MH17: как и кто?

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » MH17: как и кто? » Суд » JIT: Сессии суда, июнь 2020, Исследование основного сценария


JIT: Сессии суда, июнь 2020, Исследование основного сценария

Сообщений 31 страница 34 из 34

31

Verzoek aan de Russische Federatie
Op 6 april en 6 juni 2018 heeft het OM in een rechtshulpverzoek aan de Russische Federatie om informatie gevraagd over de TELAR met nummer ‘3X2’. Gevraagd werd onder meer waar deze TELAR zich in de periode 23 juni tot en met 23 juli 2014 bevond, en wie de bemanning was die voor deze TELAR verantwoordelijk was. Op 17 september 2018 heeft het Russische Ministerie van Defensie een persconferentie gehouden. Daarin werd gesteld dat de beelden van de TELAR in Oekraïne gemanipuleerd zouden zijn. Ruim een maand later volgde het Russische antwoord op het rechtshulpverzoek. Daarin werd herhaald dat de beelden van de TELAR in Oekraïne vervalst zouden zijn. Ook de beelden van het konvooi van de 53e Brigade van juni 2014 in de Russische Federatie zouden vragen oproepen, maar deze moesten nog geanalyseerd worden. Volgens de Russische autoriteiten zou er geen bewijs bestaan voor de aanwezigheid van een Buk-TELAR in Oost-Oekraïne en daarom was er ook geen reden om antwoord te geven op de vraag waar de TELAR met nummer ‘3X2’ was in de periode van 23 juni tot en met 23 juli 2014.

Eerder hebben we al besproken op welke wijze wij de beelden gevalideerd hebben. Naar aanleiding van de Russische beweringen van manipulatie hebben we nader onderzoek laten doen door het NFI. Dat onderzoek heeft geen aanwijzingen voor manipulatie opgeleverd.

We hebben Russische autoriteiten verschillende keren herinnerd aan onze openstaande vragen over TELAR ‘3X2’. Daarbij hebben we erop gewezen dat het niet aan hen is om het bewijs in het onderzoek van een andere staat te toetsen en dat zij niet op die grond mogen weigeren om informatie te verstrekken. Ook op diplomatiek niveau hebben de regeringen van de JIT-landen op een antwoord aangedrongen. Zonder resultaat.

Van de Russische autoriteiten hebben wij dus geen informatie ontvangen over een andere locatie van TELAR ‘3X2’ van de 53e brigade op 17 juli 2014 dan in ons hoofdscenario naar voren is gekomen: het landbouwveld bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne.

Samenvatting

In het onderzoek naar de herkomst van de TELAR in het hoofdscenario zijn verschillende stappen ondernomen. In de eerste plaats zijn de beelden van die TELAR van 17 en 18 juli 2014 in Oost-Oekraïne vergeleken met een groot aantal beelden van TELARs in Oekraïne en de Russische Federatie. In dat vergelijkend beeldonderzoek is gebleken dat die TELAR van 17 en 18 juli 2014 overeenkwam met een TELAR met nummer ‘3X2’ van de 53e Anti-Aircraft Missile Brigade van de Russische krijgsmacht. In nader onderzoek zijn beelden en sociale mediaberichten verkregen die erop wijzen dat een konvooi van diezelfde brigade zich eind juni 2014 naar de Russisch-Oekraïense grens heeft bewogen. Het OM heeft de Russische autoriteiten bij herhaling gevraagd waar deze TELAR met nummer ‘3X2’ zich in juni en juli 2014 bevond. Daarop hebben zij tot nu toe geen antwoord gegeven.

32

De aanleiding van het neerschieten
Niet alle onderdelen van het onderzoek hebben resultaat opgeleverd. Natuurlijk is ook geprobeerd om vast te stellen wie de Buk-TELAR bediende op 17 juli 2014 en wat de concrete aanleiding was voor het afvuren van de raket die MH17 neerschoot. Dat onderzoek heeft nog geen uitsluitsel opgeleverd.

