Academy) en van het Russische Almaz Antey. De deskundigen van alle drie de organisaties hebben aan de hand van een deel van de schade op de wrakstukken van de MH17  berekend vanuit welk gebied die BUK-raket zou moeten zijn afgevuurd om deze schade te veroorzaken. De rechtbank heeft een toelichting gegeven op de uitgangspunten en de werkwijze van ieder van deze organisaties en aangegeven op welk gebied ze uitkomen. Ook is aangegeven wat de belangrijkste punten zijn waarop tussen de deskundigen overeenstemming bestaat en op welke punten zij van mening verschillen.

Overig onderzoek
De rechtbank vermeldt het onderzoek dat door het onderzoeksteam is verricht naar aanleiding van de melding van het Ministerie van Defensie van de Russische federatie dat de BUK-raket die vlucht MH 17 zou hebben neergehaald, in 1986 zou zijn geleverd aan een luchtverdedigingseenheid die na 1991 onderdeel is gaan uitmaken van de Oekraïense krijgsmacht.  Ook is onderzoek gedaan naar de verklaring van Almaz Antay dat zij sinds 1999 geen 9M38M1 raketten meer zouden hebben geproduceerd.

Vraag 3: hebben de verdachten daarbij een rol?
De rechtbank heeft vandaag een aanvang gemaakt met het bespreken van de stukken die betrekking hebben op de rol van de verschillende verdachten daarin mogelijk hebben gespeeld. Deze bespreking zal in het resumé van morgen, als alle stukken met betrekking tot deze vraag zijn besproken, worden opgenomen.

Morgen
De rechtbank heeft de zitting onderbroken tot morgenochtend 10:00 uur. Dan zal verder worden gegaan met het bespreken van de stukken die zien op de mogelijke betrokkenheid van de verdachten.

70

https://www.courtmh17.com/en/news/2021/ … -2021.html

Summary of the Day in Court Thursday 10 June 2021
The court discussed the case file: the third question: Did the accused play a role in the downing of MH17 on 17 July 2014?
Today is the third day on which the court discussed the case file. On 9 June 2021 it began discussing the third question: Did the accused play a role in the downing of MH17 on 17 July 2014? This part was concluded today and the hearing has been adjourned until Thursday 17 June 2021 at 10 AM CET.

Today the court again emphasized that the fact that the court is discussing the case file does not mean that the court agrees with the findings and the conclusions it contains. The view of the court will only be given in the final judgement that will be rendered at the end of these proceedings.

What are the charges against the accused?
The court first referred to the concrete accusations made by the Public Prosecution Service against the accused. These are that they expressed the need for and requested an air defence system with a crew; they indicated a suitable launching site for the BUK-TELAR; and they arranged for transport and guarding of the BUK-TELAR. Each of the accused apparently played a different role in this. This is included in the indictment.

The court gave a brief sketch of the accused.
The first accused, a Russian citizen, previously fought for the Russian armed forces in various wars. He eventually went to the city of Slavyansk in East Ukraine and finally on 16 May 2014 he was appointed Minister of Defence and Supreme Commander of the people’s army of the Donetsk People’s Republic. Various aliases and telephone numbers have been linked to this accused in the case file.

The second accused has the Russian nationality. The investigation has also linked various nicknames and telephone numbers to him. In an interview he introduced himself with the title of deputy army commander. He is subordinate to the previous accused, reported to him, and set up an intelligence and reconnaissance service.

The third accused is having himself represented by counsel and stated in a video message that he is a specialist in the area of tactical military intelligence and that he served in the Soviet and Russian army until August 2008. Various telephone numbers and nicknames are attributed to him in the case file. He joined the people’s militia of the Donetsk People’s Republic and became (deputy) head of the intelligence unit. He reported to the two above-mentioned accused. 

Finally the fourth accused. He has the Ukrainian nationality. In the case file he has various nicknames and various telephone numbers are linked to him. In an interview he said that he is not a professional soldier but had a technical engineering training. He carried out combat actions in various places and it can apparently be inferred from intercepted telephone conversations that he was under the command of the second accused.

The conflict situation
The court then focused on the conflict situation in East Ukraine at the time of the MH17 planecrash. Fierce fighting was taking place and the separatists were suffering increasingly high losses due to Ukrainian aerial bombing. To counter these attacks by aircraft flying at high altitudes the separatists had weapon systems that could only reach an altitude of approximately 3500 meters. Intercepted telephone conversations between various persons lead to the inference in the file that the separatists were suffering severely from bombing on their positions in and around Amvrosiivka, Stepanivka, Marinovka, Dmitrovka and Tarany, and around the hills of Saur-Mogila, and that their only hope was Russia. “I wish they give us surface to air system…” and “We have nothing to shoot with. Where is the support for us?”

The third accused apparently informed the second accused about the situation. Tanks would not be a solution but long-range artillery and a sound air defence system would be. Apparently the second accused said in an intercepted telephone conversation in relation to an anticipated attack by the Ukrainian army, “If I manage to get a BUK in the morning to send there that will be fine, but if I don’t it’ll really be shit, I reckon.”

