MH17: как и кто?

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » MH17: как и кто? » Отчеты и доклады DSB и JIT » Новости: JIT


Новости: JIT

Сообщений 1 страница 21 из 21

1

https://www.om.nl/
https://www.prosecutionservice.nl/

On 7 August 2014, following the coordination meeting held at Eurojust on 28 July, authorities from the Netherlands, Australia, Belgium and Ukraine signed an agreement to set up a joint investigation team (JIT) to investigate the crash of Malaysia Airlines Flight MH17, with the participation of Malaysia and Eurojust.

The JIT supports UN Security Council Resolution 2166's call for a full, thorough and independent international investigation into the incident. The resolution calls on all states and actors in the region to cooperate fully with the investigation efforts, including by providing unhindered access to the crash sites.

A JIT facilitates international cooperation and the gathering and sharing of information and evidence. Expertise and knowledge can also be exchanged more easily. Under the aegis of the JIT, for example, forensic and digital investigations can be done.

Authorities from the Netherlands, Australia, Belgium, Ukraine, and Malaysia, as well as authorities in the UK, Germany, the Philippines, Italy, Canada, New Zealand, Indonesia and the USA, countries whose nationals are victims of the crash, are cooperating closely. The Dutch National Public Prosecutors Office is coordinating the JIT. Currently criminal investigations are being conducted in the Netherlands, Ukraine, Belgium, Malaysia and Australia.

Dutch and Australian investigators and experts, including a Dutch public prosecutor, are present in Ukraine.

Eurojust is playing an important role in facilitating international cooperation in the investigation into the crash.

Отредактировано Vam (05-03-2020 20:17:59)

2

14 августа 2014

Strafrechtelijk onderzoek vliegramp volop gaande
14 augustus 2014 - Landelijk Parket

Na de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines heeft het Openbaar Ministerie (OM) een zeer uitgebreid strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Nederlandse OM heeft daarmee het voortouw genomen in de internationale samenwerking met de landen die zijn getroffen door de vliegramp.

Binnen het OM is het landelijk parket belast met het onderzoek. Hoofddoel van het strafrechtelijk onderzoek is het vaststellen van de toedracht van de vliegramp en het achterhalen van de daders.

Het is voor zover bekend het grootste strafrechtelijk onderzoek in de Nederlandse geschiedenis. Het onderzoek wordt inmiddels geleid door een tiental officieren van justitie en uitgevoerd door ongeveer 200 rechercheurs vanuit verschillende disciplines.

Rampplek
Ook al is de plaats waar het vliegtuig is neergekomen op dit moment niet toegankelijk, het strafrechtelijk onderzoek is volop gaande. Het is niet uitgesloten dat de rampplek op een later tijdstip alsnog toegankelijk wordt en het onderzoek op die plek zal worden hervat.

Het OM en de politie hebben intensief overleg met andere landen over de internationale samenwerking in het onderzoek.12 сентября 2014 г.

Strafrechtelijk onderzoek vliegramp zaak van lange adem
12 september 2014 - Landelijk Parket

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt er rekening mee dat het onderzoek naar de vliegramp met vlucht MH17 een zaak van lange adem is. Momenteel werken tien officieren van justitie en ongeveer 100 rechercheurs aan het onderzoek, dat vrijwel onmiddellijk na de vliegramp is ingesteld.

Onderzoekslijnen
Het onderzoek heeft verschillende onderzoekslijnen en richt zich op verschillende scenario's. Nu de OVV in het rapport aangeeft dat het lijkt dat het toestel is doorboord door ‘een groot aantal voorwerpen met een hoge energie van buiten het vliegtuig' is de mogelijkheid dat vlucht MH 17 onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur boven Oekraïne is neergehaald het belangrijkste scenario.

"Als kan worden vastgesteld dat vlucht MH17 is neergestort door een misdrijf dan mogen de daders en medeplichtigen hun straf niet ontlopen. Wanneer wij de toedracht kennen, willen we ook weten wie verantwoordelijk zijn. Als het geen ongeluk was, moet door ons de vraag worden beantwoord wie de schuld treft", aldus de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket, F. Westerbeke.

Bewijs
Vanzelfsprekend wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk gebruikt wapen en de wijze waarop dit is ingezet. Westerbeke: "Maar je bent er pas wanneer je niet alleen iets kunt bewijzen, maar ook alternatieve scenario's kunt uitsluiten. Op het internet en in diverse media en fora wordt gesproken over een raket. En hoewel diverse aanwijzingen in die richting wijzen is het aan politie en justitie de toedracht daadwerkelijk te bewijzen. Het leveren van onomstotelijk bewijs is een langdurig proces en kost veel tijd. Daar hoort ook bij dat alternatieven kunnen worden uitgesloten."

Rechercheonderzoek
Het rechercheonderzoek bestaat momenteel uit ongeveer 100 rechercheurs met uiteenlopende specialismen zoals: experts op het gebied van internationale misdrijven, experts op het gebied van High Tech Crime, forensische experts, analisten en een taalexpert. Ook de Koninklijke marechaussee en de luchtvaartpolitie hebben onderzoek verricht naar het vliegtuig en de afhandeling van de passagiers toen het nog op Schiphol stond.

Een zeer grote hoeveelheid materiaal op internet is veilig gesteld. Het gaat om 348.389.595 webpagina's onder meer met foto's en video's uit Oost-Oekraïne, zowel voor als na de vliegramp. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar blogs, tweets en fora. Voortdurend wordt bijgehouden wat op internet verschijnt. Het is veel werk om steeds opnieuw te bepalen wat de waarde is van wat op internet wordt gepubliceerd en of het als bewijs kan dienen. Daarvoor is het noodzakelijk om het bericht te valideren, te verifiëren en te onderbouwen.

Telefoongesprekken
Het onderzoek richt zich ook op telecomgegevens en afgeluisterde telefoongesprekken. Op internet staan telefoongesprekken de afkomstig zouden zijn van separatisten die vlucht MH17 hebben neergehaald. Wanneer dergelijke gesprekken in een strafzaak als bewijs worden gebruiken moet de authenticiteit worden onderzocht. Het is belangrijk om uit te sluiten dat ze zijn gemanipuleerd of in elkaar geknutseld om OM en politie op een dwaalspoor te brengen. Stemidentificatie is ook een belangrijk onderdeel van het werk.

Forensisch onderzoek
Er is en wordt forensisch onderzoek gedaan, onder andere door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De stoffelijke resten van de slachtoffers zijn forensisch onderzocht en er is sectie verricht om bewijsmateriaal te verzamelen. Er zijn ongeveer 500 deeltjes/sporen veilig gesteld op lichamen en uit de bagage. Ongeveer 25 metalen deeltjes moeten worden onderzocht om te bepalen of deze afkomstig zijn van een mogelijk wapen, of delen van het interieur van het vliegtuig of van het vliegtuig zelf.

Op de website van de Nederlandse politie is de mogelijkheid geopend en een oproep gedaan om beeldmateriaal beschikbaar te stellen en dat te uploaden. Die mogelijkheid is in vier talen (Russisch, Oekraïens, Nederlands en Engels) onder de aandacht gebracht van het publiek in (Oost)-Oekraïne. Hier is veel gehoor aan gegeven. Er zijn inmiddels 20.000 foto's en 750 filmpjes geüpload. Ook deze worden geanalyseerd en onderzocht op authenticiteit.9 октября 2014

OM onderzoekt zuurstofmasker MH17
9 oktober 2014 - Landelijk Parket

Gisteravond heeft minister Timmermans gezegd dat er bij één van de slachtoffers van de MH17 een ‘zuurstofkapje’ is aangetroffen. Daarmee is de indruk gewekt dat inzittenden mogelijk langer in leven zijn geweest.

Bij het identificatieonderzoek is inderdaad een zuurstofmasker aangetroffen. Het betreft een slachtoffer met niet Nederlandse nationaliteit. Het zuurstofmasker was bevestigd met een elastiek om de nek van het slachtoffer.  Het zuurstofmasker is door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op vingerafdrukken, speeksel en DNA. Dit onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Hoe en wanneer het zuurstofmasker bij het slachtoffer om de nek is gekomen, is onbekend. De betrokken nabestaanden zijn hier destijds over geïnformeerd. Bij geen van de andere geborgen slachtoffers is een zuurstofmasker aangetroffen.

Het zuurstofmasker dat op het slachtoffer is aangetroffen, is van hetzelfde type zoals dat ook wordt gebruikt in een Boeing 777. Een dergelijk zuurstofmasker komt tevoorschijn als de druk in het toestel wegvalt en is bedoeld voor de bemanning en passagiers zodat normaal ademen in bepaalde situaties mogelijk blijft.

We begrijpen dat onder nabestaanden de vraag leeft waarom dit niet eerder naar buiten is gebracht. De reden hiervoor is dat het OM op dit moment nog onderzoek doet naar de toedracht en de betekenis van het aantreffen van dit zuurstofmasker.3

30 марта 2015

Getuigenoproep onderzoek MH17
30 maart 2015 - Landelijk Parket

In het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 wordt door het internationale opsporingsteam een oproep gedaan aan getuigen in Oost-Oekraïne. Het opsporingsteam onderzoekt meerdere scenario’s. Een scenario gaat ervan uit dat vanuit deze regio de MH17 op 17 juli 2014 om 16.20 uur zou zijn neergehaald.

Binnen dit scenario zoekt het opsporingsteam getuigen die meer kunnen vertellen over het transport, de bemanning en het afvuren van een BUK-raketsysteem in de regio Donbass in Oost-Oekraïne in de dagen voor en na de crash.

Eerder al is een algemene oproep voor getuigen gedaan tijdens de werkzaamheden van de internationale recoverymissie.  In het stadium waarin het strafrechtelijk onderzoek nu is, heeft het onderzoeksteam een duidelijker beeld van één van de mogelijke oorzaken van de crash. Het is daarom ook een logische stap om een tweede, meer specifieke oproep aan getuigen te doen.

Te vroeg voor conclusies
Deze getuigenoproep betekent niet dat voor politie en Openbaar Ministerie al onomstotelijk vast staat wat de oorzaak is van het neerstorten van vlucht MH17. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Het is te vroeg om al conclusies te trekken over de oorzaak van de vliegramp. Om die reden wordt nadrukkelijk in deze oproep ook gevraagd om iedere andere informatie die kan helpen bij het oplossen van deze tragedie.

De getuigenoproep is vandaag online verspreid via websites en social media-kanalen van politie- en justitiediensten en nieuwssites van kranten en radio- en tv-stations. De oproep wordt gedaan in een video, waarin Russisch wordt gesproken met een Engelse ondertiteling.

De video toont beelden van het transport door Oost-Oekraïne van een BUK-raketsysteem op een dieplader. In de oproep zijn ook gedeelten van afgeluisterde telefoongesprekken van separatisten opgenomen.

In de oproep wordt benadrukt dat ook kleine stukjes informatie behulpzaam kunnen zijn in het onderzoek. Getuigen die beschikken over relevante informatie die wijst in een andere onderzoeksrichting worden ook opgeroepen om contact op te nemen met het Joint Investigation Team (JIT).

Getuigen kunnen met hun informatie terecht op een website van het JIT (wwwjitmh17.com), maar ook is er de mogelijkheid om per email of telefoon contact op te nemen.

Het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 wordt in het Joint Investigation Team uitgevoerd door Nederland, België, Oekraïne, Australië en Maleisië.

De nabestaanden van de slachtoffers zijn vanmorgen op de hoogte gebracht van de getuigenoproep.21 апреля 2015

Tweede catalogus met persoonlijke eigendommen van slachtoffers vliegramp MH17 beschikbaar
21 april 2015 - Landelijk Parket

Aan de directe familieleden van slachtoffers van de vliegramp van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 is dinsdag voor de tweede maal een overzicht ter beschikking gesteld van persoonlijke eigendommen. Deze digitale catalogus bevat foto’s van persoonlijke eigendommen die tussen 7 augustus 2014 en 31 maart 2015 in Nederland zijn aangekomen.

De eerste catalogus, met persoonlijke eigendommen die op 7 augustus in Nederland zijn geland, is eind februari 2015 aan de daartoe gemachtigde nabestaanden ter beschikking gesteld. Nabestaanden die in deze tweede catalogus een eigendom van hun omgekomen familielid herkennen krijgen dit in Nederland overgedragen door de familierechercheur.

De persoonlijke eigendommen die in de catalogus zijn opgenomen zijn nu beschikbaar voor de erfgenamen, omdat het Openbaar Ministerie het strafrechtelijk beslag heeft opgeheven.

Er is vastgesteld dat zij geen informatie bevatten die voor het strafrechtelijk onderzoek naar de daders van de vliegramp van belang is. ‘Het is belangrijk dat de persoonlijke eigendommen, die even zovele aandenkens zijn, zo snel als mogelijk terecht komen bij de achtergebleven familieleden.’ zegt Hoofdofficier mr. Fred Westerbeke. ‘Veel persoonlijke eigendommen waarvan te achterhalen was aan wie ze toebehoorden zijn door de familierechercheurs eerder al bij de rechthebbende families gebracht. Van de eigendommen in de digitale catalogus is nog niet duidelijk aan welke inzittende ze toebehoren. ‘

Na het opheffen van het strafrechtelijk beslag heeft het OM de persoonlijke eigendommen eerst door het RIVM laten controleren op aanwezigheid van giftige of schadelijke stoffen. Vervolgens zijn ze overgedragen aan Malaysia Airlines die als vervoerder verantwoordelijk is voor de teruggave.

Nu alles zorgvuldig schoongemaakt en geregistreerd is, kunnen de daartoe gevolmachtigde nabestaanden aanspraak maken op de eigendommen die zij herkennen. Wanneer deze aanspraak wordt gehonoreerd, kunnen zij deze eigendommen in ontvangst nemen.  De digitale catalogus wordt uitsluitend gedeeld met directe familieleden of door hen gevolmachtigde personen.15 июня 2015

Start vervolg strafrechtelijk onderzoek MH17
15 juni 2015 - Landelijk Parket

Vandaag start in Oost-Oekraïne een nieuwe missie in het kader van het opsporingsonderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17. De missie wordt in opdracht van het Joint Investigation Team uitgevoerd door een aantal experts van de Nationale Politie en Defensie.

De missie wordt gefaciliteerd door de OVSE. Het onderzoek is gericht op het vergaren van bewijs ter ondersteuning of verwerping van verschillende scenario's over de toedracht van de vliegramp.

Enkele weken geleden werd in Oost-Oekraïne de bergingsmissie afgerond en werden de nog aangetroffen menselijke resten, persoonlijke eigendommen en wrakstukken van het vliegtuig voor nader onderzoek overgebracht naar Nederland.

Het opsporingsonderzoek zal vermoedelijk maximaal twee weken duren. Over de voortgang en de bevindingen van dit onderzoek worden tijdens deze missie geen nadere mededelingen gedaan.27 июня 2015

Opsporingsmissie Oost-Oekraïne afgerond
27 juni 2015 - Landelijk Parket

De missie in het kader van het opsporingsonderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 die ruim twee weken geleden van start ging in Oost-Oekraïne  is vandaag afgerond. Met ondersteuning van de OVSE is toegang verkregen tot de regio van Donetsk.

De belangrijkste doelstellingen van de missie lagen in deze regio. Er zijn op verschillende plekken grondmonsters genomen. Verder is technisch onderzoek gedaan om de locatie van zendmasten vast te stellen en de werking van het telefoonnetwerk in Oost-Oekraïne te kunnen controleren. De informatie die tijdens de missie is verzameld  wordt nu verder in Nederland onderzocht en geanalyseerd.

Geen toegang Loegansk
De missie was ook gericht op technisch onderzoek naar de zendmasten en het telefoonnetwerk in de regio van Loegansk. Dit laatste is tot op heden niet gelukt, omdat de vertegenwoordigers van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk (Luhansk People’s Republic) in gesprekken met de OVSE tot op heden geen toegang hebben willen verlenen tot het door hen gecontroleerde gebied.

De opsporingsmissie is door experts van de Nationale Politie en Defensie  uitgevoerd in opdracht van het Joint Investigation Team dat de vliegramp onderzoekt. De missie had tot doel om bewijs te verzamelen ter ondersteuning of verwerping van verschillende scenario’s over de toedracht van de vliegramp en werd gefaciliteerd door de OVSE.11 августа 2015

Onderzoek naar mogelijke onderdelen Buk-raket
11 augustus 2015 - Landelijk Parket

In samenwerking met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Onderzoeksraad) onderzoekt het Joint Investigation Team (JIT) een aantal onderdelen, dat wellicht afkomstig is van een Buk grond-luchtraketsysteem. Deze onderdelen zijn veiliggesteld tijdens een eerdere bergingsmissie in Oost-Oekraïne en zijn in het bezit van het strafrechtelijk onderzoeksteam MH17 en de Onderzoeksraad.

De delen zijn met name van belang voor het strafrechtelijk onderzoek: ze kunnen mogelijk meer informatie geven over wie er betrokken is geweest bij de crash van MH17. Daarom doet het JIT verder onderzoek naar de herkomst van deze onderdelen. Daarvoor wordt internationaal de hulp van experts ingeroepen, van onder anderen forensisch onderzoekers en wapenexperts.

Op dit moment kan niet geconcludeerd worden dat er een causaal verband is tussen de aangetroffen delen en de crash van het toestel van vlucht MH17.

Voor het strafrechtelijk onderzoek door het JIT en het onderzoek naar de oorzaak van de ramp onder leiding van de Onderzoeksraad, delen beide in een aantal gevallen materiaal. De twee onderzoeken worden separaat van elkaar uitgevoerd. De Onderzoeksraad rapporteert in zijn eindrapport over de gevonden delen.

Met nadere vragen kunnen journalisten zich wenden tot de afdeling persvoorlichting van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.13 октября 2015

Reactie Joint Investigation Team op rapport OVV
13 oktober 2015 - Landelijk Parket

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft vandaag zijn eindrapport gepresenteerd over de toedracht van de ramp met de MH17 op 17 juli vorig jaar en de omstandigheden waaronder het neerstorten plaatsvond.

De OVV wil met dit onderzoek  veiligheidslessen  trekken voor de toekomst. Het Joint Investigation Team (JIT) doet strafrechtelijk onderzoek naar de ramp, met als uiteindelijk doel de daders van de aanslag te achterhalen en hen te vervolgen. Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie maken samen met Australië, Maleisië, Oekraïne en België deel uit van het JIT. De OVV en het JIT voeren hun onderzoek apart van elkaar uit. Beide organisaties moeten immers onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.

De OVV constateert dat de MH17 is neergehaald met een BUK-raket.  Tot op heden wijzen de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek in dezelfde richting.  Eerder had het JIT al bekendgemaakt dat in het strafrechtelijk onderzoek het meest waarschijnlijke scenario is dat de MH17 is neergehaald met een BUK. Om sluitend strafrechtelijk bewijsmateriaal te verkrijgen, is het  ook nodig dat andere scenario’s, zoals de mogelijkheid dat de MH17 met een ander type raket  of vanuit de lucht is neergeschoten, overtuigend kunnen worden uitgesloten.

Als het gaat om het gebied van waaruit de BUK is afgevuurd, wijzen de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek tot op heden in dezelfde richting als de conclusies van de OVV. Binnen het onderzoek is verder sprake van ‘persons of interest’, die van belang zijn voor het onderzoek.

Voortgang strafrechtelijk onderzoek
Het gaat zoals bekend om een zeer intensief en daarmee tijdrovend onderzoek. Het JIT werkt met wettelijk vastgelegde procedures om te komen tot sluitend en overtuigend bewijs dat kan standhouden voor een rechter. De bewijslast in een strafzaak ligt hoger en dat maakt het strafrechtelijk onderzoek tijdrovender. De strafrechter zal uiteindelijk moeten vaststellen dat het geen ander wapen geweest kan zijn dan een BUK en alternatieven buiten enige twijfel  moeten kunnen uitsluiten. Bovendien moet een koppeling worden gemaakt met mogelijke verdachten.