Er waren in het onderzoek tot op heden niet veel aanknopingspunten om de aanleiding voor het neerschieten vast te stellen. Wat wel onderzocht kon worden, is onderzocht.

Het ‘vogeltjesgesprek'
Dat was in de eerste plaats een tapgesprek dat in het JIT wordt aangeduid als het ‘vogeltjesgesprek’. Dit is een gesprek dat op de middag van 17 juli 2014 werd gevoerd door de DPR strijder Igor Bezler (A) met een man genaamd Stelmakh en de call sign Nayomnik (B), kort voordat vlucht MH17 werd neergeschoten. Wij spelen het gesprek af:

“(…)

B: Nikolayevich.

A: Four. Yes. Nayomnik.

В: Birdman, a bird flew to you.

A: A bird flew to us?

B: Yes, one for now.

A: Reconnaissance or big?

B: Cannot see behind clouds, too high.
A: Understood, received.

B: Yeah.

A: Announce upward.

(…)”

We noemden dit gesprek al in ons openingswoord. Er is onderzocht of dit gesprek de aanleiding kan zijn geweest voor het afvuren van de Buk-raket in het hoofdscenario.

Eerst zijn de telefoonlijnen van Bezler en Stelmakh beoordeeld. Dat heeft geen informatie opgeleverd over een eerdere telefonische melding aan Stelmakh voorafgaand aan dit gesprek. Verder kon uit de telecomgegevens niet worden afgeleid of deze informatie over de naderende vogel inderdaad nog aan anderen is doorgegeven na dit gesprek. Het gesprek staat dus op zichzelf. Daarbij is onbekend is of Stelmakh een eigen waarneming meldt of informatie van een derde persoon aan Bezler doorgeeft.

Verder is het de vraag of met de ‘vogel’ in dit gesprek wel vlucht MH17 wordt bedoeld. Het gesprek vindt plaats tussen 16:18:07 uur en 16:18:44 uur. Uit telecomgegevens blijkt dat de mobiele telefoon van Stelmakh op dat moment een zendmast in de omgeving van Dzerzhynsk aanstraalt en de mobiele telefoon van Bezler een zendmast in de buurt van Gorlovka. Bij aanvang van het betreffende gesprek is vlucht MH17 de mastlocatie van Stelmakh al twee minuten eerder gepasseerd. Het vliegtuig bevindt zich op 30 kilometer afstand voorbij de mastlocatie van Stelmakh als deze melding maakt van de ‘vogel’. Vlucht MH17 is rond die tijd niet het enige vliegtuig in de omgeving. Om 16:18:00 uur, kort voordat Stelmakh de telefonische melding over een ‘vogel’ aan Bezler doet, passeert een Boeing 777 van Singapore Airlines, met vluchtnummer SIA351, de mastlocatie van Stelmakh aan de noordzijde op een afstand van 25 kilometer.

https://b.radikal.ru/b21/2006/db/e0ae92d7cf29.jpg

Vervolgens is onderzocht of dit gesprek de aanleiding kan zijn geweest voor het neerschieten van vlucht MH17. De korte tijdsduur tussen dit gesprek en het afvuren van de raket roept vragen op. Tussen het tijdstip dat dit gesprek eindigt, 16:18:44 uur, en het tijdstip dat de raket vermoedelijk wordt afgevuurd, 16:19:31 uur, zit minder dan een minuut. Volgens een Oekraïense trainingshandleiding voor de bemanning van een Buk-systeem duurt het minimaal 2 minuten en 30 seconden om de TELAR van gereedheidsfase 2 naar fase 1 te brengen. Dat betekent dat dit ‘vogeltjesgesprek’ alleen kan hebben bijgedragen aan het neerschieten van vlucht MH17 als de TELAR zich al in gereedheidsfase 1 bevond op het moment dat het gesprek plaatsvond. Daarbij moet bedacht worden, dat een TELAR in gereedheidsfase 1 kan worden gedetecteerd door vijandelijke radarsystemen. Het is de vraag of een TELAR zichzelf al in die kwetsbare, voor de vijand waarneembare positie, zou begeven, zonder dat daarvoor een concrete aanleiding is.