The route apparently taken by the BUK-TELAR before and after 17 July 2014
According to the JIT, during the night of 16 to 17 July 2014 actual transport of a BUK-TELAR that was delivered by the Russian Federation to the border with East Ukraine began. The JIT mapped the first part of the route of this BUK-TELAR to Donetsk on the basis of visual material, the content of telephone conversations, transmission mast data, witness statements, expert reports and on the basis of sources such as Facebook and Twitter. A number of these sources were mentioned and shown by the court. The second part of the route, from Donetsk via Makeevka to Snizhne and on to Pervomaiskyi was also mapped by the JIT in this way. The court also discussed comments made by the Ministry of Defence of the Russian Federation on the authenticity of various images. As a result of these comments the JIT and the Public Prosecution Service had further investigation done and came to the conclusion that there was no reason to assume that the images had been manipulated.

The fourth accused’s telephone transmission mast data led to the inference in the file that he, together one other person, was present during the transport of the BUK-TELAR to the agricultural  field near Pervomaiskiy on 17 July 2014. Apparently mast data also show that the first and second accused were near Donetsk at that moment. On the basis of mast data the JIT assumes that the third accused was not present at the suspected launching site.

The court spoke about the messages included in the file after flight MH17 was downed. At first people spoke about downing a Sushka (a Ukrainian fighter jet), later about a passenger plane, and  even later about a fighter jet that had fired at a Boeing, and had then itself been downed by separatists. 

On the basis of intercepted telephone conversations, transmission mast data, witness statements,  information on social media, and video material the JIT assumes that after the downing of flight MH17 the BUK-TELAR was moved to Snizhne and from there – finally – to Russia. The court mentioned various telephone conversations apparently between the accused about this and played them in court.

The role of the accused persons
During the hearing the court mentioned a number of telephone conversations ascribed to the four accused and played them during the hearing. They concern the role of the four accused in the events relating to the transport of the BUK-TELAR, the downing of flight MH17, and their mutual relationships. To put it briefly here, in relation to the four accused the court also referred to their statements, and remarks in various media and on video. All the accused deny involvement in the crash of flight MH17, the use of a BUK missile system by separatists and the presence of a BUK missile system in the conflict zone of East Ukraine.

Further course of the proceedings
Instructions for further investigation into various areas still have to be executed by the investigating judge. The court will come back to this later in these proceedings.

At the end of today’s hearing the court gave a brief summary of the preceding days. The material discussed is what is relevant for the court in order to answer the charges in the indictment and is substantiated by nearly 1,100 footnotes with references in the case file.

Next week the prosecution will speak and will treat aspects of the case file. Time has been reserved in September for the relatives to exercise their right to address the court. The prosecution may be able to give its closing speech in November. After this, in the next block of hearings, the defence will plead its case.

Published 10 June 2021, 20:06 CET

71

Summary of the day in Court Thursday 17 June 2021
The prosecution discussed sections of the case file that the prosecution deems relevant for the decisions to be taken by the court.
Discussion of parts of the case file by the prosecution
The documents raised by the prosecution from the case file concern the question to be answered regarding the launch site and the question about the role of the accused. The prosecution did not discuss documents besides those mentioned last week regarding the question of whether Flight MH17 was shot down with a BUK missile. Visualisations were screened featuring a compilation of footage about the launch siteIn addition, the prosecution noted the connection they perceive between different types of evidence, for example between intercepted conversations and other evidence in the case file.

The defence
Last week the defence indicated that they would not be using the opportunity provided by the court to discuss sections of the case file they deem relevant at this time. The defence will discuss the substance of the evidence at the pleading.

Previous requests from the defence
At the hearing on 21 May 2021 the defence submitted additional requests to the court. The prosecution will submit a response to them in writing tomorrow. These requests and the written response will be discussed more extensively next week on Thursday 24 June 2021.

Request from the Counsel for the relatives
In a letter of 16 June 2021 Counsel for the relatives requested permission to provide interested relatives with the photos of pieces of wreckage from the MH17 aircraft, including those taken by the court during the inspection. Counsel for the relatives also submitted documents to be added to the claims for damages by the relatives. The court asked the prosecution to respond in writing to this as well tomorrow, together with the reaction to the requests from the defence that are still pending.

Additional schedule
On 24 June 2021 at 10.00 hours the next hearing day will start. The filing by the prosecution in response to the pending requests from the defence and Counsel for the relatives will be addressed there, and parties will be able to respond to each other as well.

On 8 July 2021 this block of hearings in the MH17 criminal proceedings will conclude. On that day the court will take decisions regarding the requests by the defence and Counsel for the relatives. The court will also respond to the written round of filings conducted in the meantime, in which the defence, the prosecution and Counsel for the relatives will have made written submissions about the claims for damages by the relatives.

Published 17 June 2021, 15:44 CET


Вы здесь » MH17: как и кто? » Суд » Новости: Суд.