De meest tijdrovende aspecten zijn het vinden en horen van de vele getuigen en de big data-analyse. Het onderzoek vindt daarnaast  plaats onder lastige omstandigheden, met name als het gaat om het verzamelen van bewijsmateriaal en het horen van getuigen in het betreffende gebied, waar nog steeds een gewapend conflict aan de gang is.

Het onderzoek aan de wrakstukken die tot op heden uit Oekraïne zijn aangevoerd is inmiddels afgerond. De daarop veilig gestelde sporen worden nu door experts onderzocht en vergeleken. Er zijn deskundigen op allerlei terreinen bevraagd en er is informatie opgevraagd bij de verschillende veiligheidsdiensten.

Opsporing en vervolging van verdachten
Naast de oorzaak van de crash,  richt het onderzoek zich op de opsporing en vervolging van de daders. Daarbij moet worden gekeken naar wie welke rol  heeft gehad in het neerschieten van de MH17 en welke opzet zij hadden. Het JIT is hierbij sterk afhankelijk van verklaringen van getuigen. Het is niet eenvoudig om zulke getuigen te vinden en ook bereid te vinden in veiligheid een verklaring af te laten leggen. Hier wordt nog dagelijks hard aan gewerkt. Zowel het onderzoek naar de daders als hun uiteindelijke arrestatie kan veel tijd kosten.

Dit betekent dat het strafrechtelijk onderzoek naar de crash met de MH17 ook in 2016 nog volop  doorgaat. Het JIT is onverminderd gemotiveerd. Dagelijks worden nieuwe stappen gezet in de richting van  het vinden van  bewijs. Het JIT blijft  op volle sterkte werken aan het onderzoek.  Er moet alles aan worden gedaan om recht te doen aan de slachtoffers en hun nabestaanden.24 ноября 2015

Expertmeeting strafrechtelijk onderzoek MH17
24 november 2015 - Landelijk Parket

De komende drie weken komen diverse internationale experts bijeen in Nederland om zich te buigen over het bewijsmateriaal in het strafrechtelijk onderzoek naar de crash met de MH17, op 17 juli vorig jaar.

Het gaat om onder andere metaal- en verfdeskundigen en deskundigen op het gebied van wapensystemen, explosieven en ballistiek. De onafhankelijke experts zijn afkomstig uit de landen van het Joint Investigation Team, dat bestaat uit Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne. Het Joint Investigation Team onderzoekt de oorzaak van de crash en wie hiervoor verantwoordelijk was. Doel is uiteindelijk de opsporing en berechting van de daders.

Verdiepingsslag
Eerder presenteerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) al de resultaten van hun onderzoek naar de oorzaak van de crash. De conclusie van de OVV was dat de MH17 is neergehaald door een BUK-raket. Dat is ook het meest waarschijnlijke scenario in het strafrechtelijk onderzoek. Voor het strafrechtelijk onderzoek ligt de bewijslast echter hoger, er moet in een toekomstig strafproces onomstotelijk bewijs worden geleverd dat er sprake was van een BUK-raket. Alternatieve scenario’s  moeten  worden uitgesloten. Bovendien moet het bewijsmateriaal worden verzameld volgens wettelijk vastgelegde procedures. De expertmeeting is daarom bedoeld om een verdiepingsslag te maken op het nu beschikbare bewijsmateriaal.

De onafhankelijke experts presenteren de tussenresultaten van het onderzoek dat zij nu toe hebben verricht, vergelijken hun bevindingen maar gaan ook aan de slag met nader onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek aan de grondmonsters die eerder dit jaar op mogelijke lanceerlocaties zijn genomen en die inmiddels zijn bewerkt. Ook wordt verdiepend onderzoek gedaan naar mogelijke delen van een BUK-raket.

Verwerken
Het is de derde keer dat een dergelijke expertmeeting wordt gehouden in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. De drieweekse meeting moet leiden tot een forse stap vooruit in het strafrechtelijk onderzoek in de richting van wettig en overtuigend bewijs. Na afloop zullen afspraken worden gemaakt over de verdere verwerking van de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden voor vervolgonderzoek.4

14 января 2016

Informatie Stichting MH17 niet nieuw
14 januari 2016 - Landelijk Parket

Het bestuur van de stichting Vliegramp MH17 heeft gisteren het Openbaar Ministerie laten weten informatie te hebben ontvangen over radarbeelden van de ramp met vlucht MH17.

Het bestuur heeft deze informatie overgedragen aan het OM. Het OM heeft het  onderzocht en komt tot de conclusie dat het niet gaat om nieuwe informatie. De informatie die de Stichting heeft overgedragen, was al bekend bij het OM en betrokken in het onderzoek.29 января 2016

Onderzoeken naar politiemedewerker na advertentie MH17 afgerond
29 januari 2016 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland stelt geen vervolging in tegen de politiemedewerker die dienstgoederen via internet te koop aanbood. Het ging onder andere om kledingstukken die door de medewerker gebruikt zijn bij het onderzoek naar de vliegramp MH17.

De politiemedewerker is op 29 november 2015 aangehouden op verdenking van het verduisteren van de goederen. Naast de kledingstukken werd er ook een tissuezakje van Malaysia Airlines en een klein stukje materiaal te koop aangeboden. Op 30 november 2015 is de man in vrijheid gesteld.

Uit onderzoek is nu gebleken dat het tissuezakje en het stukje inderdaad afkomstig waren van het ramptoestel, maar dat hij deze niet onrechtmatig heeft verkregen. De spullen lagen buiten het onderzoeksgebied in de Oekraïne en konden door iedereen meegenomen worden. De spullen waren ook niet van belang voor het onderzoek. De kleding die de man te koop aanbood, is door hem zelf gedragen bij het forensisch onderzoek ter plaatse. Deze zijn later nooit ingenomen. Geen van de te koop aangeboden spullen is daarom onrechtmatig verkregen, dus er is geen sprake van een strafbaar feit.

Disciplinaire maatregelen
Naast het strafrechtelijk onderzoek heeft de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie-eenheid Oost-Nederland ook een intern disciplinair onderzoek uitgevoerd wegens het vermoeden van ernstig plichtsverzuim.

Als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de politieleiding Oost-Nederland besloten de medewerker een disciplinaire straf op te leggen. Aan politieambtenaren worden hoge eisen gesteld ten aanzien van integriteit en betrouwbaarheid. De politieleiding is van mening dat – ondanks het feit dat er geen sprake is van strafbare feiten - het te koop aanbieden van goederen die verband houden met de MH17 ramp, zo relatief kort na het plaatsvinden van de ramp en het uitbrengen van het onderzoeksrapport van de MH17 ramp, onethisch, ongepast, kwetsend en choquerend voor slachtoffers en nabestaanden en onze hele samenleving is. Daarom heeft zij besloten de medewerker een voorwaardelijk strafontslag op te leggen. Daarnaast wordt de medewerker per onmiddellijke ingang teruggezet in rang, met de daarbij behorende werkzaamheden.

Het feit dat de medewerker jarenlang werkzaam is bij de politieorganisatie en tot op heden een goede staat van dienst heeft, dat hij - kort na het bekend worden van de verwijdering van de advertentie van Marktplaats - zichzelf bij de politieleiding heeft gemeld en dat hij achteraf inziet dat het plaatsen van de advertentie kwetsend en schokkend kan zijn geweest voor nabestaanden van de slachtoffers en anderen, heeft de politieleiding meegewogen in het bepalen van de strafmaat.5

13 мая 2016

JIT has notified new images mh17
13 mei 2016 - Landelijk Parket

The Joint Investigation Team (JIT) acknowledges the fact that on 12 May, almost 2 years after the MH17-crash, previously unpublished images of supposedly 17 July 2014 of a part of a BUK-system have become known.

The JIT underlines the importance of such material for the investigation and calls on anybody who possesses possibly interesting imagery to report to the JIT, or to upload the material, anonymously if so desired, at the JIT-uploadserver (address: wwwjitmh17.com).3 июня 2016

Na de zomer presentatie eerste resultaten strafrechtelijk onderzoek MH17
3 juni 2016 - Landelijk Parket

Het Joint Investigation Team (JIT) presenteert na de zomer  de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Het gaat dan om het wapen waarmee het vliegtuig is neergehaald en de exacte afvuurlocatie van het wapen.

https://www.om.nl/publish/pages/49985/img_6782.jpg

Eerder dit jaar heeft het JIT aangekondigd te verwachten voor de tweede helft van dit jaar het deel van het onderzoek te kunnen afronden naar het wapen waarmee vlucht MH17 is neergeschoten en de exacte afvuurlocatie van dit wapen. Dit onderzoek is in een zeer ver gevorderd stadium, maar er zijn enkele zaken die iets meer tijd vergen dan verwacht.

Rechtshulpverzoeken
Het gaat dan om enkele punten in de analyse van het forensisch onderzoek en informatie waarom is verzocht in een aantal rechtshulpverzoeken. Zo verwacht het JIT nog informatie uit de Russische Federatie over BUK-installaties. Inmiddels heeft het OM de betrokken landen  laten weten binnen twee maanden antwoord te verwachten, om  de informatie nog tijdig te kunnen betrekken bij het forensisch onderzoek.

In tegenstelling tot wat in sommige media-berichten is gesuggereerd, zal er geen rapport van het JIT verschijnen na de zomer. Het JIT legt de resultaten van het onderzoek uiteindelijk vast in een strafdossier, dat is bedoeld voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank of een tribunaal. Dit is de gebruikelijke werkwijze in een strafrechtelijk onderzoek.

Magazine
Vooruitlopend op de presentatie na de zomer, ontvangen de nabestaanden vandaag een digitaal magazine met informatie over de manier waarop het strafrechtelijk onderzoek wordt verricht. Na het weekeinde zal dit magazine beschikbaar komen voor iedereen, via de website van het OM.

Het JIT bestaat uit OM en politie van Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne. De landen werken samen aan het strafrechtelijk onderzoek, dat tot doel heeft de daders van de crash van MH17 op te sporen en te vervolgen.6 июня 2016

Digitaal magazine over strafrechtelijk onderzoek MH17
6 juni 2016 - Landelijk Parket

Het JIT heeft  vandaag een digitaal magazine gepubliceerd over het strafrechtelijk onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Het magazine bevat informatie over de manier waarop het onderzoek wordt verricht. Nabestaanden van de slachtoffers van de crash ontvingen het magazine al enkele dagen eerder.

Het magazine loopt vooruit op de presentatie van de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek, die na de zomer zal plaatsvinden.

Het JIT bestaat uit OM en politie van Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne. De landen werken samen aan het strafrechtelijk onderzoek, dat tot doel heeft de daders van de crash van MH17 op te sporen en te vervolgen.7 июля 2016

Delegatie in Moskou voor overleg onderzoek MH17
7 juli 2016 - Landelijk Parket

Een delegatie van het Nederlandse OM is deze week in Moskou geweest voor overleg met de Russische autoriteiten over de uitvoering van rechtshulp in het onderzoek naar het neerhalen van MH17.

Het Nederlandse OM heeft in oktober 2014 het eerste rechtshulpverzoek gedaan in deze zaak en nadien verschillende malen nadere vragen gesteld. De Russische autoriteiten hebben eerder informatie verstrekt, maar nog niet alle vragen beantwoord.

Over de openstaande vragen is nu overlegd. De Russische autoriteiten hebben hun wens om mee te werken herhaald en zijn zich bewust van de noodzaak dat de nu nog openstaande verzoeken voortvarend moeten worden beantwoord.

Het al of niet meewerken van de Oekraïense autoriteiten is geen onderwerp van gesprek geweest en daar zijn door de Nederlandse delegatie geen uitspraken over gedaan, behalve de algemene mededeling dat de samenwerking binnen het JIT uitstekend verloopt.6

28 сентября 2016

Presentatie eerste resultaten strafrechtelijk onderzoek MH1729 октября 2016

Поиск свидетелей
Международная следственная группа (JIT):  рейс МН-17 был сбит ракетой из установки «БУК» выпущенной с сельскохозяйственного поля возле пгт Первомайское.

Международная следственная группа (JIT) уверена в том, что располагает неоспоримыми доказательствами, что рейс МН-17 был сбит 17 июля 2014 года ракетой из установки «БУК» серии 9М38.

Кроме того, есть доказательства, позволяющие утверждать, что местом запуска ракеты было сельскохозяйственное поле возле пгт Первомайское, которое в то время находилось под контролем сепаратистов, отмечает следственная группа (JIT). Об этом было объявлено сегодня в ходе презентации для родственников погибших в катастрофе. Государства, входящие в Международную следственную группу (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), ведут совместное уголовное расследование причин катастрофы рейса МН-17.

Речь идет о промежуточных выводах в уголовном расследовании, в том числе по используемой системы вооружения и места запуска ракеты. Расследование по установлению виновных займет больший период времени.

Вы узнаете голос Ориона и/или Дельфина, Вам известны их имена, местонахождение или, возможно, Вы обладаете информацией иного рода, связанной с данными лицами или их причастностью к зенитно-ракетному комплексу «Бук», из которого якобы был сбит рейс МН-17? Вы располагаете другой информацией, имеющей отношение к данному расследованию? Если Вы желаете поделиться с нами информацией, которой Вы располагаете, свяжитесь с нами по следующему номеру или отправьте Ваше электронное письмо на указанный ниже адрес:

E-mail: contact@jitmh17.com
Тел.: 0800-300014 (звонки осуществляются бесплатно) или
Тел.: 0031886624600 в рабочее время с понедельника до пятницы

Следователи Международной следственной группы готовы ответить на все Ваши вопросы на нескольких языках, включая русский. Международная следственная группа уделяет особое внимание вопросам безопасности свидетелей. Мы готовы принять всевозможные меры для гарантирования Вашей безопасности.14 декабря 2016

Oekraïense justitie doet getuigenoproep in MH17-onderzoek
14 december 2016 - Landelijk Parket

De Oekraïense plv. procureur-generaal Storozhuk heeft vandaag in Kiev een oproep gedaan aan getuigen die informatie hebben over het neerhalen van vlucht MH17, op 17 juli 2014. De oproep was met name gericht aan zogenoemde ‘insider-getuigen’: mensen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij het vervoer of het afschieten van de BUK-raket die vlucht MH17 heeft neergehaald.

Op 28 september van dit jaar maakte het Joint Investigation Team (JIT) bekend dat vlucht MH17 is neergeschoten door een BUK-raket uit de 9M38-serie vanaf een landbouwveld in de buurt van Pervomaiskyi. De BUK-installatie was afkomstig uit Russisch grondgebied en is na het afvuren van de raket ook weer teruggebracht naar Russisch grondgebied.

Het JIT maakte verder bekend zo’n 100 mensen in beeld te hebben die op een of andere manier in verband kunnen worden gebracht met het neerhalen van de MH17 of het vervoer van de BUK. Van deze 100 personen is de identiteit vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om personen die een actieve rol hebben vervuld in het bemachtigen van de BUK-TELAR en het organiseren van het transport naar de lanceerlocatie. Ook gaat het om mensen die een faciliterende of ondersteunende rol hadden. Dit zijn o.a. de mensen die het transport van de BUK-TELAR hebben begeleid. Deze betrokkenen zijn overigens niet automatisch verdachten.

Storozhuk gaf aan dat het JIT graag in contact komt met (insider) getuigen. Het Oekraïense strafrecht biedt verschillende mogelijkheden aan mensen die zich willen melden, zoals een inkeerregeling of de mogelijkheid tot strafvermindering bij medewerking aan het onderzoek. Ook zijn er mogelijkheden om veiligheidsmaatregelen te nemen als iemand een verklaring wil afleggen, zoals een veilige locatie, afscherming van de identiteit van een getuige of – in uitzonderlijke gevallen – een getuigenbeschermingsprogramma.

Verder wees Storozhuk op de eerdere oproep van het JIT om informatie te krijgen over een aantal getapte telefoongesprekken die op de website wwwjitmh17.com zijn geplaatst. Van twee van de deelnemers daaraan zijn aliassen bekend, te weten Delfin en Orion. Het JIT komt graag in contact met mensen die weten wie de deelnemers aan deze telefoongesprekken zijn.

Meer informatie is te vinden op wwwjitmh17.com14 декабря 2016

Prosecutor General’s Office Ukraine urges witnesses to report regarding the MH17-investigation
14 december 2016 - Landelijk Parket

Today Ukrainian dep. Prosecutor General Storozhuk urged  witnesses to come forward who have information regarding the downing of flight MH17 on the 17th of July 2014. The witness call was especially focused on the so-called ‘insider- witnesses’: persons who were directly or indirectly involved in the transport or the launch of  the BUK-missile that downed flight MH17.

On 28 September this year the Joint Investigation Team (JIT) concluded that flight MH17 was shot down by a missile of the 9M38 series, launched by a BUK-TELAR, from farmland in the vicinity of Pervomaiskyi. The BUK-TELAR was brought in from the territory of the Russian Federation and subsequently, after having shot down flight MH-17, was taken back to the Russian Federation.

Furthermore the JIT announced that approximately 100 persons are identified who in one way or the other can be linked to the crash of flight MH17 or the transport of the BUK. This concerns people who have played an active role in getting hold of the BUK-TELAR and organizing the transport to the launch location. There are also persons who had a facilitating or supporting role. This group includes the people who escorted the transport of the BUK-TELAR. These persons are not automatically suspects.

Storozhuk stated that the JIT would like to get into contact with (insider-) witnesses. Ukrainian law provides for lower sentences, and in certain circumstances relief from criminal liability, for those who cooperate with the investigation. Moreover, there are various protective measures that can be taken if a person would like to make a statement, for instance regarding the location of an interview, the identity of the witness can be shielded or protected or - in exceptional cases - admission in a witness protection scheme could be a possibility.

Storozhuk also pointed at the previous witness call of the JIT to gain more information about  several wire tapped conversations that are placed on the website wwwjitmh17.com. Two participants of these conversations are known under the aliases ‘Orion’ and/or ‘Delfin’. The JIT would like to get  into contact with persons who know more about the people behind  these aliases.

You can find more information on the website wwwjitmh17.com7

8 января 2017

Mogelijke MH17-resten in beslag genomen
8 januari 2017 - Landelijk Parket

De Nederlandse journalist M. Spekkers is zaterdagavond op Schiphol aangekomen. Hij zou daar de door hem van de crashsite meegenomen voorwerpen, waarover de afgelopen dagen veel door hem is getwitterd, aan de politie overhandigen.

Op Schiphol bleek dat een medereiziger een rugzak van Spekkers op zijn eigen naam had ingecheckt. Ook bleek die betreffende medereiziger filmopnamen te hebben gemaakt van dienstdoende verbalisanten die op Schiphol aanwezig waren om de door Spekkers van de crashsite veilig gestelde voorwerpen in ontvangst te nemen.

Spekkers weigerde vervolgens foto- en filmmateriaal van de crashsite beschikbaar stellen ten behoeve van het onderzoek. Ook bleek hij heimelijke geluidsopnamen te hebben gemaakt.

Metaaldelen
De indruk is ontstaan dat mogelijk niet alle voor het onderzoek relevante voorwerpen vrijwillig zouden worden afgestaan. De bagage van beide journalisten is daarop in beslag genomen en ter plaatse bekeken. Daarbij zijn diverse zakjes met vermoedelijk metaaldelen aangetroffen, alsmede één voorwerp dat mogelijk een menselijke rest zou kunnen zijn.

Deze voorwerpen zaten allen in de rugzak van Spekkers die op naam van de medereiziger was ingecheckt. Deze medereiziger was al met die rugzak op weg naar de uitgang toen hij werd aangesproken door de marechaussee en de aanwezige politie.

De mogelijk van vlucht MH17 afkomstige voorwerpen zullen zo spoedig mogelijk worden onderzocht. De gegevensdragers van beide personen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.13 января 2017

Items relating to MH17 were rightfully seized
13 januari 2017 - Landelijk Parket

The forensic investigation into items taken out of Ukraine by Dutch journalist Michel Spekkers which were possibly related to the MH17 crash has shown that one of the items is a fragment of human bone. The other items were also investigated and found not to be relevant to the criminal investigation.

DNA testing carried out by the Netherlands Forensic Institute established that the bone fragment is from a passenger whose identity was established in 2014. The victim’s next-of-kin have been informed.