Het onderzoek naar dit gesprek levert dus, als daar andere gegevens uit het dossier bij worden betrokken, vooral twijfels op of dit gesprek wel kan hebben bijgedragen aan het neerschieten van vlucht MH17 en geen bewijs dat de informatie uit dit gesprek daadwerkelijk de bemanning van de TELAR heeft bereikt.

33

De Aeroflot-theorie
Verder heeft het team onderzoek gedaan naar de stelling dat de raket die MH17 neerschoot eigenlijk bedoeld was voor een vliegtuig van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot: vlucht AFL2074. Bedoeling zou zijn geweest om een Russisch vliegtuig te treffen, waarvan vervolgens Oekraïne de schuld zou kunnen worden gegeven. Deze theorie werd uiteen gezet in een videopresentatie van de Oekraïense SBU in augustus 2014.

Volgens deze presentatie zou de verwisseling hebben kunnen plaatsvinden doordat het Buk-systeem op de verkeerde locatie zou zijn geplaatst. In plaats van de locatie bij Pervomaiskyi had het Buk-systeem moeten worden ingezet bij een andere plaats met bijna dezelfde naam: Pervomaiske, twintig kilometer ten westen van Donetsk. Volgens deze theorie had het Aeroflot-toestel van daaruit kunnen zijn neergeschoten. Ook dit is onderzocht.

In het onderzoek kwamen geen twee, maar drie plaatsen naar voren met een soortgelijk naam. Tussen Stepanivka en Snizhne bevindt zich naast het Pervomaiskyi uit het hoofdscenario nog een plaats met bijna dezelfde naam: Pervomaiske.

De derde plaats Pervomaiske, genoemd in de Aeroflot-theorie, bevindt zich aanzienlijk verder weg van deze twee plaatsen en aan de andere, westelijke kant van Donetsk.

Uit het onderzoek naar deze theorie is gebleken dat deze niet kan kloppen. Allereerst zou het niet logisch zijn om Pervomaiske ten westen van Donetsk als afvuurlocatie te kiezen, omdat de Aeroflot-vlucht (AFL2074) dan buiten het maximale bereik van een Buk-raket zou hebben gevlogen.

Bovendien bleek uit tapgesprekken en zendmastgegevens van begeleiders van de Buk-TELAR dat zij geen fout hebben gemaakt in de beoogde afvuurlocatie maar doelbewust werden geleid naar de plek ten zuiden van Snizhne. Die gesprekken zullen tijdens de inhoudelijke behandeling van het dossier aan de orde komen. Op basis van deze bevindingen kon de Aeroflot-theorie al snel worden verworpen.
https://b.radikal.ru/b36/2006/32/290fec8d92ff.jpg
https://c.radikal.ru/c16/2006/7e/7d1182fb06de.jpg
https://c.radikal.ru/c38/2006/d2/b5d520b1dd49.jpg

Het vergissingscenario
Al met al biedt het dossier geen uitsluitsel over de precieze gang van zaken tijdens het neerschieten en de aanleiding voor het afvuren van de raket. Wel biedt het dossier verschillende aanknopingspunten om te denken dat het op 17 juli 2014 de bedoeling was om een militair vliegtuig neer te schieten, zoals wij in maart al vertelden. Tapgesprekken in het dossier, de verklaring van M58 en ook de wijze waarop de DPR direct na de crash aanvankelijk verantwoordelijkheid claimde voor het neerschieten van een Oekraïens vliegtuig wijzen daarop.