Voluntary handover
The police seized a number of items when the journalist arrived at Schiphol Airport on Saturday evening. The journalist had announced earlier that he would voluntarily hand over the items from the crash site to the police, but in the event he did not. A fellow passenger had checked in a rucksack belonging to Mr Spekkers, containing the items from Ukraine, in his own name and proceeded to the exit with it. This person was accosted by the police officers present.

The journalist refused to cooperate at all in making photo and video material of the crash site available. That material is important with a view to finding the precise location where the items were taken from. In view of the journalist’s uncooperative attitude the police had no other option than to seize all the data carriers, with permission from the Public Prosecution Service. Contrary to earlier reports in the Russian media, the journalist and his fellow passenger were not arrested.

Legitimate action
The case was brought before the examining magistrate for a decision on the admissibility of the seizure. This was done because it constituted a coercive measure against journalists, and at the same time the freedom of the press must be observed and the protection of their sources maintained. The data carriers were not examined, but sealed, pending the magistrate’s decision.

The examining magistrate decided that – in view of the circumstances, in which the journalist did not adhere to what had been agreed – the police had been right to seize the items that had been brought from Ukraine and the data carriers containing, among other things, photo and video material. As regards further investigation of the seized data carriers, the journalist and his fellow passenger have been invited to indicate voluntarily to the police which relevant material can be copied and which cannot in view of protecting sources.

In the past few days there has been much discussion on social media on the journalist’s actions and those of the police. The impression has sometimes been given that the area in eastern Ukraine where MH17 was downed is freely accessible to the Joint Investigation Team (JIT). This is not the case, due to national and international legislation on legal assistance in criminal cases. After all, the self-proclaimed republics DPR and LPR are not recognised as autonomous states.

The MH17 repatriation mission was concluded in April 2015, with a final visit to the crash site to collect personal belongings and wreckage from local people (https://www.government.nl/ministries/mi … sion-ended). It is still possible that items relating to the disaster could be found at the crash site. Now that the cause of the crash has been established beyond any doubt, actively searching for wreckage no longer serves any purpose within the criminal investigation. However, it has been agreed with contacts in the area that any material found there (including victims’ remains) can be handed in. There is regular contact with them to check the state of affairs in that respect, and additional contact was made following Mr Spekkers’ finds.16 февраля 2017

Onderzoek MH17: nog veel onduidelijk in radarbeelden uit Rusland
16 februari 2017 - Landelijk Parket

Er blijft nog altijd veel onduidelijk aan de radarbeelden die de Russische Federatie beschikbaar heeft gesteld aan het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Dat wordt vooral veroorzaakt door het ongebruikelijke en afwijkende format waarin de radargegevens zijn aangeleverd. Er kan daarom nog niet met zekerheid worden vastgesteld of de beelden authentiek zijn en wat de beelden precies laten zien.

Al in oktober 2014 deed het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) voor het eerst een rechtshulpverzoek aan de Russische Federatie, waarin werd verzocht om alle voor het onderzoek relevante informatie. Met een presentatie op televisie maakte de Russische Federatie eind september 2016 nieuwe radarbeelden openbaar. Dit beeldmateriaal is een maand later aan het Nederlandse OM verstrekt.

Overigens heeft het OM tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten van het JIT in september 2016 al aangegeven dat het feit dat de BUK niet op radarbeelden te zien is, niet betekent dat deze daar ook niet gevlogen heeft.

Voor informatie-uitwisseling tussen luchtverkeersleidingsorganisaties wordt vaak het door Eurocontrol ontwikkelde ASTERIX-format gebruikt. De International Civil Aviation Organization (ICAO) stelt het gebruik van dit format niet verplicht, maar noemt het in een handleiding een nuttige standaard. Het format is inmiddels internationaal breed geaccepteerd en wordt wereldwijd gebruikt. Gegevens die in het ASTERIX-format worden aangeleverd, kunnen op een verantwoorde wijze worden geïnterpreteerd en gecontroleerd op manipulaties en fouten. Uit  publicaties op websites die aan de Russische overheid zijn gelieerd blijkt dat ook de Russische Federatie het ASTERIX-format hanteert.

De Russische Federatie heeft de genoemde radargegevens niet aangeleverd in het ASTERIX-format. Om het beeldmateriaal toch te kunnen analyseren, deden de Russische autoriteiten er aparte software zonder handleiding bij.

Deze software was Russischtalig en moest dus eerst worden vertaald. Daarna moest deze software worden getest, zowel op functionaliteit als op betrouwbaarheid. Met de vertaling en het bekend raken met de werking van de software is veel tijd verloren gegaan. Pas daarna konden de data worden geanalyseerd. Op de overgedragen data is minder te zien dan wanneer het materiaal aangeleverd zou zijn volgens  het ASTERIX-format. Inmiddels is door het OM externe expertise ingeschakeld.

Het OM heeft de justitiële autoriteiten van de Russische Federatie laten weten dat een aanvullend rechtshulpverzoek zal worden gestuurd. Er zal nog geruime tijd nodig zijn om de radarbeelden te analyseren.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken … 2017D05441

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken … 2017D0543915 мая 2017

Second online magazine about the MH17 criminal investigation
15 mei 2017 - Landelijk Parket

Today, the JIT published it’s second online magazine about the criminal investigation into the downing of flight MH17.

The magazine gives an update about the progress of the investigation and some insight into everything that keeps the investigation team busy.

The next of kin of the victims of the crash have received the magazine previously.

The JIT consists of PPS and Police of Australia, Belgium, Malaysia, The Netherlands and Ukraine. These countries work together in the criminal investigation, that is aimed at tracking down the persons who are responsible for the crash of MH17 and bringing them to justice.24 августа 2017
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@99988/mh17/
Russische Federatie verstrekt aanvullende radargegevens in MH17-onderzoek
24 augustus 2017 - Landelijk Parket

De Russische Federatie heeft deze week aanvullende radargegevens en handleidingen beschikbaar gesteld aan het Joint Investigation Team (JIT) dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17.

De gegevens zijn ontvangen naar aanleiding van een aanvullend rechtshulpverzoek van Nederland.  Eerder ontvangen radargegevens waren niet aangeleverd in het door Eurocontrol ontwikkelde ASTERIX-format, dat internationaal geaccepteerd is. De aanvullende informatie zou nu wel in het ASTERIX-format zijn.

De ontvangen informatie wordt de komende tijd vertaald en diepgaand onderzocht.
Radarbeelden Russische Federatie8

16 октября 2017

“The purpose is to bring the MH17 matter to court”
16 oktober 2017

Fred Westerbeke, Chief Prosecutor with the Dutch National Prosecutors Office, in an exclusive interview to Pavel Kanygin, a special correspondent of the Novaya Gazeta.

A red brick building on the Rotterdam harbor bank. A guard is smiling behind the glass of the checkpoint. A modest plaque nearby, saying “Prosecutor’s Office”. We meet Fred Westerbeke, Chief Prosecutor, at the round table in the reception area. Mr. Westerbeke brings along a stack of notes, some print underlined, a whole paragraph added by hand.

Chief Prosecutor Fred Westerbeke is the head of the joint investigation team (JIT) that is looking into the Malaysian Boeing downing on 17 July 2014 over the Donbass. The MH17 Amsterdam – Kuala Lumpur liner carried 298 civilians — 283 passengers, and the crew of 15. They all died. In addition to the Netherlands, the investigation group is represented by Malaysia, Belgium, Australia and Ukraine.

In September 2016, JIT presented its findings, evidencing that the passenger flight was shot down by the surface-to-air missile launched by the Buk system from a site near Pervomayskoye (a settlement close to Snezhnoye), a Donbass area then controlled by the so-called “DPR”. The group also presented evidence that the Buk system was delivered to Donetsk Oblast from Russia, only to be whisked away immediately after the deadly shot. Based on the JIT materials, one may conclude that the Buk transportation was supervised by a militant who went under the moniker of “Khmuriy”. Based on the JIT materials it can be concluded that the insurgent called Khmuriy was responsible for the Buk transportation; records of intercepted telephone conversations involving Khmuriy were added to the case files.

The Novaya Gazeta ran its own investigation early in 2017 and identified “Khmuriy” who happened to be one Sergey Dubinskiy. Presented in the photo Dubinskiy usually wears a uniform of a Major General of the Russian army. It is unclear yet whether Dubinskiy was in military service on July 2014. Dubinskiy-Khmuriy was identified by his fellow officer Sergey Tiunov, an Afghan war veteran. In an exclusive interview with the Novaya Gazeta, Tiunov said that he and Dubinskiy discussed the consequences of the MH17 tragedy, and he offered legal help to Khmuriy. By request of the newspaper, experts of the International Association of Criminalistic Phonetics and Acoustics (IAFPA) carried out the analysis of the voices of Khmuriy and Dubinskiy and concluded that they belong to one and the same person.

In our conversation, Fred Westerbeke explained how the official investigation is “closing in” on identifying every single accessory to the MH17 crash, including top officials and military commanders who made the decision to bring the Buk system to Ukraine. Westerbeke went on to explain what guarantees are in store for the witnesses and what people like Khmuriy are to expect, if they wish to cooperate with the prosecution.

— Mr. Westerbeke, how does the investigation go on? What stage are you in?
— The investigation goes on and I cannot tell when this matter will be put to rest. But it is going to happen, no one should doubt it. We presented our preliminary findings on 28 September 2016 and answered the questions about what had happened to MH17 and where the Buk missile was launched from. Back then, we outlined the individuals involved, to a varying degree, in the tragedy. We have been looking for these people ever since.

— How do you mean “put to rest”?
— When those responsible for the downing of the passenger airliner are brought before the court, this will be the result of the JIT efforts.

— When the investigation team announced the cause of the MH17 catastrophe, it became all too clear that Russian would be the principal place of search for the individual suspects. Are you getting any cooperation from Moscow in identifying these people?
— We have been focusing our efforts on identification of these people over the last year. We know that the Buk system was delivered to the launch site by Snezhnoye from the border between Russia and Ukraine. We know that the system was smuggled back to Rostov Oblast after the fatal launch. We keep digging on and on, to find the answer to the questions: who brought the system, who escorted it, who pushed the button, who gave the order. So far, I cannot say that we have a finalized list of suspects. We keep gathering information from everywhere, and we welcome any cooperation from Russia, Ukraine and other countries and individuals who are in the know. Any information about who was behind this heinous crime would be greatly appreciated.

— A year ago, you said that you had information about a hundred individuals involved in the MH17 tragedy. Can you give us the names of those whose involvement is beyond any doubt? Who are these people?
— No, I cannot. The investigation goes on and we have no right or wish to disclose the names of the suspects or witnesses. But we will disclose everything when this investigation is over, and we will give the names at the trial.

— Not exactly the most transparent investigation.
— We are open where we can afford it. We keep the victims’ families and the public up to date. You may consider in this light our presentation in the autumn of the last year. Our laws and regulations allow us only to be completely transparent about a criminal investigation once the files are moved to the court. So that will be the moment when we can and will be totally transparent about the details of criminal investigation.

— But how are you going to find these people if you are not willing to disclose their names?
— If we want to have someone arrested, we will turn to the Interpol. We have procedures to follow. This stage is yet to come, but we will do it, if any arrests are required.

— Are the Russian officials willing to cooperate with JIT at all?
— All I can say is that we have made several official requests to Moscow and I have talked with my Russian colleagues. If you are asking whether they are willing to cooperate, I would say they had given us some information. Are they willing to cooperate in honest? Well, a lot of people in the Netherlands find it hard to understand why it took the Russians grand total of two years after the plane crash to provide the original data from their radar in Rostov Oblast? And why did they time it exactly two days prior to our MH17 report? Anyway, they have given us these details. And I can say, there is a cooperation of sorts. Nothing goes smoothly there, as it is common to every international investigation, but there is the cooperation. Next year will show, if we are going in the right direction. So far, I have no reason whatsoever to doubt it.

— What do you think about the alternative report made by the Russian government-owned Almaz-Antey company?
— Their conclusion [saying that the Buk was launched from the area next to village of Zaroshchenskoye, allegedly controlled by the Ukrainian army] is the total opposite of ours. We disagree with it. My mission is to collect all pertinent information and give the file to the court. From this point of view, what Almaz-Antey did is a small technical detail, part of the extensive investigation carried out by our team. They made a test, blew a missile next to an airplane and drew some conclusions. Fine, we used their data. But we also made a similar test and gathered quite a few information: photos, videos, intercepted telephone conversations and, what really matters, found the eyewitnesses – individuals who saw the Buk. This trumps everything what Almaz-Antey has. However, I am not going to judge whether their conclusions are wrong or right.

— Why? Aren’t they making your job harder?
— I see a lot of diverse data around this matter. And a lot of, mildly put, fairy tales. First there was that story about a fighter shooting down the Boeing with the air-to-air missile, then they came up with a Buk launched from Zaroshchenskoye. My task is to check and verify every fact, no matter how hard it would be…

— You are very delicate, when you talk about disinformation that had been long refuted by mass media and your colleagues.
— Firstly, I am a functionary who has been a cop and a prosecution officer for 37 years. Secondly, I am not in the least bit inclined to argue who sees what as disinformation or whatever. That is totally beyond my mission.

— However, since we started about it… You mentioned an SU-25 fighter version. Have you really given it a thought in your investigation?
— Of course, we have. This was one of the wildest versions. At first glance, the evidence was rock solid, including the radar data, photographs and even a pilot (one captain Voloshin – editor’s note)… However, our experts immediately disregarded all these data as total rubbish. For example, the fighter jet on the pictures was larger than Boeing 777. Then we established that on that tragic day there were no fighter jets in the area, not a single one.

— According to the JIT report, the Buk system was brought to Ukraine from Russia and after the shot it was smuggle out back. Does it mean that the system was Russian?
— As a prosecutor, I can only talk about what I can prove. Even if it is perfectly clear for someone whose system that was, it is still not a legally established fact. It simply does not work this way. This is what everyone unhappy with the lengthy investigation should understand. So far, we have conclusive evidence of where the system came from and where it went back. Next, we need to establish the identity of the operators and, what is even more important, those who were in charge – the chain of command that made the decision about the Buk. Only when we are totally confident about our evidence, we will present it to the court and to the public. However, and I would point this out, no one is going to blame the entire population of the country whose officers owned that Buk. I am only interested in specific individuals involved in the attack: who pushed the button, who gave the order and those who approved the delivery of the Buk to Ukraine. We need some more time, to gather the evidence. The investigation is further hampered, because we cannot visit the areas controlled by the militants. And we are unable to make any arrangements there, including interviews and arrests. It all would take more time than I’d like to admit.

— Do you communicate in any way with the self-proclaimed “DPR” and ‘LPR”?
— We do not recognize these entities.

— Mr. Westerbeke, if Russian authorities fully cooperate with you, what can they expect as a quid pro quo?
— Quite honestly, I do not understand your question.

— Well, it’s all obvious to me.
— Let me put it this way. There is this UN Resolution No. 2166, signed by Russia, actually. The Resolution says that every state in the conflict region shall provide assistance to international investigation. Full [unconditional] cooperation is the only way for the investigation to proceed. Five countries, not the Netherlands alone, are carrying out this investigation. And none of us may make bargains with any government. Our sole mission is to establish the facts. In case somebody missed this, I repeat: the truth is non-negotiable issue. This kind of approach does not work in the Netherlands.

— Suppose the Russian side agrees to extradite “Khmuriy” and close the issue of its involvement in the tragedy…
— I have read your investigation about that individual. Publications like this get us closer to the solution. However, the answer would be the same: no bargains when it comes to establishing the truth. If there is an individual [with the Russian authorities] who knows what happened to MH17, all I can say is: here’s the UN Resolution No. 2166, and your country has signed it. We would be happy to interview [Khmuriy] and anyone else who can share some information, but I have nothing to offer them in return. Everything is crystal clear. What else is there to offer?

— How about lobbying to lift the sanctions?
— But it does not work this way in the Netherlands. Someone in Russia may have a hard time believing it, but the prosecutor’s investigation in the Netherlands is independent. The minister of foreign affairs cannot just pick up the phone and tell me, hey, buddy, here’s the deal… Likewise, I cannot turn to the minister or anyone else with similar offer. This is the advantage of the Netherlands: the investigation is out of reach of politicians and officials. And we stay out of their business. I expect your question about the role of Ukraine in the investigation group. The answer is obvious: the crime happened within its jurisdiction. If we want to investigate the crime, we need to do it with them. In fact, the Ukrainians never once disappointed us in the course of joint operation. They provide everything we ask them for, omitting nothing, hiding nothing and doctoring nothing. Officers representing the other four countries participating in the JIT will corroborate this statement. Ukraine is a trusted member of our group. I would add, if MH17 were shot down over Russia, I would have suggested that Russia be made a member of the JIT group.

— I hear you. However, just to wrap things up with “Khmuriy”, if he or any other figure, like Strelkov, Boroday, etc., wish to testify, what guarantees you could give them?
— Every Russian citizen, not just Khmuriy, who wish to cooperate will be offered a number of options. If it is being a protected witness, we are ready to guarantee their safety and security, giving them a safe place anywhere in the world. If the figure is a party to the tragedy but wishes to cooperate, there may be a deal envisaged by the laws of the Netherlands.

— Asylum can be given to figures who are a party to the tragedy?
— Normally, we would not give any asylum to such figures. However, one needs to understand the extent of their involvement, assess the information they can share and how they can help the investigation. It’s all negotiable.

— Going back to specifics of cooperation with Moscow. The data from the primary radar that Moscow intended to provide to the JIT, allegedly refuting the involvement of separatists in the Boeing attack. Have you ever checked them?
— Let me tell you how it happened. About 2 days prior to publishing of our report in September 2016, the Russian side made a statement about the original data from the Utyos-T radar in Rostov. We obtained these data from the Russians only one month thereafter. We simply could not update our report on the basis of the new information. If you ask me whether or not we used those data back then, the answer is “we did not have it at the time”. It maintained that if the Buk had been shot from around Snezhnoye, the area controlled by pro-Russian separatists, the Rostov radar would have been able to detect the launch. Allegedly, that radar never detected any such launch. At least according to what the Russians told us two years after the tragedy. However, by the time of the report, we had an extensive and diverse package of evidence, testimony given by real eyewitnesses, photographs, videos, satellite photos – and all these unrelated sources indicated that the Buk had been launched from a site close to Snezhnoye.

— Anyway, have the Rostov radar data ever been used? Have you ever studied it?
— We received it a month ago and have been working on it ever since. Nothing to report so far. Why did it take us so long to start studying it? It’s quite simple: for some reason, Moscow first provided the data in Russian format, although we had specifically requested it in international form. We would say, if you have any new information, please share it in the form we would be able to study! We ended up waiting and waiting, until we have finally received it in the required format recently. Your readers, like everyone else who is following our investigation, may rest assured that all data provided by the Russian Federation will be filed to the case and be submitted to the Court.

— There is this one more thing that the Russians officially use to whitewash the involvement of pro-Russian separatists in the MH17 downing – the JIT report contains no primary data from the radars in Dnepropetrovsk. Moscow claims that the Ukrainians deleted the data immediately after the incident in an effort to cover things up. Meanwhile, the official Kiev claims these radars were simply shut down. What do you think about it?
— Indeed, in our 2016 presentation we pointed out that the Ukrainian station that would normally trace the flights over the area in question had been out of service, and the other station had been under repair. We have checked this information once again and got quite a lot of supporting evidence: the stations indeed were under repair. Later on, we found yet another radar close to the area in question. We gathered data from it, used it in our findings and properly reported it. Still, I would say, too much attention is given to radars of every kind, whereas there is an abundance of other evidence. There are eyewitnesses. Live people saw this Buk! There is a video of Buk going to Snezhnoye! It all makes me want to cry out, “Enough already! We no longer need anything about the radars! We have more than enough evidence and proof of what had happened. Imagine: you have eyewitnesses of a crime where one individual shot another. And you have video records and photos of the perpetrator buying the gun. And he discussed all this on the phone. And you have every bit of proof. So, what’s the point in looking for and investigating other guns in the city, and keep asking oneself, “Where are the radar data?”?

— In addition to the radars, Ukrainian Buk systems are a hot item as well. As you know, Moscow insists that the Boeing was shot down by a Ukrainian missile launched from Zaroshchenskoye. And Moscow doubts that Kiev has provided data on where its Buk systems are stationed and stored.
— My answer would be the same: no point looking for other Buk systems which could have shot down the airplane, if we already know exactly where and whose Buk had been shot. These questions were answered way back in 2015 in the report of the Dutch Safety Board, aided by the experts from a dozen countries, Russia included. For our own part, we in the JIT have established that the Buk has been brought from Russia. We have not an iota of a doubt in our absolutely unbiased conclusions.

— The JIT report mentions satellite photos, which also prove that the Buk was launched from the Snezhnoye area. Are these photos made by the US satellites? Did you really get them?
— Yes, we have these photos. An officer from my department who has clearance for handling the intelligence papers stamped “top secret” and “national security” saw and studied satellite data kept by the United States.

— Can you share more details about these photos? Do they provide the broad picture of the incident?
— Unfortunately, it’s nothing like the movies showing the unlimited abilities of satellite observation and zooming. Mass media made a lot of people believe that the U.S. space technologies are capable of virtually continuous video recording of the events down on Earth. It does not quite work that way…

— So how does it work? Where else would the U.S. keep its satellites at the time of unprecedented hostilities in Europe?
— I assure you, not even the U.S. satellites are able to see everything all the time. Besides, as you remember, that day was overcast. I cannot talk about what was on these photos, because they were seen by my authorized officer with proper clearance for handling sensitive data. He saw the report and conclusion of the U.S. side, and we used their data in our investigation as well.

— Are you satisfied with the involvement of the U.S. team?
— I am. This tiny piece only adds up to the evidence that the missile was launched from the Snezhnoye area.

— Why tiny?
— Because they [photos] are just a fraction of an immense body of evidence. It is all about the testimony of our eyewitnesses that is worth more than all data from the radars or satellites.

— But you could publish these photos and put an end to all speculation, couldn’t you?
— There is just this little simple thing: those who wish to speculate, will keep speculating regardless of whether we publish anything or not. Quite honestly, all speculation should have ended in September of the year before when we came out with extremely hard evidence that the attack on MH17 originated from Snezhnoye. Yet it never ended. Any idea why?

— Regardless, Russian propaganda labels the evidence from your report as "fakes from the Internet" and keeps demanding the American photos.
— Then whoever is doing that [propaganda] should be aware that we made our presentation for the report on the basis of the original data which we gathered anywhere but the Internet. Our witnesses recorded these frames with their cameras and phones. These are authentic and verified materials we would vouch for. I would personally vouch for them, and I am a professional with 37 years of prosecution under my belt. You can watch this video any time you want. As for the updates, please, wait till the trial. We will present everything to the court. We are doing our best, to bring that day when we hold enough evidence to start the trial. We may need a few months more, maybe a year or so. Or it may be a matter of a couple of weeks, if a couple of witnesses turn up tomorrow and tell us the entire story and offer the evidence. We count on it, and we hope that new witnesses will find a way to get in touch with us.

— Mr. Westerbeke, what kind of trial it will be?
— We would very much like it to be a tribunal under the UN auspices. Unfortunately, Russia has vetoed this idea in the UN Security Council. That is why the countries participating in the JIT chose it to be the trial in the Netherlands and it will be held in accordance with our national laws. I think our legal system has proven itself as reliable, transparent, independent and fair. We are doing everything to make this trial happen. Hundreds of families around the world are waiting for it and it keeps us on our toes. Nothing will stop us until we have found every party involved, including the commanding officers and the top brass. This is our warning to those who still hope that they will get away with this massacre of the innocent.

The interview was published in both Russian and English.

9

19 октября 2017

JIT requests for information about photograph BUK-Telar
19 oktober 2017 - Landelijk Parket

Recently the JIT has received a new photograph of a BUK-Telar. This picture was probably taken on July 17, 2014 in the town of Makeevka, Ukraine. The JIT presumes that the picture contains the BUK-Telar which is responsible for downing flight MH17.

The JIT requests anyone who has any kind of information about the picture, the vehicles on it and the location where the picture was taken to contact the JIT. We will handle your information with ultimate care. JIT investigators are available to help you in several languages including Russian and Ukrainian.

Witnesses
Witnesses can contact the JIT to provide information or evidence.

For those concerned about safety, refer to Witness Safety & Protection.

The criminal investigation
The criminal investigation is aimed at identifying the suspects and is conducted by the Joint Investigation Team (JIT). Visit the website of the Netherlands Public Prosecutor's Office for the latest information. You can also find the JIT on Vkontakte.

https://www.om.nl/publish/pages/55439/748px/buk_telar_op_transport_960x540.jpg
https://web.archive.org/web/20171107192227/https://www.om.nl/publish/pages/55439/748px/buk_telar_op_transport_960x540.jpg
https://c.radikal.ru/c15/2103/23/4de971178aae.jpg

https://web.archive.org/web/20200123170928/https://www.om.nl/publish/pages/55439/buk_telar_op_transport.jpg8 декабря 2017
Reactie JIT op informatie Bellingcat
8 december 2017 - Landelijk Parket

Het joint investigation team (JIT) dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 heeft met veel belangstelling kennis genomen van de informatie die Bellingcat vrijdag heeft gepubliceerd.

https://www.bellingcat.com/news/uk-and- … al-delfin/

Het JIT heeft in september 2016 een openbare oproep gedaan om meer informatie te verkrijgen over twee personen die bekend staan onder de codenamen Delfin en Orion: https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-cras … witnesses/

Reacties op deze oproep, waaronder de informatie van Bellingcat, worden serieus bekeken en betrokken bij het onderzoek.

In het belang van het onderzoek en restricties vanwege privacy kan het JIT niet nader ingaan op informatie over individuele personen.10

8 марта 2018

Statements of Nalyvaichenko and Vovk on Dutch television
8 maart 2018 - Landelijk Parket

In a Dutch news program (Zembla, Wednesday March 7th) former officers of the Ukraine secret service SBU Nalyvaichenko and Vovk have made statements about names of potential suspects in the JIT MH17 investigation.

The Joint Investigation Team (JIT) wishes to stress that Mr Vovk and Mr Nalyvaichenko left the SBU in 2015. It is clear from that moment on, they did not have any access to the MH17 investigative results. In fact, even when they were still employed by the SBU, they were never involved in the process of gathering evidence and analysing that evidence, nor in the position to advise or decide on whether any person has the status of suspect.

State of affairs in the investigation
The JIT agreement has been prolonged until 1 January 2019. The criminal investigation continues. At the same, time consideration is being given to planning for a future criminal prosecution in the Netherlands.

The JIT pursues maximum transparency. But there are limits to this transparency due to the interests of investigation and prosecution. The criminal investigation as well as prosecution and trial of perpetrators will necessarily take a long time. Meticulousness precedes speed. Step by step, progress is being made in establishing the truth, identifying the suspects and consecutively prosecuting these individuals.

Individuals
The JIT cannot comment on individuals that are important to the investigation, such as witnesses and/or potential suspects. Due to the interests of investigation and prosecution, the JIT has to exercise restraint in supplying information about the criminal investigation.3 апреля 2018

Radardeskundigen bevestigen eerdere conclusie JIT
3 april 2018 - Landelijk Parket

Het Joint Investigation Team (JIT) dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 heeft de door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden door twee onafhankelijke radardeskundigen laten onderzoeken. Uit de bevindingen van deze radardeskundigen blijkt dat een BUK-raket kan zijn afgeschoten zonder dat dit te zien is op radarbeelden van een civiel radarstation.

Verder bevestigen de radardeskundigen dat op de verstrekte radarbeelden geen andere vliegtuigen in de nabijheid van MH17 te zien zijn. Het JIT bestaat uit de politie en justitiële autoriteiten van Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne.

In september 2016 maakte het JIT bekend dat het met onomstotelijk bewijs heeft kunnen vaststellen dat vlucht MH17 op 17 juli 2014 is neergeschoten door een BUK-raket uit de 9M38-serie en dat deze BUK-raket werd afgevuurd vanaf een landbouwveld bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne.

Op en rond het tijdstip van het neerhalen van de MH17 is op de door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden geen BUK-raket te zien. Volgens de autoriteiten van de Russische Federatie betekent dit dat de raket daarom niet gelanceerd kan zijn vanuit Pervomaiskyi. Als dat wel het geval was geweest, dan zou de raket op de radarbeelden van het radarstation “Ust-Donetsk” te zien moeten zijn, aldus een woordvoerder van de Russische Prosecutor-General’s Office in augustus 2017. (http://tass.com/world/962082)

Deskundigen
Reeds eerder concludeerde het JIT dat het feit dat een BUK-raket niet te zien is op radarbeelden, niet betekent dat er geen BUK-raket in het luchtruim heeft gevlogen. De door de Russische Federatie aangeleverde radarbeelden zijn onderzocht door twee door de rechter-commissaris benoemde radardeskundigen. Deze deskundigen onderschrijven deze conclusie van het JIT. De afwezigheid van de BUK-raket op de radarbeelden is volgens de deskundigen om meerdere redenen verklaarbaar.

Een BUK-raket afgevuurd vanaf de door het JIT vastgestelde afvuurlocatie hoeft dus helemaal niet zichtbaar te zijn op de radarbeelden van het radarstation Ust-Donetsk. Een belangrijke verklaring voor de afwezigheid van de BUK-raket op de radarbeelden is gelegen in de vluchteigenschappen van een BUK-raket. Een voorbeeld van zo’n vluchteigenschap is de snelheid van de raket. Vanwege het feit dat deze snelheid veel hoger is dan de snelheid van civiele luchtvaartuigen, zullen de instellingen van een civiel radarstation ervoor zorgen dat zulke snelle objecten in het algemeen niet op de radarbeelden te zien zijn. Dit om ruis (‘clutter’) op het radarbeeld tegen te gaan.

"Australië onderschrijft de bevindingen van de onafhankelijke experts, die onderzoek hebben gedaan naar door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden", meldt Peter Crozier, Commandant van de Australian Federal Police, in een reactie op de resultaten van het onderzoek van de deskundigen. ‘De bevindingen zijn in overeenstemming met het eerder ingenomen standpunt van het JIT.’

Zowel de radarbeelden als de rapporten van deze deskundigen zijn toegevoegd aan het dossier.

Rapporten
Wanneer u de link rechts op deze pagina volgt, vindt u een samenvatting van de rapporten van de radardeskundigen en een overzicht van de rechtshulpverzoeken van het OM en de reacties van de Russische autoriteiten voor zover deze de radarbeelden betreffen.
https://www.om.nl/binaries/om/documente … 3_2018.pdf
Bijlage persbericht:
Radardeskundigen bevestigen eerdere conclusie JIT
3 april 2018
Bevindingen Radardeskundigen
Het OM heeft in diverse rechtshulpverzoeken om primaire radarbeelden verzocht van het luchtruim boven
Lugansk en Donetsk. De Russische Federatie heeft in reactie hierop twee radarsets van het radarstation “UstDonetsk” verstrekt.
De eerste radarset (hierna: radarset 1) werd niet geleverd in het ASTERIX-formaat.1
Op verzoek van het OM
hebben de autoriteiten van de Russische Federatie vervolgens die radarset in (onder meer) het ASTERIXformaat geleverd (hierna: radarset 2).
Twee door de rechtercommissaris benoemde, onafhankelijke radardeskundigen hebben de radarbeelden
onderzocht. Elke deskundige heeft één radarset nauwgezet onderzocht.
Bevindingen radarset 1
Op de radarbeelden zijn vlak voor en ten tijde van het neerhalen van vlucht MH17 geen andere objecten te
zien die zich in de nabijheid en in de richting van MH17 begeven. Een BUK-raket is niet waargenomen.
De deskundige heeft uitgelegd waarom een BUK-raket niet op de radarbeelden van een civiel radarstation
zoals Ust-Donetsk te zien is. Dit heeft te maken met de supersone snelheid van een vliegende BUK-raket.
Omdat deze snelheid veel hoger ligt dan de snelheid van civiele luchtvaartuigen, zullen de instellingen van een
civiel radarstation (zoals de radarprocessing) ervoor zorgen dat dergelijk snelle objecten in het algemeen niet
op de radarbeelden te zien zijn. Ook kunnen displayfilters de weergave belemmeren. Dit om ruis (“clutter”) op
het radarbeeld tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor de versnelling van een BUK-raket. Die is zó ontzettend
hoog, dat de radarprocessing registraties zal tegenhouden. Het gevolg is dat een BUK dus niet te zien is. Dit
geldt ook als een BUK-raket is afgevuurd vanaf de door het JIT vastgestelde afvuurlocatie.
Op 26 september 2016 maakte een woordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie tijdens een
persconferentie onder meer bekend dat de Russische civiele radar in staat is geweest om een surveillance
drone te detecteren (een Orlan-10). Een BUK-raket, zo verklaarde deze woordvoerder, is groter dan dit type
drone en zou makkelijker te detecteren zijn dan een dergelijke drone. De woordvoerder lijkt hiermee te
suggereren dat het feit dat deze drone wel gedetecteerd is betekent dat ook een BUK-raket door de radar had
moeten zijn gedetecteerd.
Volgens de door de rechter-commissaris benoemde deskundige bewijst de detectie van een drone echter niet
dat het radarstation “Ust-Donetsk” (ook) een BUK-raket had moeten detecteren, als die er had gevlogen. De
vluchteigenschappen van een dergelijke drone, zoals snelheid en versnelling, vertonen namelijk veel meer
overeenkomsten met de vluchteigenschappen van civiel luchtvaartverkeer. Dit in tegenstelling tot de
vluchteigenschappen van een BUK-raket (zie figuur 1). Dit verklaart waarom een drone wel te zien kan zijn op
de radarbeelden en een BUK-raket niet.


1
ASTERIX-formaat is een standaard voor het uitwisselen van surveillance (radar)data tussen computersystemen.


Passagiersvliegtuig

BUK-raket

Versnelling in g.2

0 (transit) -2g (max)

20g

Snelheid in meters per seconde

200-260 m/s (transit)

600-730 m/s (bij inslag)

Figuur 1. Vergelijkingstabel met vluchteigenschappen (versnelling en snelheid in meters per seconde) van zowel een passagiersvliegtuig als een BUK-raket.

Bevindingen Radarset 2
Radarset 2 bevatte gegevens van hetzelfde radarstation “Ust-Donetsk” van 17 juli 2014 gedurende een
beperkte periode (16.02 uur – 16.32 uur lokale tijd). Volgens de Russische Federatie zouden bij het omzetten
van de radargegevens naar het ASTERIX-formaat, primaire gegevens verloren zijn gegaan.
De deskundige concludeert dat er geen reden is om aan te nemen dat de conversie heeft geleid tot het verlies
van relevante gegevens. De dataset bevatte zowel primaire als secundaire gegevens, die deels in ASTERIX
formaat waren aangeleverd. De voor de beoordeling van de data relevante informatie blijkt in het ASTERIX
formaat te zijn aangeleverd. De dataset bevatte dus alle gegevens die nodig zijn om een beoordeling van alle
gedetecteerde objecten in het betreffende luchtruim te kunnen maken.
Verder concludeert de deskundige dat op de radarbeelden geen plots te zien zijn die duiden op de
aanwezigheid van andere vliegende objecten in de directe nabijheid van MH17. De enige primaire plots die
zichtbaar zijn rondom het tijdstip van het neerschieten, zijn afkomstig van MH17 zelf (figuur 2).
https://a.radikal.ru/a43/2004/74/42bf35dc3665.jpg
Figuur 2. De primaire radargegevens van het luchtruim in de nabijheid van MH17 (16:19-16:20 lokale tijd / 13:19 -13:20
UTC). In blauw zijn de gecombineerde primaire en secundaire plots van MH17 te zien. Er is niets zichtbaar dat duidt op een
object dat zich in de richting van MH17 beweegt.


2 ‘g’ betekent G-kracht en staat voor de hoeveelheid kracht die ontstaat door versnelling van de zwaartekracht.


Er zijn dus geen objecten zoals een BUK-raket in de buurt van MH17 te zien. Oorzaken daarvan kunnen volgens
de deskundige zijn:
 er bevond zich geen object in de omgeving van de MH17;
 er bevond zich een object in de buurt van de MH17 maar het object was te klein om door de radar te
worden gedetecteerd;
 er bevond zich een object in de buurt van de MH17 en het werd gedetecteerd, maar de detectie is
door filters van het radarstation verwijderd;
 het object is gedetecteerd, maar de gegevens zijn achteraf handmatig verwijderd.
Op basis van de overige bevindingen van het JIT is reeds vastgesteld dat MH17 is neergehaald door een BUKraket, zodat in elk geval de eerst genoemde oorzaak niet op gaat.


De verzoeken en reacties in chronologische volgorde
 In oktober 2014 heeft het OM in een rechtshulpverzoek aan de autoriteiten van de Russische Federatie
gevraagd om alle primaire radarbeelden van het luchtruim boven Lugansk en Donetsk in de periode van
14 juli 2014 tot en met 18 juli 2014 over te dragen.
 In april 2015 ontving het OM van de autoriteiten van de Russische Federatie een video-opname van
radarbeelden en een aantal schermafdrukken van het radarstation Ust-Donetsk.
 In juni 2016 heeft het OM de autoriteiten van de Russische Federatie in een aanvullend rechtshulpverzoek
nogmaals gevraagd om de primaire radarbeelden van het luchtruim boven Lugansk en Donetsk in de
periode van 14 juli tot en met 18 juli 2014.
 Eind september 2016 toonde de Russische Federatie tijdens een persconferentie nieuwe radarbeelden
van het radarstation Ust-Donetsk. Eind oktober 2016 werd voor het eerst een dataset bevattende
radarbeelden van dit radarstation verstrekt. Deze dataset werd niet aangeleverd in het ASTERIX-formaat,
maar in een ongebruikelijk en afwijkend format.
 In maart 2017 verzocht het OM de autoriteiten van de Russische Federatie de radarbeelden (van 14 juli
2014 tot en met 18 juli 2014) van de radarstations Ust-Donetsk en Buturinskoe, of andere radarstations
die de omgeving van Lugansk en Donetsk binnen hun bereik hadden, in het ASTERIX-formaat te
verstrekken.
 In reactie op dit laatste verzoek heeft de Russische Federatie in augustus 2017 een dataset verstrekt van
radarstation Ust-Donetsk. Van het radarstation Buturinskoe zijn geen data verstrekt. De wel verstrekte
data betreft radarbeelden van 17 juli 2014 gedurende een beperkte periode (16.02 uur – 16.32 uur lokale
tijd).


24 мая 2018
Последние данные уголовного расследования катастрофы авиалайнера Boeing-777 рейса МН1711

17 сентября 2018

Reaction JIT to press conference of Russian Ministry of Defense
17 september 2018 - Landelijk Parket

The JIT has taken note of the information that has been publicly presented by the authorities of the Russian Federation for the first time today. Already in 2014 the JIT has requested the Russian Federation to provide all relevant information. In May 2018 the JIT specifically requested information concerning numbers found on several recovered missile parts.

The Russian Federation has left that question and several other questions addressed by the JIT to the Russian Federation unanswered. In August 2018 the Russian Federation notified the JIT in writing that no additional requests have to be made by the JIT in order to receive relevant information in possession of the Russian authorities.

The JIT will meticulously study the materials presented today as soon as the Russian Federation makes the relevant documents available to the JIT as requested in May 2018 and required by UNSC resolution 2166. From the start of the investigation until today, the JIT has always carefully analyzed and processed the information provided by the Russian Federation. In doing so, the JIT has found that information from the Russian Ministry of Defense previously presented to the public and provided to the JIT was factually inaccurate on several points. An example is the alleged presence of a fighter plane in the vicinity of MH17 on radar imagery presented to the public on a press conference in July 2014.

JIT conclusions
Previously the JIT communicated the following conclusions:

On 28 September 2016, the JIT extensively presented the first results of the criminal investigation into the downing of flight MH17 on 17 July 2014.