Natuurlijk is het – met name voor de nabestaanden - wenselijk om meer duidelijkheid te krijgen over de aanleiding voor het neerschieten van MH17. Voor het beoordelen van de tenlastelegging tegen de vier verdachten in dit proces is dat echter niet noodzakelijk. En voor de strafmaat is met name relevant wat de verdachten zelf wisten en beoogden. Niet wat er in het hoofd van de bemanning van de TELAR omging toen zij een raket afvuurden. Als het gaat om wat verdachten zelf wisten en beoogden, zijn zij zelf bij uitstek degenen die daar informatie over kunnen geven. Tot nu toe hebben zij dat niet gedaan. Als dat verandert, zou dat aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek. Maar tot dat moment is ook voor wat betreft de aanleiding voor het afvuren van de raket – voor zover het Openbaar Ministerie kan zien – al het noodzakelijke onderzoek verricht.

34

Tussenconclusie hoofdscenario
Het onderzoek naar al deze bewijsbronnen, en vooral ook hun onderlinge samenhang, bood voldoende basis voor het JIT om in 2016 de tussenconclusie publiek te maken dat een Buk-lanceervoertuig naar een landbouwveld bij Pervomaiskyi is gebracht, van daaruit MH17 heeft neergeschoten en daarna weer is afgevoerd naar de Russische Federatie. Het JIT heeft die conclusie bereikt door verdiepend en falsificerend onderzoek te doen. Niet alleen is geprobeerd dat hoofdscenario zo ver als mogelijk te onderzoeken, er is ook actief geprobeerd om dat hoofdscenario te weerleggen. Er is breed en diepgravend onderzoek gedaan naar andere scenario’s, die het hoofdscenario zouden uitsluiten:

dat MH17 is neergestort door een explosie van binnenuit,
dat MH17 is neergeschoten door een gevechtsvliegtuig;
dat MH17 is neergeschoten met een andere surface-to-air raket dan een Buk;
dat MH17 is neergeschoten met een Buk-raket vanaf een andere locatie;
en dat M17 is neergeschoten met een Buk-raket van de krijgsmacht van Oekraïne.
Binnen het hoofdscenario is verder onderzoek gedaan naar de herkomst van de TELAR. Op grond van dat onderzoek is het JIT in 2018 tot de conclusie gekomen dat deze afkomstig was van de Russische 53e Anti Aircraft Missile Brigade en een driecijferig voertuignummer droeg dat begon met een ‘3’ en eindigde op een ‘2’. Nadien is er nog verdiepend onderzoek gedaan naar de beeldvergelijking waarop die conclusie was gebaseerd. Tot op heden heeft het OM geen antwoord mogen ontvangen van de Russische Federatie op de vraag waar deze TELAR met nummer ‘3X2’ zich in de periode van 23 juni tot en met 23 juli 2014 bevond.

Tot slot is binnen het hoofdscenario onderzoek gedaan naar de directe aanleiding dat deze TELAR MH17 heeft neergeschoten. Daarin zijn alle hele en halve aanwijzingen uitgelopen. Dat heeft geen sluitend resultaat opgeleverd. Wel zijn er verschillende aanknopingspunten om te denken dat het de bedoeling was om een militair vliegtuig neer te schieten.

Al deze takken van het onderzoek naar het hoofdscenario zijn verwerkt in het procesdossier. Ook de betrouwbaarheid van het bewijs voor het hoofdscenario is steeds onderzocht. Wij hebben uitleg gegeven over het onderzoek naar beeldmateriaal, telecomgegevens en getuigen en naar de samenhang van alle verschillende bewijsbronnen. Wij menen dat dit onderzoek vrijwel volledig is geweest.

Wij hebben in maart al toegelicht slechts op een enkel punt nog reden te zien voor nader onderzoek. Wij zullen later toelichten wat nu, in juni, het standpunt is van het Openbaar Ministerie over de stand van zaken in het onderzoek.


Вы здесь » MH17: как и кто? » Суд » JIT: Сессии суда, июнь 2020, Исследование основного сценария