At the presentation in 2016, the main conclusion of the JIT was that on the basis of the criminal investigation results it could be established that Flight MH17 was shot down on 17 July 2014 by a BUK missile from the 9M38 series, which was fired from an agricultural field in the area of Pervomaiskyi. At that time this area was controlled by pro-Russian separatists.

The presentation also demonstrated that the missile from the 9M38 series was fired by a BUK TELAR. This BUK TELAR was brought in from the territory of the Russian Federation and was returned to the Russian Federation after use.

In May 2018 the JIT presented new results. The JIT has come to the conclusion that the BUK TELAR that shot down flight MH17 comes from the 53rd Anti Aircraft Missile Brigade, or the 53rd Brigade from Kursk in the Russian Federation. That brigade is a unit of the Russian Federation's armed forces.

During this presentation the JIT showed a venturi and a casing that were found in Eastern Ukraine and asked for information about the numbers on these parts. The JIT also asked for more information about the unit the missile (of which the venture and the casing were part of) was supplied to.

During the presentation in May, the JIT also called for witnesses to come forward. This call has resulted in several serious and useful leads that are under investigation at the moment. The JIT emphasizes that the call for witnesses remains current.4 ноября 2017
https://magazines.openbaarministerie.nl … -voortgang
Hoe lang nog?
Tekst Jeichien E. de Graaff
Foto ANP

Hoofdofficier Fred Westerbeke over vervolging voor de MH17-crash

Hoe lang het nog duurt voordat het OM beslist of en wie er wordt vervolgd voor het neerhalen van de MH17, weet LP-hoofdoficier Fred Westerbeke nog niet. Naar zijn stellige overtuiging komt er een moment dat het dossier voldoende stevig is. “En dan zijn we er klaar voor.”

Hoe lang nog?

Het is de laatste maanden vermoedelijk de meest gestelde vraag aan het ‘gezicht’ van het Openbaar Ministerie in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. “Ik heb het op 24 mei gezegd toen we de laatste update gaven en opnieuw een getuigenoproep deden: In elk geval korter dan het al geduurd heeft. En er komt een moment dat we zeggen: we gaan nu een besluit nemen om tot vervolging over te gaan of niet.”

Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket was dat eigenlijk nog maar net toen in 2014 de MH17 crashte. “Ik weet nog goed waar ik was toen het gebeurde, maar realiseerde me op dat moment niet dat het een onderzoek voor ons zou worden. Als je hoort over een vliegtuig dat neerstort, dan denk je ook meestal als eerste aan een ongeluk.”

De crash: ongeluk of misdrijf?
Vlucht MH17 vloog op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië. Aan boord waren 298 mensen. Boven Oekraïne werd het vliegtuig geraakt door een raket, zo bleek na onderzoek. Het vliegtuig kwam in stukken naar beneden. Vliegtuigdelen, bagage en slachtoffers werden verspreid over een groot gebied gevonden.

Eigenlijk kwamen al vrij snel signalen dat het niet om een ongeluk ging, aldus Fred Westerbeke. En daarmee was het LP het aangewezen parket om het onderzoek te leiden, mét ondersteuning van vele OM’ers van andere parketten. En het is een speciaal onderzoek. “Als je kijkt naar de omvang, de inzet van politie en OM, dan zijn er grote onderzoeken die ook zo lang kunnen duren. Maar als je kijkt naar de impact op een groot aantal nabestaanden, de complexiteit, de gigantische druk vanuit de media, de vele vormen van samenwerking en afstemming en de internationale dimensie, dan is het natuurlijk wel een heel bijzonder onderzoek”, zo zegt Westerbeke.

Fred Westerbeke benadrukt de complexiteit.

“Niet alleen in de forensische en technische kant, maar vooral de verschillende internationale aspecten. Om te beginnen de vele slachtoffers uit veel verschillende landen. En natuurlijk het feit dat het vliegtuig is neergestort in een oorlogsgebied waartoe wij tot op de dag van vandaag geen toeging hebben. Een strafrechtelijk onderzoek zonder toegang tot de PD, plaats delict, dus.”

Al op de dag na de crash werd een onderzoeksteam ingericht. De eerste tijd was alles erop gericht om de slachtoffers naar Nederland terug te halen, te identificeren, de nabestaanden de kans te geven afscheid te nemen, en die nabestaanden bij te staan met alle formele handelingen die nodig waren voor een begrafenis of crematie. “Daar hebben we hulp gekregen van diverse regionale parketten en politie-eenheden, waar toch meer ervaring is met het bijstaan van slachtoffers.”

Het bijstaan en informeren van de nabestaanden heeft inmiddels een vaste en belangrijke plaats gekregen binnen het team. Nog steeds gaat veel informatie via de speciale website die Slachtofferhulp Nederland heeft ingericht. Dit is door deze ervaring inmiddels binnen de ‘overheid’ een voorbeeld geworden. Op dit moment wordt bekeken hoe de website wordt ingericht wanneer het tot een vervolging van verdachten komt.

Verschillende onderzoeken
In die eerste fase was dus alles gericht op het halen en identificeren van slachtoffers, maar tegelijkertijd ging achter de schermen een strafrechtelijk onderzoek van start. Want als er sprake was van een misdrijf, dan moesten daar ook mensen voor ter verantwoording kunnen worden geroepen, zo zei Westerbeke al in 2014. Al vrij snel werd het een onderzoek in de vorm van een zogenoemd JIT: een joint investigation team. Nederland werd gevraagd de leiding op zich te nemen. In het JIT zitten naast Nederland België, Australië, Maleisië en Oekraïne.

“We wilden die stap naar voren zeker zetten. Een onderzoek van een speciale commissie van de Verenigde Naties kan natuurlijk ook, maar dan kom je op enig moment klem te zitten met de vertrouwelijkheid omdat zulke commissies hun bevindingen doorgaans niet mogen delen met Justitie. Hetzelfde kon spelen in Nederland bij het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daar moet je afspraken over maken.”

In oktober 2015 presenteert de OVV zijn conclusies. Dat was eigenlijk de eerste keer dat de nabestaanden in detail te horen kregen wat er gebeurd was. Ook Westerbeke was onder de indruk van die presentatie. “De reconstructie van het vliegtuig op de achtergrond was beklemmend en aangrijpend, de aandacht enorm. Het staat nog steeds op de vliegbasis Gilze Rijen. Er ligt uiteraard strafrechtelijk beslag op.”

Informatie aan nabestaanden
De nabestaanden zijn voor de eerste openbare presentatie van de onderzoeksresultaten door de OVV eerst zelf geïnformeerd. Ze hebben ook als eersten in de beslotenheid van de hangar het vliegtuig kunnen zien. “Dat had een enorme impact. Je kan hen ook niet zomaar confronteren met zo’n beeld. Ook niet op televisie.”

Het vinden van getuigen die bereid zijn een verklaring af te leggen, is een helse klus

Het onderzoeksteam doet er alles aan om de nabestaanden als eersten en zo volledig mogelijk op de hoogte te houden, en dus vooraf in te lichten, wil Westerbeke daarmee benadrukken. “Met name in het eerste jaar hebben we, achteraf gezien, wel eens te veel tijd voorbij laten gaan om de nabestaanden te informeren waar we mee bezig waren”, zo zegt hij nu. “Mensen hebben behoefte aan informatie, ook al is het maar over het proces, waar je mee bezig bent. We waren natuurlijk erg voorzichtig om in een onderzoek als dit niet de fout te maken dat je te snel informatie of conclusies naar buiten brengt. We zijn normaal eigenlijk ook niet gewend om in grote strafrechtelijke onderzoeken te vertellen wat we aan het doen zijn.”

Zowel bij de presentatie in 2016 als de persbijeenkomst van dit jaar is dan ook bijzondere aandacht aan de nabestaanden gegeven: in de vorm van een presentatie vooraf, of de organisatie van een livestream (2018).

Wereldnieuws
Op 28 september 2016 kon Fred Westerbeke samen met het hoofd van de landelijke recherche van de Landelijke Eenheid, Wilbert Paulissen, de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar de crash bekendmaken. “We hebben heel veel bewijs gevonden dat de MH17 uit de lucht geschoten is met een Buk-raket, van een veld in de buurt van een Oekraïense stad, en dat het apparaat daarna snel naar het grondgebied van de Russische Federatie is gebracht. Maar wie daar in strafrechtelijke zin verantwoordelijk voor is, duurt langer om vast te stellen, zo maakten we bekend.” Het gaat veel journalisten, en sommige nabestaanden, niet snel genoeg. Vanuit Rusland wordt zeer afwijzend gereageerd.

“Ik zei het toen, ik zeg het nog steeds: wij willen deze zaak aan een rechtbank voorleggen. Dat is ons doel. En tot we die beslissing nemen moeten we zorgvuldig en voldoende zeker van onze zaak zijn”, aldus de hoofdofficier.

Daar komt bij dat het onderzoeksteam bestaat uit mensen uit de vijf JIT-landen, met verschillende strafvorderlijke regels, werkwijzen  en samenwerkingsvormen tussen politie en OM. “Zo is het Australische OM helemaal niet betrokken bij het onderzoek. De politie werkt daar formeel heel anders. De – nieuwe – Maleisische attorney-general heb ik net ontmoet samen met een van de zaaksofficieren. We zijn in twee dagen heen en weer gevlogen naar Maleisië om hem een uitgebreide update te geven over het onderzoek. Wil je internationaal goed samenwerken in een team, dan moet je elkaar kennen, aangekeken hebben. Dan is er onderling vertrouwen. En als het eenmaal goed is, hoef je de deur niet bij elkaar plat te lopen.” Uiteraard is er ook contact met de diverse ambassades, en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.

Opnieuw wereldnieuws
De hectiek van weer een persbijeenkomst, zoals op 24 mei 2018, verrast toch. “Het was opnieuw wereldnieuws. Dat wilden we ook, want we deden weer een getuigenoproep. Dat was eigenlijk het belangrijkste doel. Die oproep werd ondersteund met nieuwe onderzoeksbevindingen. We kunnen nu gerust zeggen dat de raket afgevuurd is door een Buk-Telar die afkomstig was van een brigade van het Russische leger.”

Bepaalde raketdelen lagen bij de persbijeenkomst ter ondersteuning van die boodschap. Daar staan letters en cijfers op die er door mensen op gezet zijn. “Dat kan door getuigen mogelijk herkend worden, en dan zijn we mogelijk weer een stap dichterbij de mensen die áchter de raketaanval zitten.”

Hier wil Westerbeke dan wel even iets zeggen over het OM-team dat het onderzoek doet, en dat soms heel nieuwe wegen moet bewandelen. Hij wijst onder andere op het vinden van getuigen - en het daarmee verkrijgen van getuigenbewijs, wat in dit onderzoek bijzonder ingewikkeld is. Zo was het rechtstreeks benaderen van getuigen, bijvoorbeeld door middel van een buurt- of passantenonderzoek, in deze zaak vanwege de oorlogssituatie niet mogelijk. Het vinden van getuigen die bereid zijn een verklaring af te leggen, is dus een helse klus voor het team. Daarnaast vraagt elke getuige om een individuele afweging van het belang en de betrouwbaarheid van de verklaring versus de veiligheid van die getuige. Dat betekent dat er dus volop werk is voor de officieren die werken aan bijzondere getuigentrajecten.

“Er kan morgen iets gebeuren, waardoor het opeens heel snel kan gaan”

“De impact die het onderzoek heeft gehad en nog steeds heeft op de officieren, de secretarissen en ondersteuning… deze collega’s leveren onder grote druk een enorme prestatie. En ze zijn vol gemotiveerd door blijven gaan, net als het politieteam.” De parketleiding heeft er ook voor geprobeerd te waken dat zij “in relatieve rust” hun werk konden doen. Maar “de voortdurende (media)druk doet ook iets met hen. Ik heb daar veel respect voor”.

Ontwikkelingen in 2018
De bijeenkomst op de 24 mei was niet de enige waar de crash van MH17 volop in de publiciteit kwam. Een dag later maakte de Nederlandse regering bekend (samen met Australië) dat zij Rusland als staat aansprakelijk gaat stellen voor het neerhalen van het vliegtuig en het enorme leed en de schade die dat heeft veroorzaakt. Een bijzondere internationaalrechtelijke procedure die overigens losstaat van het strafrechtelijk onderzoek en een eventuele vervolging.

In september was er opeens de persconferentie van het Russische ministerie van Defensie waar bekendgemaakt werd dat de raket die gevonden is op de crashsite, en die in mei in Nederland getoond werd, aan Oekraïne geleverd zou zijn. Het JIT maakte bekend de informatie te zullen bestuderen, maar ook dat de eerder naar buiten gebrachte conclusies staan.

Bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, eind september, vroeg premier Rutte opnieuw aandacht voor het onderzoek en riep hij Rusland op tot overleg. MH17 is “een open wond”, aldus de premier die alle landen vroeg mee te werken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun geliefden.

In oktober werd bekend dat een Russische inlichtingendienst mogelijk heeft geprobeerd in Maleisië systemen van instanties betrokken bij het MH17-onderzoek binnen te dringen.

En dan was er in juli natuurlijk de vierde herdenking van de crash, op de speciale herdenkingsplaats in Vijfhuizen waar een monument en bomenlint zijn geplaatst. Fred Westerbeke is er samen met een van de vier zaaksofficieren geweest, zoals hij ook al vaker bijeenkomsten met de nabestaanden heeft bezocht.

“Veel nabestaanden herkennen mij. Ik ken veel verhalen die ze me zelf verteld hebben. Dat raakt je, natuurlijk. Vooral het voorlezen van alle namen van de slachtoffers door de nabestaanden is zeer emotioneel.”

Op zijn werkkamer thuis heeft hij een kaart van een moeder. “Ze spreekt er vertrouwen in uit dat we er alles aan doen om de zaak op te lossen, hoe lang het ook duurt.”

Daarmee is Westerbeke terug bij de beginvraag: hoe lang duurt het onderzoek nog? “We zitten in de laatste fase, en we werken toe naar een mogelijke vervolging.” De locatie van de mogelijke behandeling is inmiddels ook bekend: dat zal de locatie JCS (Justitieel Complex Schiphol) zijn, als zittingslocatie van de rechtbank Den Haag, zoals ook dit jaar bekend geworden is.

“Maar wie er vervolgd worden en waarvoor kan ik nog niet zeggen”, aldus Westerbeke. En hoe lang het nog duurt voor de beslissing valt, is dus nog niet bekend. “Maar er kan morgen iets gebeuren, waardoor het opeens heel snel kan gaan.” Er komt naar zijn stellige overtuiging een moment dat het dossier voldoende stevig is. “En dan zijn we er klaar voor.”20 ноября 2018

Third online magazine about the MH17 criminal investigation
20 november 2018 - Landelijk Parket

Today, the JIT published it’s third online magazine about the criminal investigation into the downing of flight MH17.

The magazine gives an update about the progress of the investigation and some insight into everything that keeps the investigation team busy.

The next of kin of the victims of the crash have received the magazine previously.

The JIT consists of PPS and Police of Australia, Belgium, Malaysia, The Netherlands and Ukraine. These countries work together in the criminal investigation, that is aimed at tracking down the persons who are responsible for the crash of MH17 and bringing them to justice.12

19 июня 2019
Vervolging vier verdachten neerhalen MH1719 июня 2019
MH17 crash
Criminal investigation MH17
On July 17th 2014 Malaysia Airlines flight MH17 crashed in eastern Ukraine. The plane was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur. On board were 283 passengers and 15 crew members. Among the passengers were 196 Dutch nationals.

On the basis of the investigation conducted by the Joint Investigation Team (JIT) the Public Prosecution Service of the Netherlands prosecute four suspects for bringing down the airplane. International arrest warrents are issued and the four have been placed on national and international Lists of Wanted Persons. This is why the full names of the suspects have been announced and their photos shown. Three of the suspects have Russian nationality, the fourth is Ukrainian. As the constitutions of both countries do not allow extradition of nationals, extradition will not be requested.

The trial will start on the 9th of March 2020 at 10.00 AM before the District Court of The Hague, which will conduct the hearings at the Schiphol Judicial Complex.13

2 октября 2019
Обвинения против подозреваемых в сбивании MH17 
Charges against suspects downing MH17
The charges brought against the suspects by the Public Prosecutor are stated in the summons of 2 October 2019:

Downing of flight MH17
Murder / manslaughter on the passengers of flight MH17.
The summons are anonymized and apply to all four suspects. The names of the 298 victims are included in the summons.

During the first session on 9 March 2020 the public prosecutor has announced in court the charges that have been filed and read out the names of the 298 victims.
https://www.prosecutionservice.nl/binar … s+MH17.pdf
1
TRANSLATION OF ORIGINAL VERSION IN DUTCH - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY
IN THE EVENT OF ANY INCONSISTENCIES, THE DUTCH LANGUAGE ORIGINAL SHALL PREVAIL
National Public Prosecutor’s Office
P.O. Box 395 3000 AJ Rotterdam
[…]
[…]
Rotterdam, 2 October 2019,
the public prosecutor,
The abovementioned summoned person is charged with the following:
1. (Downing of an aircraft)
Primarily (functional (co)perpetration)
That he, on or around 17 July 2014 in Ukraine (in the Donetsk Oblast),
together and in association with one or more others, or alone,
as functional (co)perpetrator,
deliberately and unlawfully downed an aircraft (i.e. Flight MH17),
by firing a BUK missile with a BUK TELAR (near Pervomaiskyi),
while danger to the life of the passengers of that aircraft (of whom the
298 names are included in the appendix to this indictment) was to be
feared,
which resulted in the death of those passengers;
(Articles 168 and 47 of the Dutch Criminal Code)
Alternatively (co-perpetration)
That he, on or around 17 July 2014 in Ukraine (in the Donetsk Oblast),
together and in association with one or more others,
deliberately and unlawfully downed an aircraft (i.e. Flight MH17),
by firing a BUK missile with a BUK TELAR (near Pervomaiskyi),
2
while danger to the life of the passengers of that aircraft (of whom the
298 names are included in the appendix to this indictment) was to be
feared,
which resulted in the death of those passengers;
(Articles 168 and 47 of the Dutch Criminal Code)
More alternatively (co-perpetration of instigation)
That one or more others, on or around 17 July 2014 in Ukraine (in the
Donetsk Oblast),
together and in association, or alone,
deliberately and unlawfully downed an aircraft (i.e. Flight MH17),
by firing a BUK missile with a BUK TELAR (near Pervomaiskyi),
while danger to the life of the passengers of that aircraft (of whom the
298 names are included in the appendix to this indictment) was to be
feared,
which resulted in the death of those passengers;
being an offence which was intentionally instigated by the defendant,
together and in association with one or more others, at least alone,
in or around the period from 8 June 2014 up to and including 17 July 2014,
in Ukraine (and the Russian Federation),
by abuse of authority and/or the provision of opportunity, means and/or
information,
by (using their/his authoritative position):
- requesting and/or ordering (or letting another request and/or order)
the provision of a (Russian) air defence system (with crew),
- announcing (or letting another announce) the need for air defence for
the armed struggle of the so called Donetsk People's Republic (around
Stepanivka and Marynivka) to the commander(s) and/or crew of that BUK
TELAR,
- announcing (or letting another announce) a suitable (firing) location
to the crew and/or supervisor(s) and/or transporter(s) of that BUK
TELAR,
- providing (or letting another provide) the crew and/or supervisor(s)
and/or transporter(s) of that BUK TELAR with a telephone with a
Ukrainian telephone number in order to be able to communicate
effectively with other persons involved,
- transporting and/or escorting (or letting another transport and/or
escort) that BUK TELAR and/or the crew of that vehicle (for part of
the trajectory) to the firing location near the city of Pervomaiskyi,
and/or
- guarding and/or hiding (or letting another guard and/or hide) that
BUK TELAR;
Page 3 of 8
(Articles 168 and 47 of the Dutch Criminal Code)
3
Most alternatively (complicity)
That one or more others, on or around 17 July 2014 in Ukraine (in the
Donetsk Oblast),
together and in association, at least alone,
deliberately and unlawfully downed an aircraft (i.e. Flight MH17),
by firing a BUK missile with a BUK TELAR (near Pervomaiskyi),
while danger to the life of the passengers of that aircraft (of whom the
298 names are included in the appendix to this indictment) was to be
feared,
which resulted in the death of those passengers,
while the defendant, for the purpose of and/or during the commission of
that offence,
together and in association with one or more others, or alone,
in or around the period from 8 June 2014 up to and including 17 July 2014,
in Ukraine (in the Donetsk Oblast),
intentionally provided the opportunity and/or means and/or information
and/or intentionally aided and abetted
by:
- announcing (or letting another announce) the need for air defence for
the armed struggle of the so called Donetsk People's Republic (around
Stepanivka and Marynivka) to the commander(s) and/or crew of that BUK
TELAR,
- announcing (or letting another announce) a suitable (firing) location
to the crew and/or supervisor(s) and/or transporter(s) of that BUK
TELAR,
- providing (or letting another provide) the crew and/or supervisor(s)
and/or transporter(s) of that BUK TELAR with a telephone with a
Ukrainian telephone number in order to be able to communicate
effectively with other persons involved,
- transporting and/or escorting (or letting another transport and/or
escort) that BUK TELAR and/or the crew of that vehicle (for part of
the trajectory) to the firing location near the city of Pervomaiskyi,
and/or
- guarding and/or hiding (or letting another guard and/or hide) that
BUK TELAR;
(Articles 168, 47 and 48 of the Dutch Criminal Code)
2. (Murder/manslaughter)
4
Primarily (functional (co-)perpetration)
That he, on or around 17 July 2014, in Ukraine (in the Donetsk Oblast)
together and in association with one or more others, at least alone,
as a functional (co-)perpetrator
intentionally (and with premeditation)
took the lives of the passengers of an aircraft (i.e. Flight MH17) (of whom
the 298 names are included in the appendix to this indictment)
by firing a BUK missile at that aircraft with a BUK TELAR (near
Pervomaiskyi)
as a result of which that aircraft crashed and those passengers died;
(Articles 289, 287 and 47 of the Dutch Criminal Code)
Alternatively (co-perpetration)
That he, on or around 17 July 2014, in Ukraine (in the Donetsk Oblast)
together and in association with one or more others,
intentionally (and with premeditation)
took the lives of the passengers of an aircraft (i.e. Flight MH17) (of whom
the 298 names are included in the appendix to this indictment)
by firing a BUK missile at that aircraft with a BUK TELAR (near
Pervomaiskyi)
as a result of which that aircraft crashed and those passengers died;
(Articles 289, 287 and 47 of the Dutch Criminal Code)
More alternatively (co-perpetration of instigation)
That one or more others, on or around 17 July 2014, in Ukraine (in the
Donetsk Oblast)
together and in association, or alone,
intentionally (and with premeditation)
took the lives of the passengers of an aircraft (i.e. Flight MH17) (of whom
the 298 names are included in the appendix to this indictment)
by firing a BUK missile at that aircraft with a BUK TELAR (near
Pervomaiskyi)
as a result of which that aircraft crashed and those passengers died;
which offence was intentionally instigated by the defendant, together and
in association with one or more others, at least alone,
in or around the period from 8 June 2014 up to and including 17 July 2014,
in Ukraine (and the Russian Federation),
5
by abuse of authority and/or the provision of the opportunity, means and/or
information,
by (using their/his authoritative position):
- requesting and/or ordering (or letting another request and/or order)
the provision of a (Russian) air defence system (with crew),
- announcing (or letting another announce) the need for air defence for
the armed struggle of the so called Donetsk People's Republic (around
Stepanivka and Marynivka) to the commander(s) and/or crew of that BUK
TELAR,
- announcing (or letting another announce) a suitable (firing) location
to the crew and/or supervisor(s) and/or transporter(s) of that BUK
TELAR,
- providing (or letting another provide) the crew and/or supervisor(s)
and/or transporter(s) of that BUK TELAR with a telephone with a
Ukrainian telephone number in order to be able to communicate
effectively with other persons involved,
- transporting and/or escorting (or letting another transport and/or
escort) that BUK TELAR and/or the crew of that vehicle (for part of
the trajectory) to the firing location near the city of Pervomaiskyi,
and/or
- guarding and/or hiding (or letting another guard and/or hide) that
BUK TELAR;
(Articles 289, 287 and 47 of the Dutch Criminal Code)
Most alternatively (co-perpetration of complicity)
That one or more others, on or around 17 July 2014 in Ukraine (in the
Donetsk Oblast),
together and in association, at least alone,
intentionally (and y with premeditation)
took the lives of the passengers of an aircraft (i.e. flight MH17) (of whom
the 298 names are included in the appendix to this indictment)
by firing a BUK missile at that aircraft with a BUK TELAR (near
Pervomaiskyi)
as a result of which that aircraft crashed and those passengers died,
while the defendant, for the purpose of and/or during the commission of
that offence,
together and in association with one or more others, at least alone,
in or around the period from 8 June 2014 up to and including 17 July 2014,
in Ukraine (in the Donetsk Oblast),
intentionally provided the opportunity and/or means and/or information
and/or intentionally aided and abetted
by:
6
- announcing (or letting another announce) the need for air defence for
the armed struggle of the so called Donetsk People's Republic (around
Stepanivka and Marynivka) to the commander(s) and/or crew of that BUK
TELAR,
- announcing (or letting another announce) a suitable (firing) location
to the crew and/or supervisor(s) and/or transporter(s) of that BUK
TELAR,
- providing (or letting another provide) the crew and/or supervisor(s)
and/or transporter(s) of that BUK TELAR with a telephone with a
Ukrainian telephone number in order to be able to communicate
effectively with other persons involved,
- transporting and/or escorting (or letting another transport and/or
escort) that BUK TELAR and/or the crew of that vehicle (for part of
the trajectory) to the firing location near the city of Pervomaiskyi,
and/or
- guarding and/or hiding (or letting another guard and/or hide) that
BUK TELAR;
(Articles 289, 287, 47 and 48 of the Dutch Criminal Code)
7
Explanation of the Legal Proceedings
1. Attendance at the hearing
You have the right to be present at the hearing of your case, but you are not obliged to appear. If the court finds it necessary for you to be
present at the hearing, it may oblige you to do so. If you fail to appear, the court may ultimately have you forcibly collected by the police
(Article 278 of the Code of Criminal Procedure).
If you do not appear, you can be defended by a Dutch lawyer during the trial (Article 279 of the Code of Criminal Procedure). A verbal
authorisation is sufficient. If your authorised attorney appears at the hearing and you do not, it will be assumed that you were present in
person during the further hearing of the case. If you do not appear and do not have yourself represented by a lawyer during the hearing,
the court can also hear your case without you being present (Article 280 of the Code of Criminal Procedure).
If you want to be present at the hearing of your case, but are unable to appear for any reason, you can contact the public prosecutor via
the channels listed below (under 13).
2. Representation by a lawyer
You have the right to be represented by a Dutch lawyer. If you do not have a lawyer yet, you can request the Legal Aid Board for the
assignment of a lawyer. For this purpose you can contact the Juridisch Loket (Legal Counter) at telephone number + 31-900-8020. If you
are detained, a lawyer will be assigned to you.
If you need practical support in obtaining legal aid, you can contact the public prosecutor via the channels listed below (under 13).
3. Interpreter
Translation by an interpreter in your own language will be provided for the hearing of your case.
4. Objection
If you wish to submit a notice of objection against the writ of summons, you must do so within eight days after the service of this writ of
summons and prior to the start of the hearing (Article 262 of the Code of Criminal Procedure) at the court registry. In your notice of
objection you must state why you do not agree with this summons.
5. Request for postponement of the hearing
You can ask the court to postpone the hearing of your case because, for example, you cannot adequately prepare yourself or because it is
impossible for you to be present at the date and time stated in the summons. You must request the postponement of the hearing of your
case as soon as possible after you have received the summons. You are required to do this in writing and state why you want the
postponement. Send your request to the court registry. The court is not obliged to postpone the hearing.
6. Subsequent hearing dates
The public prosecutor will ask the court to hear your criminal case during different session days. If you cannot attend on the first day
mentioned in the summons, you are requested to provide your contact details (email address and postal address) to the public prosecutor
via the channels listed below (under 13). That way, the public prosecutor can inform you of the following hearing dates. These hearing
dates will also be announced on the website wwwjitmh17.com.
7. Taking note of the procedural documents
You have the right to take note of the procedural documents or request copies thereof (Articles 30 and 32 of the Code of Criminal
Procedure). You can address your request to the public prosecutor via the channels listed below (under 13).
8. Witnesses and experts
The public prosecutor may call witnesses and experts to appear at the hearing. You have the right to bring witnesses and experts to the
hearing yourself. It is appreciated that you inform the public prosecutor about this in advance. The costs related to this will be at your own
expense. You may also request the public prosecutor to call witnesses and experts. You need to do this in a letter to the public prosecutor,
at least 10 days prior to the date of the hearing. In case the writ of summons is served later than 14 days before the hearing, you will have
to request the public prosecutor to call up witnesses and experts within 4 days after the service, but at the latest 3 days before the hearing.
You need to describe these witnesses and/or experts by mentioning their name, profession and address. The public prosecutor is not
obliged to call up any witnesses and experts requested by you. If you do not agree with the decision of the public prosecutor, you may
mention this to the court during the hearing (Article 263 Code of Criminal Procedure).
9. Persons entitled to speak and injured parties
In your criminal case, the next of kin of the victims mentioned in the indictment are allowed to use their right to speak. They can also join as
an injured party and submit a claim for compensation. The next of kin who wish to make use of these rights will be called to attend the
hearing.
10. The judgment
If this writ of summons was delivered to you in person, or if you or your authorised lawyer were present at the hearing or a subsequent
session, the judgment is irrevocable after 14 days. This will also apply when a situation has arisen by which you knew on beforehand what
the date of the hearing or subsequent session would be (Article 408 Code of Criminal Procedure).
8
11. Options for appeal
If you disagree with the court's decision, you can lodge an appeal within fourteen days (Article 404 of the Code of Criminal Procedure).
You can do so:
- by going to the court registry yourself and filling in a form that you sign yourself; or
- by authorising your lawyer orally or in writing;
- by authorising a representative in writing;
- by sending a letter to the court registrar. Please note: that letter must clearly state that you authorise the registrar to lodge an
appeal on your behalf and that you authorise the registrar to accept the summons for the hearing on appeal on your behalf. The
registrar will then send the summons to the address specified by you.
12. Registration of personal details
Your personal details will be included in a computerised system.
13. Contact
If you have questions about your criminal case, you can contact the public prosecutor via:
- postal address of the National Public Prosecutor's Office, P.O. Box 395, 3000 AJ Rotterdam;
- website wwwjitmh17.com;
- email address contact@jitmh17.com;
- telephone number +31 88 662 4600;
- WhatsApp +31 6 8355 9290.
Via these channels you can contact us regarding:
- your wish to be present at the hearing of your case;
- obtaining legal representation by a Dutch lawyer;
- the possibility to make a statement prior to the hearing, so that it can be included in the assessment of your case;
- and all your other questions.
The court registry can be reached at the following postal address: P.O. Box 20302, 2500 EH The Hague.

14 ноября 2019
ОБЪЕДИНЕННАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА JIT ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ К СВИДЕТЕЛЯМ ПО ДЕЛУ MH17
https://www.politie.nl/ru/news/2019/november/13/11---объединенная-следственная-группа-jit-вновь-обращается-к-свидетелям-по-делу-mh17.html
Дриберген - Объединенная следственная группа (JIT), в составе которой с 2014 года сотрудничают Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерланды, выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования крушения рейса MH17. JIT собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК «БУК».

Контакты с Российской Федерацией
Из предыдущего обращения к свидетелям в июне 2019 года уже стало ясно, что руководство так называемой «Донецкой Народной Республики» (ДНР) поддерживало связь с представителями российской власти по вопросу военной поддержки на востоке Украины. На основании дальнейшего расследования, в том числе свидетельских показаний бывших членов ДНР, можно сделать вывод, что влияние России не ограничивалось военной поддержкой. Это также может явствовать из записей разговоров лидеров ДНР с высокопоставленными российскими чиновниками.

Объединенная следственная группа JIT выложила теперь в общественный доступ ряд разговоров на веб-сайте wwwjitmh17.com и задала связанные с ними вопросы.

Были также раскрыты подробности о средствах спецсвязи, по которым общались боевики ДНР и российские чиновники. Телефонные номера относятся к одной и той же серии и, по-видимому, были предоставлены российской службой безопасности ФСБ. В соответствующий период по этим номерам велись ежедневные разговоры об административных, финансовых и военных вопросах в ДНР. JIT хочет узнать, какие лица пользовались этими телефонными номерами.

14

https://www.politie.nl/ru/themes/mh17-поиск-свидетелей-катастрофы.html
MH17 Объединенная следственная группа JIT: обращение к свидетелям - ноябрь 2019

Объединенная следственная группа (JIT) выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования крушения авиалайнера рейса MH17 17 июля 2014 года. JIT собирает сведения о людях в военной и административной иерархической структуре, действия которых привели к тому, что авиалайнер рейса MH17 был сбит на востоке Украины из ЗРК «БУК». JIT хотела бы связаться с новыми свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники. Сегодня JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров. Ниже мы приводим выдержки из этих разговоров и задаем вам конкретные вопросы.

Inhoudsopgave
Влияние России на «Донецкую Народную Республику»
Средства связи
Области влияния извне - Управление
Области влияния извне - Финансирование
Области влияния извне - Военные действия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация о судебном процессе
Свяжитесь с объединенной следственной группой (JIT)
Безопасность и защита свидетелей
Сокращение срока наказания за преступления на территории Украины
Безопасная связь
Дополнительная информация

19 июня 2019 года объединенная следственная группа (JIT) объявила о намерении начать судебное преследование четырех подозреваемых в связи с их причастностью к крушению самолета рейса MH17 17 июля 2014 года. (ссылка на пресс-релиз в июне).

JIT также сообщила, что расследование продолжается и будет сосредоточено на экипаже ЗРК «БУК», а также лицах, являвшихся важным звеном в процессе принятия решений в Российской Федерации о развертывании этого ЗРК «БУК».

JIT обнародовала перехваченные телефонные разговоры (ссылка на обращение к свидетелям в июне).Они явствуют о том, что лидеры вооруженной группировки «Донецкая Народная Республика» (ДНР) поддерживали контакты с российскими правительственными чиновниками касательно российской военной поддержки. В числе этих лидеров были Александр Бородай, самопровозглашенный «премьер-министр», и обвиняемый Игорь Гиркин, самопровозглашенный «министр обороны». Они общались с Сергеем Аксёновым, руководителем Крыма, назначенным российской стороной, и Владиславом Сурковым, высокопоставленным чиновником российского правительства.

Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и что отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными. Степень российского влияния играет роль при расследовании других лиц, причастных к крушению авиалайнера рейса MH17. Именно поэтому сегодня JIT публикует новое обращение к свидетелям.

JIT хотела бы получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы Бородаю, обвиняемому Гиркину, другим членам ДНР и экипажу ЗРК «БУК» летом 2014 года. JIT хотела бы связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники. Сегодня JIT обнародовала новые записи перехваченных разговоров. Ниже мы приводим выдержки из этих разговоров и задаем вам конкретные вопросы.

Влияние России на «Донецкую Народную Республику»
В публичных интервью лидеры ДНР заявили, что они были добровольцами, которым никто не давал указаний. Обвиняемый Игорь Гиркин сказал в интервью в 2017 году (ссылка) следующее:

«Меня никто не назначал и не отправлял».

На пресс-конференции 10 июля 2014 года Бородай сообщил:

«Я хочу вам сказать, что мы оба с Игорем являемся с очень давних пор добровольцами. Добровольческое движение в России развито».

У JIT, однако, есть основания предполагать, что, в действительности, они получили указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами ДНР летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации.

Их показания подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время. Например, разговором, в котором участвовал Бородай, одна из тех самых ключевых фигур. В своем разговоре со знакомым(B) 3 июля 2014 года в 17:30:15 ч, Бородай (A), кажется, подтверждает, что он следует указаниям с российской стороны:

A: Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и отстаиваю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все.

Перейти к полной записи

В другом разговоре в начале июля 2014 года член ДНР сообщает местному командиру, что «прибудут люди с полномочиями от Шойгу». Сергей Шойгу - это министр обороны России. По словам члена ДНР, эти люди «выкидывают нах.й местных полевых командиров из подразделений», а «москвичи» примут командование.

1 июля 2014 года в 22:08:05 боевику с позывным «Монгол» (A) 380951267673 звонит неизвестное лицо (B) 380509133442.

B: Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.
A: Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают нах..й из подразделений...
B: Угу.
A:… и возглавляют москвичи (…) Б: (…) Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я понял, кому мне нужно будет подчиняться бл...ь
A: Ты будешь подчиняться министру обороны. (…) Министру обороны ДНР. (…) Нет, министр обороны у нас - Стрелков, а главнокомандующий  войсками - как президент или премьер-министр во всех странах - это Бородай.

Перейти к полной записи

Несколько бывших боевиков сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление ДНР. Один из свидетелей заявил, что лидеры ДНР регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

Перехваченные телефонные разговоры также свидетельствуют об участии российских служб безопасности, которые сотрудничают друг с другом при управлении ДНР. Например, 18 июля 2014 года два члена ДНР обсуждают, что они оба получают свои приказы из Москвы: первый - из ФСБ, а второй - из ГРУ.

18 июля 2014 года в 18:52:57 ч боевик с позывным «Шериф» (B) 380958851694 звонит другому боевику с позывным. «Монгол» (A) 380951267673

(…)
B: И мы сегодня... напрямую... уже неделя ... все [неразборчиво] в Москву, и назад мы получаем команды (...)
A: И я тоже получаю команду из Москвы. То же самое.
B: Но у вас , у вас, у вас ФСБ? Да?
A: Да.
B: У нас ГРУ. Вот и все отличие.
A: Я об этом знаю прекрасно.

Перейти к полной записи

В августе 2014 года, вскоре после крушения рейса MH17, обвиняемый Гиркин объявил о своем отъезде и сообщил Бородаю, что он «возвращается к штабу». Видимо, он вернулся в организацию, в которой он работал.

13 августа 2014 года в 00:28:31 ч Бородай (B) 79265318514 звонит обвиняемому Гиркину (С) 380637087501.

(…)
B: Алло?! Ты где?
C: Я к штабу возвращаюсь.
B: Ты к штабу возвращаешься?
C: Да. Тут все. Концепция меняется. Это самое. Мы теперь не богатые скотопромышленники, а нищие увечные... как это... попрошайки.
B: (…) Так что, в штаб ехать?
C: Да-да-да. Возвращайся в штаб. (…) Давай!
B: Все ладно. Тогда. Хорошо, да. Все. Едем в штаб. Угу ...
C: Угу ... Да.
B: [говорит в сторону] Как всегда мы едем в ...

Перейти к полной записи

В августе 2014 года как обвиняемый Гиркин, так и Бородай уехали из Восточной Украины в Москву. В интервью в 2017 году Гиркин объяснил:

«Они от меня потребовали, чтобы я передал командование Захарченко. [... Вопрос: А почему, как вы думаете, на него пал выбор?] Ну, я не знаю, он с Бородаем ездил с Сурковым встречаться,  поэтому, видимо, и пал выбор, то есть формальное главное командование.  А почему и как это произошло… Сурков всегда подбирает самое дерьмо».

Судя по всему, по указанию Суркова, Гиркину было приказано передать командование Захарченко.

Дополнительные источники, в том числе интервью и пресс-конференции, подтверждают, что Захарченко, действительно, принял на себя командование ДНР.

ВОПРОСЫ

Следственная группа JIT хотела бы узнать:

Кто отдавал приказы Гиркину и Бородаю летом 2014 года? Какова была роль членов «Штаба» в этом?
Кто дал Гиркину приказ передать командование Захарченко?
Средства связи
Наряду с обычными телефонами, члены ДНР пользовались средствами спецсвязи. Некоторые из них, по-видимому, были предоставлены Российской Федерацией и, более того, использовались российскими высокопоставленными лицами, когда те связывались с боевиками.

JIT обнаружила указания на то, что служба безопасности ФСБ предоставила телефоны, которые нельзя прослушать. В разговоре 3 июля 2014 года обвиняемый Дубинский упоминает, у каких боевиков есть специальные телефоны и где они их получают:

3 июля 2014 года в 20:01:11 ч Дубинский (А) 380631213401 звонит Семенову 380639602502.

A: (…) Как ты насчет того, что у нас есть вот эти телефоны, ты знаешь для спецсвязи которые? Через интернет которые. Закрытые. (…) Они спецтелефоны. Ты их не купишь. Они через Москву идут. Через ФСБ. (…) Вот я читаю... я список читаю, кто у нас... Стрелков, Бородай, Губарев, Агап, Чапай ... так, Краматорская комендатура, Константиновка ... э-э ... мой телефон, Изварине, Мозговой ... значит, дальше Снежное, Захар, .. это там ... Оплот, понял, да? (…) Потом... это самое... Кальмиус, Губарев, Губарев в Ростове, да? .. Дружковская комендатура, Аксенов, Пургин, э ... Боцман, Бес, Кальмиус. Это те, кто ... сейчас ... у кого есть эти прямые телефоны. Там, 3 цифры набираешь...

Перейти к полной записи

Люди, которые, по словам Дубинского, имели такое безопасное устройство, занимали важные посты в ДНР. В их числе обвиняемый Гиркин, которого знают под позывным «Стрелков», и Бородай, лидер ДНР. Аксенов, назначенный Россией лидер Крыма, также входит в группу лиц, упомянутых Дубинским.

Кроме того, ключевые фигуры в ДНР регулярно перезванивались с «серией» телефонных номеров, в которых первые девять цифр были одинаковыми, а отличались только последние две цифры. В целях большей безопасности они, по-видимому, использовали устройство-скремблер.

У Александра Бородая, «премьер-министра» ДНР, был телефонный номер из этой же серии (79265318514), и в период с июня 2014 года по середину августа 2014 года он почти ежедневно созванивался с тремя другими номерами из этой серии: 79265318528, 79265318520 и 79265318563. Темы этих звонков обсуждаются ниже.

ВОПРОС

Следственная группа JIT хотела бы узнать:

Кто были пользователями телефонных номеров этой серии номеров, начинающихся с 792653185?
Области влияния извне - Управление
В нашем обращении к свидетелям 19 июня 2019 года был обнародованразговор от 11 июля 2014 года между Бородаем и пользователем первого номера из этой серии, Владиславом Сурковым, высокопоставленным государственным чиновником Российской Федерации. В этой беседе Бородай говорит, что ему срочно нужна военная поддержка из Москвы. Другие разговоры указывают на то, что участие Суркова на этом не закончилось.

3 июля 2014 года Сурков (B) и Бородай (A) имели следующую беседу. Сурков говорит, что будет подкрепление из России:

(…)
B: Там некто Антюфеев к тебе будет выдвигаться. Я тебе про него говорил. (...) Он в субботу собирался...сюда уже... в воскресенье даже отбывать. (...) А в субботу они выдвигаются туда на юг уже, ну чтобы быть в боеготовности. Вот. Там, Саша, один момент - сразу тебе скажу - они же на ГБ претендуют. Но я сказал, что Ходаковский там же возглавляет ГБ.
A: Я не против. Я думаю, что Ходаковский, кстати, с удовольствием свой пост сдаст. (...)
B: Ну смотри, Саша. Ты сам решай. Если он сдаст[...], пусть тогда сдает [...]. Если он не захочет сдавать по каким-то причинам [...] по каким-либо причинам, то пусть создадут еще одну спецслужбу. Ничего там страшного не случится.

Перейти к полной записи

Сурков призывает сделать так, чтобы Владимир Антюфеев занял высокий административный пост в ДНР. Неделю спустя, 10 июля 2014 года, Антюфеев дает пресс-конференцию вместе с Бородаеми обвиняемым Гиркиным. Антиюфеев сообщает прессе, что он только что в этот день приехал из России, и что под его ответственность попадут секторы государственной безопасности, МВД и юстиция ДНР.

Другой телефонный разговор Бородая также указывает на влияние России на назначения в ДНР  (ссылка).Они согласуются с содержанием электронного сообщения, адресованного Суркову, которое было обнаружено в открытых источниках. К этому электронному сообщению приложен список кандидатов в правительство ДНР.

Как явствует из телефонного разговора ниже, не все кандидаты из этого списка были назначены. Помощник Бородая (B) звонит Пушилину (A), который войдет в состав «правительства». Это, по-видимому, требует одобрения Москвы. 15 мая 2014 года в 13:25:25 ч Пушилину (A) 380507117096 звонят с телефонного номера (B) 380639835490:

B: (…) А Пургина, в Совет безопасности, к сожалению большому, включить не можем. Мы извинимся перед ним.
A: Так.
B: Но Москва утвердила закрытый список. Пургин туда не входит. (…) Вот... ты входишь. Ты знаешь. Вице-премьер у нас просто попадает в Совбез. Извините, ребята! Через сколько у вас заседание начинается?
A: Через полчаса.
B: (…) Пусть без нас не начинают Ладно? Без нас не начинайте. Мы сейчас к вам приедем. (…) Пургина, скажи не берем. (...)
A: Ну, я понял. Я ему... Я ему объясню. А потом вы добавите ... потому что он как бы будет обижаться.
B: Конечно, конечно. Просто Москва его не утвердила.

Перейти к полной записи

Перехваченные телефонные разговоры также показывают, что Сурков выступает в качестве палочки-выручалочки для лидеров ДНР. Например, это видно по разговору обвиняемого Леонида Харченко 14 марта 2015 года. Харченко говорит о готовящемся аресте другого обвиняемого Сергея («Николаевича») Дубинского. У Дубинского проблемы, потому что он, как полагают, въехал в страну нелегально.

14 марта 2015 года в 10:45:44 ч Харченко (A) 380660827518 звонит некоему Андрею (B) 79154650595.

A: (…) Слышишь, Андрей, ты можешь пробить информацию по Николаевичу?
B: (…) Ну, сказали что, через Стрелкова, правильно? ... он пытался решать во всяком случае ... (...) Я вчера общался с администрацией ...
A: Так.
B: президента ... Сказали, что [...] решали через Суркова. Что Сурков давал команду Смирнову ... и Смирнов ... ну не команду... просьба была у Суркова к Смирнову, и он ... давал ... согласие. (…) Насколько я знаю, полный порядок.
A: (…)... Конкретно здесь сейчас идет такая игра, как будто он зашел нелегально, и его хотят арестовать. Нужно срочно пробить эту информацию.

Перейти к полной записи

По словам этого Андрея, Сурков разрешил недоразумение с Дубинским. Человек, который для него это разрешил, был Смирнов, заместитель начальника ФСБ.

ВОПРОСЫ

Следственная группа JIT хотела бы узнать:

Контролировалось ли назначение руководства ДНР российскими чиновниками? Кто осуществлял этот контроль?
Принимал ли Сурков какое-либо участие в назначениях или управлении «аппаратом» ДНР?
Кто принял решение о назначении Антюфеева?
Области влияния извне - Финансирование
Различные источники, в том числе свидетельские показания, указывают на то, что самопровозглашенное правительство ДНР финансировалось российскими доброжелателями. По словам высокопоставленного члена ДНР, почти весь бюджет ДНР был профинансирован за счет российских средств.

Это также подтверждается записями следующих телефонных разговоров. 12 июля 2014 года Бородай (A) обсуждает свои денежные проблемы с пользователем одного из трех упомянутых номеров из серии: *8520 (B). Бородай говорит, что у него кончаются деньги. Человек по имени «Коля» обещал «180 000». Эти деньги ждут в Москве, но им все еще нужно подтверждение для оплаты.

A: (...) Вот... Да, самая большая проблема, которая у меня сейчас есть... эээ... у меня заканчиваются бабки. То есть вот эти сто пятьдесят, которые я взял с собой, они уже практически все... Потому что пятьдесят - Захару, миллион гривен - Игорю, плюс все остальные расходы, да? (...)
B: Ну, экономическая доктрина для этого и вводилась... чтобы деньги [...] были на месте.
A: Да. Вот деньги на месте они будут, на самом деле, недели через две. Понимаешь?
B: (…) Тебе надо как-то гроши проводить.
A: Да, мне надо как-то […] эти гроши. Есть вот этот Коля, который обещал сто восемьдесят тысяч ... эээ ... Я его через Леню попросил эти сто восемьдесят тысяч организовать, но он сказал, что ему нужно подтверждение, чтобы деньги в Москве были, ... в общем, он всячески фуфлит и замыливает ситуацию.
B: Ну, ты его вызови сам лично. Напомни, что он это сказал в присутствии меня тебе и скажи: «Дорогой товарищ (…) ты дай нам сто восемьдесят, а сам знаешь кто, там отдаст тебе Москве. (…) Более того, мне это подтверждал его бывший работодатель … поэтому я просто не буду ради ста восьмидесяти тысяч ему опять звонить. Я просто к нему приду и отдам ему эти деньги. Скажу: "Вот . это тебе за то». (…) Ты ж знаешь, что мы договорились про эти сто восемьдесят. Бери. Остальное надо пытаться налаживать. Если потока еще не будет, значит еще организуем, по тому же каналу. И ты прямо Николаю скажи: «(…) Вот сейчас мне нужно сто восемьдесят, а потом мне вот столько-то». (…)
A: Согласуй у меня сумму, которая тебе нужна, и я дам отдам ее потом (...) Хорошо. Договорились.

Перейти к полной записи

ВОПРОСЫ

Следственная группа JIT хотела бы узнать:

Кто этот человек («Коля»), который пообещал Бородаю финансовую поддержку?
Кто должен был подтвердить этот платеж?
Какие другие лица в Российской Федерации принимали участие в оказании финансовой поддержки ДНР?
Области влияния извне - Военные действия
Несколько бывших членов ДНР дали показания JIT о военном влиянии со стороны Российской Федерации. Например, один из высокопоставленных членов сказал, что местные командиры обсуждали военные вопросы с представителями российских спецслужб в Москве. Другой свидетель рассказал о лагере для боевиков ДНР в Ростове, по адресу ул. Левобережная, д. 1.

В первой половине июля 2014 года ДНР вела ожесточенные бои с украинскими вооруженными силами. В этот период имели место многочисленные телефонные разговоры, касающиеся военных действий, с Российской Федерацией. В разговоре с пользователем третьего номера серии (*8563) Бородай рассказывает о военной поддержке. Бородай обращается к нему как «Владимир Иванович» и спрашивает, могут ли «наши» вертолеты совершить атаку возле Марьинки.

16 июля 2014 года в 08:59:04 ч Бородай (A) 79265318514 звонит пользователю телефонного номера 79265318563 (B).

(…)     
A: Владимир Иванович. Да.
B: Скажите.
A: Скажите, а у нас вертолеты могут работать? Доброе утро. Извините.
B: Доброе утро.
A: Да, а у нас вертолеты могут работать в районе Марьинки? Наши? [в сторону] Ключ включите. (...)

Перейти к полной записи

Ответа Владимира Ивановича не слышно, потому что в этот момент включается устройство-скремблер. Вы также можете прослушать записи еще двух разговоров с Владимиром Ивановичем по другой телефонной линии (79381340450). Следственная группа подозревает, что это один и тот же человек. В другом разговоре Владимира Ивановича называют «большим начальником», «прилетевшим из Москвы».

17 июля 2014 года в 8:56:50 ч некий Сергей (A) 380997759037 звонит Владимиру Ивановичу (B) 79381340450. Сергей звонит из Крыма и сообщает Владимиру Ивановичу, что на следующий день он летит в Ростов недалеко от украинско-российской границы с командой из семи человек. Оттуда они поедут дальше. В субботу они уже должны прибыть в пункт назначения, вероятно, на восток Украины. Для их задания им потребуются некоторые вещи.

A: (…) Владимир Иванович, да?
B: Да-да, слушаю Вас. Это Владимир Иванович.
A: Э ... Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что вот с Бортниковым согласовано.
B: Я слушаю Вас, да-да. Как Вас зовут?
A: (…) Как мне Вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди есть... Я сам из Симферополя, а люди в Москве. Есть список необходимого, а есть список очень необходимого. (…) Так мы в Ростове будем завтра, но просто дело в том, что в субботу мы должны уже быть ... там. Э ... Найти, пожалуйста, как то... можно с вами электронкой ... (...) Нас семь человек. Семь человек. Основных - семь. (…) Нам, главное, семерым зайти с тем, что надо.
B: (…) Хорошо ... Ну, мне собственно сказали, что Вам необходимо. ... (...) Списка у меня нет. Хорошо, давайте я Вам перезвоню. Разберусь здесь.
A: Да. Вы какой-нибудь телефон мне скиньте здесь в Вайбер. Пока они его там расшифруем, мы уже давно его получим и задание выполним.
B: Хорошо, да. Хорошо. (...)

Перейти к полной записи

Сергей говорит Владимиру Ивановичу, что он получил его телефонный номер от Аксенова, руководителя Крыма. Он также рассказывает, что Аксенов согласовал план с Бортниковым, директором ФСБ. Однако неясно, кто поставит ему необходимое оборудование. Из других разговоров в этот период становится понятно, что нужно Сергею: приборы ночного видения, камуфляжная форма, инфракрасные приборы ночного видения, противогазы, «железо», боеприпасы и бронемашины.

Позже в тот же день, в 13:27:50 ч, Сергей (A) (380997759037) еще раз созванивается с Владимиром Ивановичем (B) (79381340450). Сергей звонит из офиса «одного генерала, который из Москвы у нас» в Крыму. Он сообщает, что обсудил со своим старшим свой список пожеланий для задания. Старший велел Сергею обратиться, если нужно, к Суркову лично, поскольку именно тот ставит задачи.

A: (.…) Слышишь, а у Нефедова есть такая безопасная линия, как у Головкина? (…) Я сейчас зашел в кабинет к одному генералу, который из Москвы у нас. Он находится в Москве. Я позвонил своему старшему и сказал, что Вы мне такой вопрос задаете. И что мне отвечать…
B: [в сторону]: Сейчас продолжим, Саша. Сейчас продолжим! [обратно в телефон]: Да-да, что?
A: Я говорю, я сказал своему старшему, который в Москве сейчас, что Вы мне вопрос такой задали. Вы ж как б такая последняя инстанция, которая должна нам помочь. А он мне сказал - ну, по телефону это нельзя говорить, он говорит: «Если что, пусть он обращается лично к Суркову. Это он ставит нам задачи».
B: Угу. (…) Ну понятно. Хорошо. Я Вам тоже ничего не могу сказать относительно списка. Вот Потому что у меня есть установки, что Вам необходимо выдать. Вот так.
A: Установки от кого, простите?
B: От моего руководителя.

Перейти к полной записи

Владимир Иванович сообщает Сергею, что ничего не может сказать ему об оборудовании, которое просил Сергей, поскольку у него есть инструкции от его собственного руководителя.

Здесь  вы найдете несколько других разговоров с упомянутым Сергеем, которые дают лучшее представление о его беседах с Владимиром Ивановичем.

разговор 1/2
разговор 2/2
В этих разговорах упоминается роль генерала Сердюкова, командующего Южным военным округом Российской Федерации, в поставке техники для задания. Сергей (A) также говорит о российском министре обороны Шойгу, который, как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии:

A: Три раза твоему звоним. Там короче, он уже дал команду этому... Ну, они согласовали [...] что нам будут выдавать по команде на букву «Ш» человек,  знаешь?
B: Не знаю. Кто это?
A: Ну, Шойгу. Шойгу.
B: Так. А где? Где будут выдавать?
A: Где, В Ростове, где.

Перейти к полной записи

31 июля 2014 года в 00:56:38 ч обвиняемый Гиркин (С) и неизвестный (D) говорят о поставке оборудования и роли Владимира Ивановича в этом. Гиркин говорит, что Владимир Иванович отдает ему приказы, но Гиркин командует своими людьми.

D: Итак ... Игорь Иванович, значит ... От Владимира Ивановича ... Я сейчас привел эту колонну ... Поступил приказ мне две машины отдать Козицыну, а остальное отдать Вам.
C: Значит никому ничего никому не отдавать ... Козицыну. Спасибо. Мне и так уже наобещали. Меня уже четыре месяца так снабжают. Козицына в первую очередь. Меня снабжают в самую последнюю.   [...] Ничего, я Владимиру Ивановичу ... Значит, мне нужна техника и люди, люди и техника, оружие и снаряжение. Те мои люди не будут выполнять никакие приказы, кроме как мои.
D: То есть, вы даете приказ, все это отправлять Вам?
C: Даю приказ ... все, что получено для меня, пусть движется, пусть ко мне.  Все, что получено для … Владимир… Козицын…
D: То есть, несмотря на то, что Владимир Иванович поставил задачу ... вот мне поставил задачу ... Вот я сейчас буду...
C: Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми. Мои люди будут выполнять мои приказы.
D: Ну, подождите ... Это не Вашим людям поставлена задача. Поставлена задача была мне. Человеку, который сюда привел эту колонну. Он мне поставил задачу отдать две машины... Вернее все отдать Вам кроме двух машин.
C: Какие машины?
D: Две машины с… тем, что… с легким […]… с легким […]… с легким железом и причиндалами к нему. Все остальное идет к Вам.

Перейти к полной записи

Мы также обнародовали несколько разговоров других боевиков о Владимире Ивановиче. Здесь  говорят, например, о том, что Владимир Иванович является командиром операции.

разговор 1/2
разговор 2/2
И наконец, мы также обнародовали разговор (ссылка), в котором сам Владимир Иванович говорит о том, что у него есть «телефон оперативной связи» с номером 83-81-70.

ВОПРОСЫ

Следственная группа JIT хотела бы узнать:

Кто такой упомянутый Владимир Иванович? Какова была его роль в вооруженном конфликте на востоке Украины летом 2014 года?
Играли ли Сурков, Аксёнов, Шойгу и Бортников роль в планировании и проведении военных действий на востоке Украины летом 2014 года?
Были ли задействованы эти лица в развертывании ЗРК «БУК» 17 июля 2014 года?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как явствует выше, у JIT имеется информация, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы ДНР. Интенсивность контактов между сторонами повысилась в первой половине июля 2014 года. Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности.

Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК «БУК», из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17. ЗРК «БУК» принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде, подразделения российских вооруженных сил в Курске, Российская Федерация.

JIT ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство ДНР в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК «БУК».

15

Пресс-релиз Нидерландской государственной прокуратуры в отношении Владимира Цемаха
2 декабря 2019 г.
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoek … s-release/

Свернутый текст

Today the Public Prosecution Service (PPS) has informed the Russian authorities of its findings regarding the Dutch request for the provisional arrest of a person who may have been involved in the downing of flight MH17.

As he himself has announced in the media, this concerns Mr Vladimir Tsemakh. The PPS regards him as a suspect, but a decision whether it will prosecute him has not yet been taken. For the decision to prosecute more evidence is required than for the decision to consider someone a suspect.

Tsemakh was arrested in Ukraine and detained for other criminal offences. The investigation into his role in the downing of flight MH17 is still ongoing. During Tsemakh’s detention in Kiev, the Joint Investigation Team (JIT) questioned him several times about his involvement but could not prevent Mr Tsemakh from being transferred to the Russian Federation on 7 September 2019 as part of a prisoner exchange.

To prevent that Tsemakh would evade the investigation, the PPS immediately requested his arrest for the purpose of extradition to the Netherlands. The Russian Federation does not extradite its own citizens but since Mr Tsemakh is a Ukranian citizen, there were no impediments for his extradition.

Before the plane with the exchanged prisoners landed in Moscow that day, the PPS got confirmation that Russia had received the request for Mr Tsemakh’s arrest. When his immediate arrest failed to occur, the PPS contacted the Russian authorities several times and advised them of the possible flight risk of Mr Tsemakh. Since there were indications that he wanted to return to Eastern Ukraine.

On 23 September 2019 the Russian authorities informed the PPS that they were considering the request, but required additional information. In later correspondence even more information was requested, which was repeatedly provided. According to the PPS this information had no relevance to the decision to arrest Mr Tsemakh.

The request for his arrest was frequently reiterated through Dutch diplomatic and political channels and Russia was called upon to give full and prompt cooperation. The Dutch Minister of Foreign Affairs, Mr Blok, stressed the urgency of the request, both in writing and in a personal meeting with his Russian counterpart, Mr Lavrov. The urgent need for swift execution of the request was also emphasized at European level, both by Mr Blok and by the Dutch Prime-Minister, Mr Rutte.

On 19 November 2019 the Public Prosecution Service received notification from the Russian authorities that the request for the arrest of Mr Tsemakh could not be executed because no information regarding the whereabouts of Mr Tsemakh in the Russian Federation was available.

According to media reports Mr Tsemakh had already returned to his residence in Eastern Ukraine. From there he cannot be extradited.

The Public Prosecution Service has concluded that Russia willingly allowed Mr Tsemakh to leave the Russian Federation and refused to execute the Dutch request. While under the European Convention on Extradition, it was obliged to do so.

The PPS has shared this conclusion with the Russian authorities. The PPS has also informed the next of kin of the MH17 victims.

The events concerning Mr Tsemakh have no effect on the start of the MH17 criminal trial. This will commence on 9 March 2020 at 10:00 AM, in the court building Justitieel Complex Schiphol.

Four suspects, Igor Vsevolodovich GIRKIN, Sergey Nikolayevich DUBINSKIY, Oleg Yuldashevich PULATOV and Leonid Volodymyrovych KHARCHENKO have been summoned to appear on this day. In their case the judge will deliver a judgment on the accusations.

Сегодня Государственная прокуратура (ППС) проинформировала российские власти о своих выводах относительно просьбы Нидерландов о временном аресте лица, которое могло быть причастно к падению рейса MH17.

Как он сам заявил в средствах массовой информации, это касается Владимира Цемаха. PPS считает его подозреваемым, но решение о том, будет ли оно преследовать его, еще не принято. Для решения о судебном преследовании требуется больше доказательств, чем для решения считать кого-либо подозреваемым.

Цемах был арестован в Украине и задержан за другие уголовные преступления. Расследование его роли в сбивании рейса MH17 все еще продолжается. Во время задержания Цемаха в Киеве Объединенная следственная группа (ОИТ) несколько раз допрашивала его о его причастности, но не могла помешать переводу Цемаха в Российскую Федерацию 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными.

Чтобы не допустить, чтобы Цемах уклонился от расследования, ППС немедленно потребовала его ареста с целью экстрадиции в Нидерланды. Российская Федерация не выдает своих граждан, но поскольку Цемах является гражданином Украины, для его экстрадиции не было никаких препятствий.

Перед тем, как самолет с обмененными заключенными приземлился в Москве в тот день, ППС получила подтверждение, что Россия получила запрос об аресте Цемаха. Когда его немедленный арест не состоялся, ППС связывалось с российскими властями несколько раз и сообщало им о возможном риске полета Цемаха. Так как появились признаки того, что он хотел вернуться в Восточную Украину.

23 сентября 2019 года российские власти сообщили ППС, что рассматривают запрос, но нуждаются в дополнительной информации. В более поздней переписке была запрошена дополнительная информация, которая неоднократно предоставлялась. Согласно ППС, эта информация не имела отношения к решению об аресте г-на Цемаха.

Запрос на его арест часто повторялся по голландским дипломатическим и политическим каналам, и Россия была призвана оказать полное и оперативное сотрудничество. Министр иностранных дел Нидерландов г-н Блок подчеркнул срочность запроса, как в письменной форме, так и при личной встрече со своим российским коллегой г-ном Лавровым. Настоятельная необходимость выполнения быстрого запроса была также подчеркнута на европейском уровне, и г - н Блок и премьер-министр голландского, г - н Рютта.

19 ноября 2019 года Государственная прокуратура получила уведомление от российских властей о том, что просьба об аресте г-на Цемаха не может быть исполнена, поскольку не имеется никакой информации о местонахождении г-на Цемаха в Российской Федерации.

По сообщениям СМИ, г-н Цемах уже вернулся в свою резиденцию на востоке Украины. Оттуда он не может быть выдан.

Государственная прокуратура пришла к выводу, что Россия охотно разрешила г-ну Цемаху покинуть Российскую Федерацию и отказалась выполнить просьбу Нидерландов. Находясь в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, она была обязана это сделать.

ППС поделилась этим выводом с российскими властями. PPS также сообщил ближайшим родственникам жертв MH17.

События, касающиеся Цемаха, не повлияли на начало уголовного процесса по МН17. Это начнется 9 марта 2020 года в 10:00 в здании суда Justitieel Complex Schiphol.

Четверо подозреваемых, Игорь Всеволодович ГИРКИН, Сергей Николаевич ДУБИНСКИЙ, Олег Юлдашевич ПУЛАТОВ и Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО были вызваны в этот день. В их случае судья вынесет решение по обвинениям.

16

Обвинение и судебное дело
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … rechtszaak

Het Openbaar Ministerie gaat vier verdachten vervolgen voor het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014. De rechtbank Den Haag behandelt de strafzaak in het Justitieel Complex Schiphol.
Sprekerstekst persbijeenkomst JIT MH17 (19-6-2019)
Wie zijn de verdachten van het neerhalen van MH17?
Het Openbaar Ministerie maakte op 19 juni 2019 bekend dat het de volgende personen gaat vervolgen:

Igor Vsevolodovich GIRKIN (17-12-1970)
Igor Girkin, ook bekend onder de naam Strelkov of Perviy, is een voormalige kolonel van de FSB, de Russische Federale Veiligheidsdienst. Girkin was op 17 juli 2014 ‘Minister van Defensie’ en bevelhebber van het leger van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Vanuit dit gebied werd de MH17 neergeschoten. Hij onderhield als hoogste militair contact met de Russische Federatie.

Sergey Nikolayevich DUBINSKIY (09 -08- 1962)
Sergey Dubinskiy, bijnaam Khmuriy, is een oud-militair van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. Dubinskiy was in 2014 één van Girkin’s plaatsvervangers en tevens ‘hoofd van de inlichtingendienst’ van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Ook hij onderhield regelmatig contact met officials in Rusland.

Oleg Yuldashevich PULATOV (24-07-1966)
Oleg Pulatov, ook wel Giurza genoemd, is een oud-militair van de Russische Spetznaz-GRU, de speciale eenheden van de Russische militaire inlichtingendienst. Pulatov was in 2014 ‘plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst’ van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk en één van de plaatsvervangers van Dubinskiy.

Leonid Volodymyrovych KHARCHENKO (10-01-1972)
Leonid Kharchenko, ook wel Krot genoemd, is de enige Oekraïense verdachte. Hij heeft geen militaire achtergrond. Hij werd direct aangestuurd door Dubinskiy en gaf in juli 2014 als commandant leiding aan een gevechtseenheid in de regio rond Donetsk. In dat gebied was er op dat moment een gewapend conflict tussen pro-Russische strijders en de Oekraïense strijdkrachten.

Waarvan beschuldigt het OM de verdachten?
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vier verdachten van nauwe samenwerking om de BUK TELAR te verkrijgen en in stelling te brengen op de afvuurlocatie met als doel een vliegtuig neer te schieten. Zij kunnen daarom ook samen verantwoordelijk worden gehouden voor het neerschieten van vlucht MH17.

Het OM gaat de verdachten oproepen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden), zodat zij zich kunnen verantwoorden voor hun rol in het neerhalen van vlucht MH17. Ze worden beschuldigd van:

het doen verongelukken van vlucht MH17, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, strafbaar gesteld in artikel 168 van het Wetboek van Strafrecht;
de moord op de 298 inzittenden van vlucht MH17, strafbaar gesteld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht.
Uitlevering niet mogelijk


an de verdachten hebben er drie de Russische nationaliteit. De vierde verdachte is Oekraïens. Omdat de grondwetten van Rusland en Oekraïne het niet toestaan om onderdanen uit te leveren, wordt niet om uitlevering van de verdachten gevraagd.

Het Openbaar Ministerie heeft internationale aanhoudingsbevelen voor de verdachten verstuurd en heeft hen op de nationale en internationale opsporingslijsten laten plaatsen. Daarom zijn de volledige namen van de verdachten bekend gemaakt en worden hun foto’s getoond.

Nederlandse strafzaak met internationaal tintje
De rechtszaak MH17 vindt plaats in Nederland volgens het Nederlands procesrecht. Om het berechten van de verdachten in Nederland mogelijk te maken, sloten Nederland en Oekraïne een verdrag voor internationale juridische samenwerking. Ook is er een aparte bepaling in de wet vastgelegd vanwege het internationale karakter van het proces. Hierdoor kan de rechtbank bijvoorbeeld toestaan dat bepaalde onderdelen van het strafproces in het Engels worden gevoerd, zoals de uitoefening van het spreekrecht door buitenlandse nabestaanden.

Rechten nabestaanden in rechtszaak MH17

De rechten van nabestaanden zijn vastgelegd in de Nederlandse wet. Wat deze zaak bijzonder maakt is het grote aantal nabestaanden. Bovendien wonen zij verspreid over de hele wereld. De rechtbank bepaalt uiteindelijk hoe invulling wordt gegeven aan de uitoefening van de rechten van nabestaanden. Het Openbaar Ministerie zal, samen met de politie en Slachtofferhulp Nederland, de rechtbank hierover adviseren.

Zittingen MH17-proces in Justitieel Complex Schiphol
Zittingen MH17-proces in Justitieel Complex Schiphol
Er zijn veel internationale nabestaanden die de zitting willen bijwonen en er is wereldwijd mediabelangstelling voor het strafproces. De rechtbank Den Haag houdt daarom zitting in het Justitieel Complex (JC) Schiphol. Dat biedt meer plaats dan het Paleis van Justitie in Den Haag. De rechtbank Den Haag verzorgt een livestream van de zittingen.

17

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … 17-dossier
https://www.prosecutionservice.nl/docum … -mh17-file

Hoe groot is het MH17-dossier?
Het rechtbankdossier bestaat op dit moment uit 102 ordners. Dit zijn 36.000 pagina’s die digitaal gescand zijn. Om door het dossier te navigeren zijn hyperlinks toegevoegd. Ook heeft het dossier verwijzingen naar meer dan 6.000 tekstbestanden en multi-mediabestanden, zoals foto’s, video’s en websites. Die bestanden hebben een omvang van 19,1 GB (tekstbestanden) en 109 GB (multi-media bestanden).

How large is the MH17 file?
At this moment, the court file consists of 102 binders. These are 36.000 pages which are digitally scanned. Hyperlinks have been added to navigate the file. The file also has references to more than 6.000 text files and multi media files, such as photo’s, video’s and websites. These have a size of 19,1 GB (text files) and 109 GB (mulit media files).

18

Англоязычная версия сайта прокуратуры теперь отдельно https://www.prosecutionservice.nl/

19

https://www.prosecutionservice.nl/lates … estigation
JIT countries continue collaboration on MH17 investigation
News item | 08-03-2020 | 16:13

The JIT countries investigating the downing of MH17 in 2014 today signed an extension of the JIT Agreement in Amsterdam. Representatives from the five investigative authorities of Australia, Belgium, Malaysia, Ukraine and The Netherlands signed the prolongation of the JIT Agreement on the eve of the trial commencement on Monday (9 March). The prolongation ensures the investigation into the downing of MH17 continues unabated and in parallel with the trial of the four suspects.

Start of trial
The first court session against the suspects Girkin, Dubinskiy, Pulatov and Kharchenko will commence at 10:00 am on Monday 9th of March. The four men will be prosecuted for causing the downing of Malaysia Airlines flight MH17 and the murder of all 298 persons on board. The JIT partners, who conducted the investigation, will be present for the start of the hearings in the District Court of The Hague at the Schiphol Judicial Complex.

Deputy Chief Public Prosecutor of the Netherlands Public Prosecution Service Digna van Boetzelaer: “Uncovering the truth is a very time consuming and methodical process.  Tomorrow the Netherlands will begin the trial of the four suspects, however this does not mean the investigation into those responsible has been finalized. For me the trial is an important step towards finding truth and accountability. The duration of the investigation has put a heavy burden on the families and friends of the MH17 victims. I am especially relieved for them that the judicial process will now commence. The Public Prosecution Service is ready."

Today’s prolongation of the JIT-partner agreement reinforces five years of effective mutual cooperation and confirms its continuation.  The partners have again expressed their confidence in the Dutch legal system.

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … -gebruiken

MH17-zaak mag verklaringen anonieme bedreigde getuigen gebruiken
Nieuwsbericht | 23-04-2020 | 16:01

In de MH17-zaak mag gebruik worden gemaakt van anonieme bedreigde getuigen, zo heeft de raadkamer van de rechtbank Den Haag geoordeeld.

Advocaten van verdachte Pulatov hadden bezwaar gemaakt  tegen de beslissing van de rechter-commissaris om 13 getuigen in de MH17 zaak de status ‘anonieme bedreigde getuige’ te verlenen.  Zij zijn gehoord in het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Verdachte Pulatov wordt samen met drie anderen strafrechtelijk vervolgd voor het doen neerstorten van het vliegtuig met de dood van alle 298 inzittenden tot gevolg en de moord op die inzittenden.

Deze 13 getuigen zijn vanaf 2014 bij het onderzoeksteam in beeld gekomen en vanaf 2016 door de rechter-commissaris gehoord. De raadkamerheeft geoordeeld dat de status van de bedreigde getuige op goede gronden is verleend. Bij één van de 13 getuigen is een procedureel gebrek vastgesteld, waardoor zijn statusbeslissing is vernietigd en zijn verklaring tegenover de rechter-commissaris niet gebruikt mag worden. Bij de overige 12 getuigen is de procedure goed verlopen.

Het Openbaar Ministerie gaat bekijken of de getuige opnieuw gehoord moet worden. Sinds het verhoor van deze getuige in 2018 hebben er meer getuigen verklaringen afgelegd bij de rechter-commissaris, zowel anoniem als op naam. Het OM is tevreden dat de raadkamer heeft erkend dat in deze zaak bijzondere maatregelen nodig zijn, gezien de enorme veiligheidsrisico’s voor getuigen.

De raadkamer bestaat uit andere rechters dan de rechters die de MH17-zaak behandelen. Zowel de onafhankelijke raadkamer als de rechter-commissaris heeft nu geoordeeld dat deze getuigen op deze wijze mochten en moesten worden afgeschermd.

20

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … h17-proces
Wijziging in team officieren van justitie MH17-proces
Nieuwsbericht | 21-07-2020 | 12:44
In het team van officieren van justitie dat het MH17-proces voert vindt een wisseling van de wacht plaats.

Officier van justitie D. (Dedy) Woei-A-Tsoi vertrekt per 1 augustus 2020 naar het arrondissementsparket Rotterdam, het parket waar ze eerder werkte en dat nu een beroep op haar ervaring, kennis en kunde doet.

Haar plek op de zittingen in Justitieel Complex Schiphol (JCS) wordt ingenomen door officier van justitie M. (Manon) Ridderbeks. Ridderbeks is al sinds 2014 nauw betrokken bij het MH17-onderzoek, en voegt veel historische kennis en expertise toe aan het zittingsteam.

Het MH17-proces gaat op 31 augustus 2020 verder. Ridderbeks zal dan namens het Landelijk Parket samen met officieren van justitie Berger en Ferdinandusse het woord voeren. De start van de inhoudelijke behandeling wordt niet voor 2021 verwacht.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/0 … h17-proces
Wijziging in team officieren van justitie MH17-proces
Nieuwsbericht | 09-08-2021 | 12:43

In het team van officieren van justitie dat het MH17-proces voert vinden wijzigingen plaats.

Advocaat-generaal B. (Birgit) van Roessel is toegevoegd aan het team van officieren van justitie. Van Roessel heeft een lange loopbaan bij het Openbaar Ministerie en is inmiddels fulltime werkzaam bij het MH17-team. Ze zal incidenteel ook op de zittingen in Justitieel Complex Schiphol (JCS) verschijnen.

Officier van justitie W. (Ward) Ferdinandusse is vanaf deze zomer naast zijn functie bij het Openbaar Ministerie ook verbonden aan de Kosovo Specialist Prosecutor's Office. Ferdinandusse wordt daar Head of Investigations.

Hij zal tot aan het vonnis betrokken blijven bij het MH17-proces en ook zijn plek op de zittingen blijven innemen.

Het strafproces gaat op 6 september 2021 verder. Nabestaanden van de MH17-slachtoffers zullen in deze periode hun spreekrecht uitoefenen. De uitspraak in de zaak wordt op zijn vroegst in 2022 verwacht.

21

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/0 … e-te-delen
MH17-onderzoek roept Russische militairen op informatie te delen
Nieuwsbericht | 02-09-2021 | 09:41

Het Joint Investigation Team (JIT), dat het neerhalen van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne onderzoekt, komt met een nieuwe oproep voor informatie. De oproep wordt gedaan in het kader van het vervolgonderzoek en richt zich met name op de inwoners van de Russische stad Koersk. Daar kwam volgens het JIT de Buk-TELAR vandaan die het vliegtuig neerschoot. Alle 298 inzittenden van het passagiersvliegtuig kwamen op 17 juli 2014 bij de crash om.

De Nederlandse politie, die de actie coördineert, schrijft in een brief aan inwoners van Koersk dat het vervolgonderzoek naar de bemanning en de besluitvorming rond de inzet van de Buk-TELAR vergevorderd is, maar nog niet compleet. Ze roept Russische militairen die meer weten op om informatie, zoals foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten, te delen.

Ook verspreidt de politie op de website wwwjitmh17.com twee video’s, gericht aan een breder publiek, waarin een Nederlandse oud-militair en Australische nabestaanden met Sovjet roots vertellen hoe belangrijk het is dat er antwoorden komen op openstaande vragen.

Vera Oreshkin, die haar zoon Victor (29) verloor bij de ramp, zegt in de video:

“Deze tragedie had niet mogen gebeuren, en mag nooit meer plaatsvinden. We roepen iedereen op die er meer over weet, alstublieft, vertel het aan hen die het moeten weten.”

Luitenant-kolonel buiten dienst Marseille, die veel werkte met Russische militairen, zegt te hopen dat zijn Russische collega’s antwoorden kunnen geven:

“Voor de families van de 298 onschuldige slachtoffers is het belangrijk dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. (….) Voor de toekomst van onze landen is het belangrijk dat dit onderzoek wordt afgerond. En dat deze donkere bladzijde in onze gezamenlijke geschiedenis wordt omgeslagen.”

In maart 2020 begon in Nederland de rechtszaak tegen 4 verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van het wapen, een Buk-TELAR, ten behoeve van hun strijd in oost-Oekraïne en voor het neerschieten van vlucht MH17 met dit wapen op 17 juli 2014. De nieuwe oproep vindt niet plaats in de zaak tegen deze verdachten, maar in het kader van het vervolgonderzoek. In dat onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Wie besloot dat dit wapensysteem in Oekraïne werd ingezet en wie vormde de bemanning? Omdat de Buk-TELAR volgens het JIT geleverd werd door de 53e Anti-Aircraft Missile Brigade uit Koersk, worden de antwoorden nu daar gezocht.

Het JIT hoopt met deze oproep de nog ontbrekende informatie te verkrijgen, zodat nabestaanden van de slachtoffers rust kunnen vinden met de wetenschap wat er precies is gebeurd.

Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche van de Nederlandse politie:

“We willen weten wie de bemanning vormde, wat hun opdracht was en van wie die opdracht kwam. Ook willen we weten wie besloot dat het wapen in Oekraïne zou worden ingezet. En we willen vooral weten waarom ze dat passagiersvliegtuig neerhaalden. Hoe kon het gebeuren dat er 298 onschuldige burgers uit de lucht werden geschoten? Daar kunnen we pas met zekerheid iets over zeggen als de direct betrokkenen duidelijkheid geven.”

Volgende week, op maandag 6 september, gaat het MH17-proces tegen de 4 verdachten verder. Nabestaanden zullen dan gebruik maken van hun spreekrecht.


Вы здесь » MH17: как и кто? » Отчеты и доклады DSB и JIT » Новости: JIT